Profesjonsansvarsforsikring

Få tilbud på profesjonsansvarsforsikring (konsulentforsikring).

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Profesjonsansvarsforsikring/konsulentforsikring

Dekker erstatningsansvaret for formueskade, personskade eller tingskade. Profesjonsansvarsforsikring anbefaler vi til deg som er rådgiver, tegner noe, designer eller prosjekterer for andre. Blant annet:

 • Rådgivende ingeniør
 • Teknisk Konsulent
 • IT-konsulent
 • Arkitekt
 • Eiendomsmegler
 • Advokat/Rettshjelper
 • Regnskapsfører
 • Revisor
 • Administrativ rådgivning
 • Takstmann

Tilpass din profesjonsansvarsforsikring

Vi hjelper deg med å tilpasse profesjonsansvarsforsikringen din slik at du får nøyaktig den dekningen som er nødvendig. Vi tilbyr blant annet disse tilleggsforsikringene:

 • Eiendomsmeglingsansvar for advokater
 • Sikkerhetsstillelse for advokat/-eiendomsmegler
 • Skade på leid eiendom
 • Bruk av drone
 • Solidaransvar i prosjekter
 • Rådgivningsansvar som utførende og prosjekterende i samme prosjekt (totalentreprenør)

Få tilbud på forsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på profesjonsansvarsforsikring.

Be om tilbud

Skadeeksempler

Våre ansvarsforsikringer

Finn riktig ansvarsforsikring for bedriften din