Profesjonsansvarsforsikring

Få tilbud på profesjonsansvarsforsikring (konsulentforsikring).

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Profesjonsansvarsforsikring (formuesskadeforsikring) beskytter dersom virksomheten holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.


Profesjonsansvarsforsikring/konsulentforsikring

Dekker erstatningsansvaret for formueskade, personskade eller tingskade. Profesjonsansvarsforsikring anbefaler vi til deg som er rådgiver, tegner noe, designer eller prosjekterer for andre. Blant annet:

 • Rådgivende ingeniør
 • Teknisk Konsulent
 • IT-konsulent
 • Arkitekt
 • Eiendomsmegler
 • Advokat/Rettshjelper
 • Regnskapsfører
 • Revisor
 • Administrativ rådgivning
 • Takstmann

Tilpass din profesjonsansvarsforsikring

Vi hjelper deg med å tilpasse profesjonsansvarsforsikringen din slik at du får nøyaktig den dekningen som er nødvendig. Vi tilbyr blant annet disse tilleggsforsikringene:

 • Eiendomsmeglingsansvar for advokater
 • Sikkerhetsstillelse for advokat/-eiendomsmegler
 • Skade på leid eiendom
 • Bruk av drone
 • Solidaransvar i prosjekter
 • Rådgivningsansvar som utførende og prosjekterende i samme prosjekt (totalentreprenør)

Få tilbud på forsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på profesjonsansvarsforsikring.

Be om tilbud

Skadeeksempler

 • Profesjonsansvarsforsikring for rådgivende ingeniør

  En rådgivende ingeniør beregner for liten bæring i konstruksjonen av et nybygg, slik at bygget ikke tåler vekten av våt snø. Ansvaret for skaden dette medfører er dekket av profesjonsansvarsforsikringen.

 • Profesjonsansvarsforsikring for advokat

  En advokat overser fristen for å melde klientens sak inn for rettsapparatet. Det økonomiske tapet dette medfører dekkes av profesjonsansvarsforsikringen.

 • Profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegler

  En eiendomsmegler skriver feilaktig i salgsprospektet at det følger garasjeplass med en leilighet. Dette viste seg ikke å stemme. Tapet dette medfører er dekket av profesjonsansvarsforsikringen.​

Våre ansvarsforsikringer

Finn riktig ansvarsforsikring for bedriften din