Tjenestereiseforsikring inkludert ferie og fritid

Med Tjenestereiseforsikring inkludert ferie og fritid er de ansatte sikret mot uforutsette utgifter på alle reiser. Forsikringen kan tegnes for enkeltperson eller familie.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
 • Få hjelp døgnet rundt

  Ifs reisehjelp og vårt verdensomspennende nettverk hjelper deg i hele verden 24/7.

 • Ubegrenset sum og ingen egenandel

  Ved avbestilling og sykdom, eller hvis bagasjen blir stjålet.

 • Varighet inntil 90 dager i hele verden

  Kan utvides til å gjelde utover 90 dager.

Dette dekker reiseforsikringen Standard Super

Blir sikrede akutt og uventet syk eller utsatt for en ulykke på reise,
dekker forsikringen behandlingsutgifter, legebesøk og
sykehusopphold uten beløpsgrense på reisen. Forsikringen dekker
også forhåndsgodkjent hjemtransport fra utlandet, uten
sumbegrensning eller egenandel.

Inkludert Inkludert

Forsikringen dekker merutgifter til reise og overnatting til nærmeste sikre destinasjon eller til hjemsted i Norge i henhold til Utenriksdepartementets evakueringsråd. Det er ingen øvre
sumbegrensning.

Inkludert Inkludert

Ved spørsmål om helse, sykdom eller skade i forbindelse med en reise, kan sikrede døgnet rundt få hjelp av autorisert helsepersonell hos vår medisinske rådgivningstjeneste ved å ringe +47 21 49 24 01.

Ved ytterligere hjelp, blir sikrede satt i kontakt med en lege.

Inkludert Inkludert

Får sikrede en akutt psykisk krise som følge av ran, overfall eller en alvorlig ulykke på reisen, dekker forsikringen utgifter til psykologisk førstehjelp, uten egenandel.

Vi erstatter inntil 10 behandlinger hos psykolog eller psykiater i inntil to år etter at hendelsen inntraff.

Inkludert Inkludert

Vi hjelper sikrede hvis ID-tyver bruker identitetens navn til å 
opprette lån og kundeforhold. Vi dekker inntil 1 000 000 kroner i nødvendig juridisk bistand for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger.

Inkludert Inkludert

Ansvarsforsikringen dekker det erstatningsansvaret sikrede som 
privatperson kan pådra seg på reise utenfor egen hjemkommune.

Standard dekker inntil 10 millioner kroner.
Super dekker inntil 15 millioner kroner.

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til juridisk bistand med inntil 100 000 kroner, hvis sikrede som privatperson blir part i en tvist som oppstår på reise utenfor egen kommune.

Inkludert Inkludert

Må sikrede for eksempel avbestille en reise på grunn av akutt og
uventet sykdom, ulykke eller dødsfall, dekker forsikringen det
sikrede ikke kan kreve å få igjen fra reisearrangør eller transportør.
Det er ingen øvre sumbegrensning eller egenandel.

Inkludert Inkludert

Blir sikrede på reise frastjålet eller får skade på personlige eiendeler,
dekkes inntil 40 000 kroner per gjenstand. Smykker og klokker dekkes inntil kr. 30 000. Det er ingen øvre sumbegrensning per hendelse.

Arbeidsgivers effekter
I tillegg til personlige eiendeler dekker forsikringen også eiendeler
tilhørende arbeidsgiver med inntil kr 15 000.

Inkludert Inkludert

Ved forsinket bagasje på utreise dekker vi rimelige og nødvendige utgifter til kjøp eller leie av klær, toalettsaker eller andre reiseartikler for inntil 5 000 kroner per person med Standard, og inntil kroner 10 000 med Super. Per familie dekkes maksimalt 25 000 kroner.

Med Super gjelder også: Ved forsinket spesialbagasje til reisemålet kan sikrede i tillegg kjøpe eller leie tilsvarende utsyr for inntil 5 000 kroner per person, maksimalt 25 000 kroner per familie.

Hvis en forsinket bagasje fortsatt er savnet fem dager etter ankomst til reisemålet, refunderer vi ytterligere inntil 5 000 kroner per person, maksimalt 25 000 per familie.

Inkludert Inkludert

Hvis sikrede kommer for sent til avgangen for transportmiddelet sikrede skal reise med, dekker vi rimelige og nødvendige utgifter til innhenting av reiseruten og eventuell overnatting. Det er ingen øvre sumbegrensning. Hvis transportmiddelet sikrede skal reise med ikke går til avtalt tid, dekker vi utgifter til alternativ transport med inntil 3 000 kroner per person.

