Profesjonsansvarsforsikring

Få tilbud på profesjonsansvarsforsikring (konsulentforsikring).

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Profesjonsansvarsforsikring (formuesskadeforsikring) beskytter dersom virksomheten holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.


Profesjonsansvarsforsikring

Dekker erstatningsansvaret for formueskade, personskade eller tingskade. Profesjonsansvarsforsikring anbefaler vi til deg som er rådgiver, tegner noe, designer eller prosjekterer for andre. Blant annet:

 • Rådgivende ingeniør
 • Teknisk Konsulent
 • IT-konsulent
 • Arkitekt
 • Eiendomsmegler
 • Advokat/Rettshjelper
 • Regnskapsfører
 • Revisor
 • Administrativ rådgivning
 • Takstmann

Tilpass din profesjonsansvarsforsikring

Vi hjelper deg med å tilpasse profesjonsansvarsforsikringen din slik at du får nøyaktig den dekningen som er nødvendig. Vi tilbyr blant annet disse tilleggsforsikringene:

 • Eiendomsmeglingsansvar for advokater
 • Sikkerhetsstillelse for advokat/-eiendomsmegler
 • Skade på leid eiendom
 • Bruk av drone
 • Solidaransvar i prosjekter
 • Rådgivningsansvar som utførende og prosjekterende i samme prosjekt (totalentreprenør)

Få tilbud på forsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på profesjonsansvarsforsikring.

Be om tilbud

Skadeeksempler

 • Profesjonsansvarsforsikring for rådgivende ingeniør

  En rådgivende ingeniør beregner for liten bæring i konstruksjonen av et nybygg, slik at bygget ikke tåler vekten av våt snø. Ansvaret for skaden dette medfører er dekket av profesjonsansvarsforsikringen.

 • Profesjonsansvarsforsikring for advokat

  En advokat overser fristen for å melde klientens sak inn for rettsapparatet. Det økonomiske tapet dette medfører dekkes av profesjonsansvarsforsikringen.

 • Profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegler

  En eiendomsmegler skriver feilaktig i salgsprospektet at det følger garasjeplass med en leilighet. Dette viste seg ikke å stemme. Tapet dette medfører er dekket av profesjonsansvarsforsikringen.​

Våre ansvarsforsikringer

Finn riktig ansvarsforsikring for bedriften din