Tjenestereiseforsikring inkludert ferie og fritid

Med tjenestereiseforsikring inkludert ferie og fritid er de ansatte sikret mot uforutsette utgifter på alle reiser. Forsikringen kan kjøpes for enkeltperson eller familie.

Meld skade/sykdom/tap

Be om tilbud på reiseforsikring

 1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer Så henter vi frem firmaopplysningene dine.
 2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din Fortell oss litt om bedriften og om det er spesielle forsikringer du vil vite mer om.
 3. En forsikringsrådgiver kontakter deg Sammen finner dere en forsikringsløsning som er tilpasset din virksomhet.
Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Europeiske tjenestereiseforsikring

 • Få hjelp døgnet rundt

  Ifs reisehjelp og vårt verdensomspennende nettverkt hjelper deg i hele verden 24/7.

 • Ubegrenset sum og ingen egenandel

  Ved avbestilling og sykdom, eller hvis bagasjen blir stjålet.

 • Varighet inntil 90 dager i hele verden

  Standard varighet er 90 dager. Men ved behov kan du utvide forsikringen til å gjelde utover 90 dager.

Dette er inkludert i tjenestereiseforsikring

Standard Standard Super Super
Inkludert Inkludert

Blir sikrede akutt og uventet syk eller utsatt for en ulykke på reise,
dekker forsikringen behandlingsutgifter, legebesøk og
sykehusopphold uten beløpsgrense på reisen. Forsikringen dekker
også forhåndsgodkjent hjemtransport fra utlandet, uten
sumbegrensning eller egenandel.

Inkludert Inkludert

Forsikringen dekker merutgifter til reise og overnatting til nærmeste sikre destinasjon eller til hjemsted i Norge i henhold til Utenriksdepartementets evakueringsråd. Det er ingen øvre
sumbegrensning.

Inkludert Inkludert

Ved spørsmål om helse, sykdom eller skade i forbindelse med en reise, kan sikrede døgnet rundt få hjelp av autorisert helsepersonell hos vår medisinske rådgivningstjeneste ved å ringe +47 21 49 24 01.

Ved ytterligere hjelp, blir sikrede satt i kontakt med en lege.

Inkludert Inkludert

Får sikrede en akutt psykisk krise som følge av ran, overfall eller en alvorlig ulykke på reisen, dekker forsikringen utgifter til psykologisk førstehjelp, uten egenandel.

Vi erstatter inntil 10 behandlinger hos psykolog eller psykiater i inntil to år etter at hendelsen inntraff.

Inkludert Inkludert

Vi hjelper sikrede hvis ID-tyver bruker identitetens navn til å 
opprette lån og kundeforhold. Vi dekker inntil 1 000 000 kroner i nødvendig juridisk bistand for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger.

Inkludert Inkludert

Ansvarsforsikringen dekker det erstatningsansvaret sikrede som 
privatperson kan pådra seg på reise utenfor egen hjemkommune.

Standard dekker inntil 10 millioner kroner.
Super dekker inntil 15 millioner kroner.

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til juridisk bistand med inntil 100 000 kroner, hvis sikrede som privatperson blir part i en tvist som oppstår på reise utenfor egen kommune.

Inkludert Inkludert

Må sikrede for eksempel avbestille en reise på grunn av akutt og
uventet sykdom, ulykke eller dødsfall, dekker forsikringen det
sikrede ikke kan kreve å få igjen fra reisearrangør eller transportør.
Det er ingen øvre sumbegrensning eller egenandel.

Inkludert Inkludert

Blir sikrede på reise frastjålet eller får skade på personlige eiendeler,
dekkes inntil 40 000 kroner per gjenstand. Smykker og klokker dekkes inntil kr. 30 000. Det er ingen øvre sumbegrensning per hendelse.

Arbeidsgivers effekter
I tillegg til personlige eiendeler dekker forsikringen også eiendeler
tilhørende arbeidsgiver med inntil kr 15 000.

Inkludert Inkludert

Ved forsinket bagasje på utreise dekker vi rimelige og nødvendige utgifter til kjøp eller leie av klær, toalettsaker eller andre reiseartikler for inntil 5 000 kroner per person. Per familie dekkes maksimalt 25 000 kroner. Har sikrede reiseforsikring gjennom arbeidsgiver og er på jobbreise, refunderes inntil 10 000 kroner per person.

Med Super gjelder også: Ved forsinket spesialbagasje til reisemålet kan sikrede i tillegg kjøpe eller leie tilsvarende utsyr for inntil 5 000 kroner per person, maksimalt 25 000 kroner per familie.

Hvis en forsinket bagasje fortsatt er savnet fem dager etter ankomst til reisemålet, refunderer vi ytterligere inntil 5 000 kroner per person, maksimalt 25 000 per familie.

Inkludert Inkludert

Hvis sikrede kommer for sent til avgangen for transportmiddelet sikrede skal reise med, dekker vi rimelige og nødvendige utgifter til innhenting av reiseruten og eventuell overnatting. Det er ingen øvre sumbegrensning. Hvis transportmiddelet sikrede skal reise med ikke går til avtalt tid, dekker vi utgifter til alternativ transport med inntil 3 000 kroner per person.

Inkludert Inkludert

Vi utbetaler kompensasjon for tapte feriedager ved sykehusopphold eller hvis sikrede, etter forhåndsgodkjennelse fra oss, må avbryte reisen og reise hjem tidligere enn planlagt. Det er ingen øvre sumbegrensning.

Inkludert Inkludert

Reiseforsikringen dekker ekstremsport som for eksempel dykking, 
klatring og fallskjermhopp.

