Sykdom eller ulykke på reise

Her kan du søke erstatning for utgifter du har hatt i forbindelse med sykdom eller ulykke på reise.

Meld sykdom Meld ulykke Avbestilling av reise

Hvis du blir syk eller skadet på reise i utlandet

  1. Er du på reise og trenger assistanse i forbindelse med sykdom, ulykke eller annen hendelse, ring Ifs reisehjelp+47 21 49 50 00. Trenger du akutt livstruende hjelp, ring nødnummeret i landet du er i.
  2. Ta også kontakt med oss hvis du blir innlagt på sykehus, og behandlingen forventes å overstige 10 000 kroner eller det kreves operasjon.

Ta vare på:

  • Medisinske dokumenter som legeerklæring og resept.
  • Beløp/kvitteringer for utgifter. 

Hva dekker reiseforsikringen?