Sykeforsikring for enkeltpersonforetak og bedrifter

Mange blander sammen forskjellige typer sykeforsikringer. Vi beskriver de ulike typene. Les mer nedenfor, eller send oss noen få opplysninger og få et tilbud på sykeforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Hva er forskjellen mellom privat sykeforsikring og sykeforsikring for enkeltpersonforetak eller bedrifter?

Det kan være vanskelig å skille mellom sykeforsikringer i det private og forsikring for selvstendig næringsdrivende og bedrifter. I tillegg tilbys forsikringer gjennom folketrygden.

Offentlige forsikringer

Gjennom folketrygden og NAV, tilbys sykepenger samt ulike tilleggsforsikringer. Ved sykdom får lønnsmottakere 100 % lønn fra første dag inntil 6G. Som selvstendig næringsdrivende kan det være gunstig med tilleggsforsikringer, da du har begrensede rettigheter sammenlignet med lønnsmottakere. Som selvstendig næringsdrivende har du bare krav på sykepenger etter 16 dagers sykdom, og sykepengene er begrenset til 65 % av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre årene - maksimalt 6G.

I tillegg til sykeforsikringer gjennom det offentlige, kan du kjøpe private sykeforsikringer for å skape ekstra trygghet for deg og dine nærmeste. For eksempel kan du kjøpe forsikring som gir økonomisk støtte ved alvorlig sykdom, uføreforsikring eller ulykkesforsikring, hvis du skulle bli alvorlig skadet i en ulykke.

Sykeforsikring for selvstendig næringsdrivende

Vi anbefaler sykeavbruddsforsikring til selvstendig næringsdrivende som er avhengig av kontinuerlige inntekter. Med sykeavbruddsforsikring får du utbetaling utover 6G - opp til avtalt dagpengebeløp.

Du kan selv bestemme hvor stort dagsbeløpet skal være, slik at du kan tilpasse forsikringen etter dine faste kostnader.

Les mer om vår sykeavbruddsforsikring for selvstendig næringsdrivende

Sykeforsikring for bedrifter med ansatte

Som arbeidsgiver finnes det ytterligere bedriftsforsikringer som sikrer bedriften og de ansatte. Både yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring er lovpålagt. Les mer om obligatorisk forsikring for ansatte

Dersom du ønsker å ta ekstra godt vare på dine ansatte, gir for eksempel en helseforsikring samt fritidsulykke- og sykdomsforsikring økt trygghet. Videre bidrar det til at bedriften blir mer ettertraktet ved at den tilbyr fordelaktige ansattgoder.

En helseforsikring gjør at dine ansatte får rask hjelp og behandling dersom de skulle bli syke, og dermed komme raskere tilbake på jobb.

Med en fritidsulykke- og sykdomsforsikring dekkes dine ansatte også på fritiden, dersom en ulykke skulle føre til redusert livskvalitet, uførhet eller dødsfall.

Det kan være vanskelig å velge mellom alle ulike forsikringer og forsikringsselskaper. Les mer om hva du bør tenke på når du sammenligner forsikringer

Viktige sykeforsikringer for bedrifter med ansatte

Be om tilbud på sykeforsikring