Profesjonsansvarsforsikring


Profesjonsansvarsforsikring er mest benyttet av de såkalte kontoryrkene og konsulenter. Forsikringen er spesialt viktig for deg som rådgir andre i henhold til et oppdrag eller avtale, og hvor den største risikoen er formuesskader.

Be om tilbud på profesjonsansvarsforsikring. Start med organisasjonsnummeret ditt.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Profesjonsansvarsforsikring/konsulentforsikring

Profesjonsansvarsforsikring dekker erstatningsansvaret du kan pådra deg som rådgiver eller konsulent. Forsikringen dekker også juridisk bistand i forbindelse med krav som dekkes av forsikringen.

Dersom bedriften får et erstatningskrav mot seg vil våre jurister overta saken. Vi fører saken for deg i retten om den ender der, og betaler erstatningskravet om motparten får medhold i retten.

Du kan jobbe videre som vanlig og behøver ikke å bruke tid eller penger på saken.

Hvem bør ha profesjonsansvarsforsikring?

Profesjonsansvarsforsikring anbefaler vi til deg som er rådgiver, tegner noe, designer eller prosjekterer for andre. Blant annet:

 • Rådgivende ingeniør
 • Teknisk Konsulent
 • IT-konsulent
 • Arkitekt
 • Eiendomsmegler
 • Advokat/Rettshjelper
 • Regnskapsfører
 • Revisor
 • Administrativ rådgivning
 • Takstmann
Profesjonsansvarsforsikring - bilde av konsulent på jobb

Tilpass din profesjonsansvarsforsikring

Vi hjelper deg med å tilpasse profesjonsansvarsforsikringen din slik at du får nøyaktig den dekningen som er nødvendig. Vi tilbyr blant annet disse tilleggsforsikringene:

 • Eiendomsmeglingsansvar for advokater
 • Sikkerhetsstillelse for advokat/-eiendomsmegler
 • Skade på leid eiendom
 • Bruk av drone
 • Solidaransvar i prosjekter
 • Rådgivningsansvar som utførende og prosjekterende i samme prosjekt (totalentreprenør)

Skadeeksempler

Våre ansvarsforsikringer

Finn riktig ansvarsforsikring for bedriften din