Helseforsikring for bedrifter


Be om tilbud på helseforsikring for bedriften din. Start med å skrive inn organisasjonsnummeret under.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Guide til personforsikringer

Helseforsikring

  • Reduser sykefraværet

    Ansatte får rask tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten.

  • Færre kostnader ved sykdom

    Både bedriften og ansatte tjener på redusert sykefravær.

  • Bli en attraktiv arbeidsgiver

    Viktig ansattgode som motiverer og bidrar til at ansatte blir værende.

Dette er inkludert i de tre alternativene


Basis Standard Super

Konsultasjon hos legespesialist innen 7 virkedager. Deretter behandling eller operasjon innen 10 virkedager.

Inkludert Inkludert Inkludert

Personlig medisinsk rådgiver finner frem til riktig hjelp og gir støtte underveis i behandlingsforløpet.

Inkludert Inkludert Inkludert

Dekker inntil 10 konsultasjoner med psykologisk førstehjelp ved uforutsette hendelser som vold, trafikkulykke eller dødsfall.

Inkludert Inkludert Inkludert

Dekker kostnader til reise og opphold i forbindelse med utredning og behandling.

Inkludert Inkludert Inkludert

Dekker kostnader for rehabiliteringsopphold, foreskrevet av legespesialist etter operasjon eller annen behandling som dekkes av forsikringen.

Inkludert Inkludert Inkludert

Ny vurdering av allerede stilt diagnose, foreslått eller igangsatt behandling eller tidligere utført behandling.

Inkludert Inkludert Inkludert

Døgnåpen rådgivning der erfarne sykepleiere svarer på spørsmål om sykdom og helse.

Inkludert Inkludert Inkludert

Mulighet til å benytte våre fremforhandlede priser ved behandling eller operasjon som ikke dekkes av forsikringen.

Inkludert Inkludert Inkludert

Legekonsultasjon på video for reseptfornyelse, helsespørsmål og andre henvendelser som ikke krever fysisk undersøkelse.


Inkludert Inkludert

Dekker medisinsk nødvendig behandling for varig bedring ved sykdom eller skade, uten henvisning. Med Super er det ingen begrensning i timeantall. Med Standard er det åtte behandlinger.


Inkludert Inkludert

Digital selvhjelpstjeneste til behandling av bl.a. angst, depresjoner og søvnvansker.


Inkludert Inkludert

Dekker inntil 10 konsultasjoner, etter henvisning fra lege.Inkludert

Dekker utgifter til rus- og spillavvenning opptil 150 000.Inkludert

Ta vare på personene som får bedriften til å gå rundt

En helseforsikring til deg og dine ansatte, er en god investering som bidrar til redusert sykefravær. Dersom noen i bedriften blir syk, oppstår uventede kostnader og du kan risikere å miste inntekter. Hver dag er med andre ord viktig. Med vår helseforsikring tar du godt vare på den viktigste ressursen – dine ansatte. Med helseforsikring (også kalt behandlingsforsikring), får du og dine ansatte rask hjelp, om dere skulle trenge operasjon eller behandling av spesialist.

 

Én dag med sykefravær koster like mye som helseforsikring i ett år


Raskere tilgang til hjelp og behandling bidrar til kortere sykefravær. Derfor tilbyr vi behandlingsgaranti innen 10 eller 20 dager.

Beregn hva sykefravær koster for bedriften din

Guide for personforsikringer

Er du usikker på hva som er riktig for bedriften din?

Prøv vår guide for personforsikringer. Her svarer du på noen enkle spørsmål og får en oversikt over anbefalte forsikringer.

Guide for personforsikringer

Pris på helseforsikring

Gi deg selv og dine ansatte den tryggheten som en helseforsikring gir.

Helsehjelpen – digital hjelp for alle med helseforsikring

I Helsehjelpen har vi samlet alle våre helsetjenester og medisinsk rådgivning på ett og samme sted - både digitale så vel som fysiske. Helsehjelpen er det eneste stedet du og dine ansatte trenger å henvende dere. Enkelt, smidig og raskt.

Les mer om Helsehjelpen

Overvinne – psykologisk selvhjelpsverktøy

Bruk sammen med psykologen, eller på egenhånd.

Appen er utviklet av psykologer, og inneholder et terapiprogram som gir støtte gjennom videoer, øvelser, lydfiler, stemningsrapporter og artikler. Du kan bruke appen alene eller sammen med en psykolog.

Les mer om Overvinne

Digital legetime

Med digital legetime får du raskt og enkelt kontakt med en lege når du trenger det, uansett hvor du er. Video gjør det mulig for legen å vurdere en rekke symptomer og gi deg gode råd og anbefalinger.

Digital legetime

Våre personforsikringspakker

Du kan også velge mellom ulike forsikringspakker med personforsikringer ut i fra behovet til bedriften din. Velg mellom våre forsikringspakker for selvstendig næringsdrivende eller deg som har ansatte:

Les mer