Helseforsikring for bedrifter

Se din pris og kjøp helseforsikring for bedriften din. Forsikringen som gjør hverdagen tryggere for deg og dine ansatte.

Guide til personforsikringer

Friske og motiverte ansatte = lønnsom bedrift

  • Reduser sykefraværet

    Ansatte får rask tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten.

  • Færre kostnader ved sykdom

    Både bedriften og ansatte tjener på redusert sykefravær.

  • Bli en attraktiv arbeidsgiver

    Viktig ansattgode som motiverer og bidrar til at ansatte blir værende.

Ta vare på personene som får bedriften til å gå rundt

En helseforsikring til deg og dine ansatte, er en god investering som bidrar til redusert sykefravær. Dersom noen i bedriften blir syk, oppstår uventede kostnader og du kan risikere å miste inntekter. Hver dag er med andre ord viktig. Med vår helseforsikring tar du godt vare på den viktigste ressursen – dine ansatte. Med helseforsikring (også kalt behandlingsforsikring), får du og dine ansatte rask hjelp, om dere skulle trenge operasjon eller behandling av spesialist.

 

Én dag med sykefravær koster like mye som helseforsikring i ett år


Raskere tilgang til hjelp og behandling bidrar til kortere sykefravær. Derfor tilbyr vi behandlingsgaranti innen 10 eller 20 dager.

Beregn hva sykefravær koster for bedriften din

Guide til personforsikringer

Er du fortsatt usikker på hva som er riktig for bedriften din?

Test vår guide, hvor du svarer på noen enkle spørsmål og får en oversikt over anbefalte personforsikringer på 3 minutter.

Guide til personforsikringer

Alt dette er inkludert i helseforsikringen

Velg behandlingsgaranti på 10 eller 20 virkedager 10 dager 20 dager

Medisinske råd og tjenester

Ikke inkludert Ikke inkludert

Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling.

Inkludert Inkludert

Døgnåpen helsetelefon for hele familien – for enkle tips og råd.

Inkludert Inkludert

KRY – legetime på mobil, timen gjennomføres som videosamtale.

Inkludert Inkludert

En tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning.

Inkludert Inkludert

Medisinsk utredning og behandling

Ikke inkludert Ikke inkludert

Time hos legespesialist innen 7 virkedager, behandling/operasjon innen 10 virkedager.

Inkludert Ikke inkludert

Time hos legespesialist innen 10 virkedager, behandling/operasjon innen 20 virkedager.

Ikke inkludert Inkludert

Dekker kostnader for medisinsk etterbehandling/rehabilitering i tilknytning til operasjon som er dekket av forsikringen.

Opptrening etter operasjon dersom det er foreskrevet av behandlende legespesialist.

Inkludert Inkludert

Kostnader dekkes relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse

Inkludert Inkludert

Fysikalsk behandling

Ikke inkludert Ikke inkludert

Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist. Ingen egenandel, men kan velges til.

Inkludert Inkludert

Psykologi

Ikke inkludert Ikke inkludert

12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall.

Inkludert Inkludert

Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog ved behandling av psykiske plager.

Inkludert Inkludert

Rus og spillavvenning

Ikke inkludert

Rusbehandling dekker utgifter til rus- og spillavvenning.

Inkludert Inkludert

Pris på helseforsikring

Gi deg selv og dine ansatte den tryggheten som en helseforsikring gir. Se prisen din øverst på siden eller be om et tilbud.

Helsehjelpen – Digital hjelp for alle med helseforsikring

I Helsehjelpen har vi samlet alle våre helsetjenester og medisinsk rådgivning på ett og samme sted - både digitale så vel som fysiske. Helsehjelpen er det eneste stedet du og dine ansatte trenger å henvende dere. Enkelt, smidig og raskt.

Les mer om Helsehjelpen

Overvinne – Psykologisk selvhjelpsverktøy som du kan bruke sammen med psykologen, eller på egenhånd

Appen er utviklet av psykologer, og inneholder et terapiprogram som gir støtte gjennom videoer, øvelser, lydfiler, stemningsrapporter og artikler. Du kan bruke appen alene eller sammen med en psykolog.

Les mer om Overvinne

Videokonsultasjon med lege

Få tilgang til norske allmennleger når og hvor det passer deg via appen KRY. Videokonsultasjon på mobilen uten egenandel for deg med helseforsikring hos oss. Du kan bruke KRY når du har problemer eller symptomer som ikke krever fysiske undersøkelser for å sette en diagnose

Legetime på mobil

Våre personforsikringspakker

Du kan også velge mellom ulike forsikringspakker med personforsikringer ut i fra behovet til bedriften din. Velg mellom våre forsikringspakker for selvstendig næringsdrivende eller deg som har ansatte:

Les mer