Hjelp på reisen

Er du på reise i utlandet og trenger hjelp?

  • Snakk med lege online
  • Få anbefalt lege eller sykehus der du er
  • Få hjelp ved alle hendelser på reisen

Slik får du hjelp på reisen

Trenger du akutt livstruende hjelp, ring nødnummeret i landet du er i.