Ekspedisjoner eller andre turer som har høy risiko, kan kreve at sikrede har ekspedisjonsforsikring for at reiseforsikringen skal være gyldig.

Inkludert Inkludert

Forsikringen dekker uhellsskader i hele verden med inntil 40 000 kroner per gjenstand. Smykker og klokker dekkes med inntil kr. 30.000

Egenandelen er 2 000 kroner ved skade på én gjenstand, og 4 000 kroner ved skade på to eller flere gjenstander.

Ikke inkludert Inkludert

Forsikringen erstatter egenandelen den sikrede som leietaker må betale i henhold til leiekontrakten, hvis sikrede skader leiebilen eller mister nøkkelen. Dekningen gjelder på registrert tjenestereise eller feriereiser med minst én overnatting.

Egenandel ved skade på egen personbil på tjenestereise

Forsikringen dekker den egenandel sikrede blir belastet i oppgjøret fra sitt forsikringsselskap ved skade på egen personbil som sikrede benyttet på en tjenestereise.

Ikke inkludert Inkludert

Hvis sikrede kommer minst 1,5 time forsinket til avtalt hentetidspunkt for en forhåndsbetalt leiebil eller motorsykkel, erstatter vi den kansellerte leieavtalen med inntil 10 000 kroner.

Blir sikrede mer enn 8 timer forsinket og ikke får benyttet seg av en forhåndsbetalt overnatting/arrangement, kompenserer vi med inntil
5 000 kroner per person.

Ikke inkludert Inkludert

Når et forhåndsbetalt offentlig arrangement eller turisttjeneste blir avlyst eller flyttet til et tidspunkt utenfor den fastlagte reiseperioden, dekker forsikringen forhåndsbetalte reisekostnader sikrede ikke kan kreve å få igjen ved avbestilling av reisen. Eksempel på avlyst offentlig arrangement kan være fotballkamp, konsert eller kurs.

Vi dekker inntil 5 000 kroner per person, maksimalt 25 000 kroner per familie.

Ikke inkludert Inkludert

Vi hjelper sikrede med å bekjempe skadedyr og skadeinsekter, for eksempel veggedyr, kakerlakker og skjeggkre, som sikrede har fått med seg hjem etter en utenlandsreise.

Kostnadene dekkes med inntil 100 000 kroner, og sikrede betaler kun en egenandel på 2 000 kroner.

Inkludert Inkludert

Ulykkesforsikring utbetaler en engangssum ved varig medisinsk invaliditet eller død som følge av en ulykkesskade. Ulykkesforsikringen dekker også rimelige og nødvendige behandlingsutgifter hos tannlege, lege, fysioterapeut og kiropraktor, og reiseutgifter.

Vi er der våre reisende er

Verdensomspennende nettverk

Vi er aldri langt unna, og vi kjenner forholdene der du er. Lokalkunnskap er avgjørende når en sak må håndteres raskt og smidig. Å vite hvilket sykehus som gir deg den beste hjelpen raskest mulig er alltid vår prioritet.

Med reiseforsikring bedrift har du tilgang til vårt nettverk som består av en døgnåpen alarmsentral, kvalitetsikrede leger og sykehus verden over, regionale servicekontorer, samt Sjømannskirkens stasjoner.

If Europeiske app gir deg tryggheten i reiseforsikringen rett på mobilen.

Les og last ned

Vi hjelper deg

Finn riktig forsikring for bedriften din

Du kan enten bruke en av våre forsikringsguider for å finne riktig forsikring, benytte nettbutikken, eller du kan snakke med en av forsikringsrådgiverne våre.

 • Få et uforpliktende tilbud

  Forsikringsrådgiverne våre kjenner din bransje og hvilke forsikringer du trenger. Her kan du sende inn et skjema og bli kontaktet for en prat om forsikringer for bedriften din.

  1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer
  2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din
  3. En av rådgiverne våre kontakter deg
  Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
  Jeg har ikke org.nr
 • Forsikringsguide

  En god bedriftsforsikring er tilpasset din bedrift og dine behov. Du skal betale for den tryggheten du trenger, hverken mer eller mindre. Finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Personforsikring for din bransje

  Synes du det er vanskelig å forstå hvilke personforsikringer bedriften trenger? Se hva vi anbefaler for din bransje, og finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Sjekk pris og kjøp bilforsikring

  I nettbutikken for bilforsikring hjelper vi deg med å finne riktig bilforsikring for bedriften din. Det tar bare to til tre minutter.

 • Kontakt kundeservice

  Vår kundeservice for bedrifter består av erfarne forsikringsrådgivere som kjenner bransjen din og vet hvilke forsikringer du trenger. Kontakt oss alle hverdager mellom kl. 08.00 og 18.00.

Viktig å vite om tjenestereiseforsikring

Tjenestereiseforsikring - vi hjelper deg

 • Finn nærmeste hjelp
  Vi hjelper deg i hele verden.

  Finn nærmeste hjelp

  Vi har god kunnskap om hvilke leger og sykehus som er trygge å bruke verden over. I If Europeiske-appen finner du nærmeste og beste hjelp.

 • Ifs reisehjelp
  Hvis du er på reise og trenger assistanse.

  Ifs reisehjelp

  Hvis du er på reise og trenger assistanse i forbindelse med sykdom, ulykke eller annen hendelse, ring Ifs reisehjelp for god hjelp og veiledning. Vi er tilgjengelige døgnet rundt.

 • Medisinsk rådgivning
  Hvis du har medisinske spørsmål.

  Medisinsk rådgivning

  Hvis du ikke trenger akutt hjelp, men svar på små eller store medisinske spørsmål, kan du ringe vår medisinske rådgivningstjeneste.