Inkludert Inkludert

Vi utbetaler kompensasjon for tapte feriedager ved sykehusopphold eller hvis sikrede, etter forhåndsgodkjennelse fra oss, må avbryte reisen og reise hjem tidligere enn planlagt. Det er ingen øvre sumbegrensning.

Inkludert Inkludert

Reiseforsikringen dekker ekstremsport som for eksempel dykking, 
klatring og fallskjermhopp.

Ekspedisjoner eller andre turer som har høy risiko, kan kreve at sikrede har ekspedisjonsforsikring for at reiseforsikringen skal være gyldig.

Inkludert Inkludert

Forsikringen dekker uhellsskader i hele verden med inntil 40 000 kroner per gjenstand. Smykker og klokker dekkes med inntil kr. 30.000

Egenandelen er 2 000 kroner ved skade på én gjenstand, og 4 000 kroner ved skade på to eller flere gjenstander.

Inkludert Inkludert

Forsikringen erstatter egenandelen den sikrede som leietaker må betale i henhold til leiekontrakten, hvis sikrede skader leiebilen eller mister nøkkelen. Dekningen gjelder på registrert tjenestereise eller feriereiser med minst én overnatting.

Egenandel ved skade på egen personbil på tjenestereise

Forsikringen dekker den egenandel sikrede blir belastet i oppgjøret fra sitt forsikringsselskap ved skade på egen personbil som sikrede benyttet på en tjenestereise.

Ikke inkludert Inkludert

Hvis sikrede kommer minst 1,5 time forsinket til avtalt hentetidspunkt for en forhåndsbetalt leiebil eller motorsykkel, erstatter vi den kansellerte leieavtalen med inntil 10 000 kroner.

Blir sikrede mer enn 8 timer forsinket og ikke får benyttet seg av en forhåndsbetalt overnatting/arrangement, kompenserer vi med inntil
5 000 kroner per person.

Ikke inkludert Inkludert

Når et forhåndsbetalt offentlig arrangement eller turisttjeneste blir avlyst eller flyttet til et tidspunkt utenfor den fastlagte reiseperioden, dekker forsikringen forhåndsbetalte reisekostnader sikrede ikke kan kreve å få igjen ved avbestilling av reisen. Eksempel på avlyst offentlig arrangement kan være fotballkamp, konsert eller kurs.

Vi dekker inntil 5 000 kroner per person, maksimalt 25 000 kroner per familie.

Ikke inkludert Inkludert

Vi hjelper sikrede med å bekjempe skadedyr og skadeinsekter, for eksempel veggedyr, kakerlakker og skjeggkre, som sikrede har fått med seg hjem etter en utenlandsreise.

Kostnadene dekkes med inntil 100 000 kroner, og sikrede betaler kun en egenandel på 2 000 kroner.

Ikke inkludert Inkludert
Valgfri tilleggsdekning Standard Super

Ulykkesforsikring utbetaler en engangssum ved varig medisinsk invaliditet eller død som følge av en ulykkesskade. Ulykkesforsikringen dekker også rimelige og nødvendige behandlingsutgifter hos tannlege, lege, fysioterapeut og kiropraktor, og reiseutgifter.

Inkludert Inkludert

Tabellen er en forenklet versjon av vilkårene. Les forsikringsvilkårene for en fullstendig oversikt.

Viktig å vite

Hva dekker reiseforsikringen
Hvor kan jeg se hvem og hva forsikringen dekker?

Med tjenestereiseforsikring er de ansatte sikret på alle jobbreiser. Forsikringen kan i tillegg inkludere ferie- og fritidsreiser for den ansatte eller familie.

Du finner informasjon om hvilken dekning du har ved å logge deg inn på Mine sider.

Våre medarbeidere på kundeservice sitter og klare til å hjelpe deg dersom du skulle ha noen spørsmål. 

Når er forsikringen min gyldig?

Forsikringen starter å gjelde når du forlater din bostedsadresse og opphører når du kommer hjem igjen. De aller fleste jobbreiseforsikringer har også dekning for feriereiser. Du kan se i forsikringsbeviset ditt om du har denne dekningen, kontakte din arbeidsgiver eller vårt kundesenter.

Vær klar over at forsikringen ikke gjelder når du oppholder deg hjemme, på jobb eller skole.

Reiser til områder omfattet av Utenriksdepartementets reiseråd

Vennligst kontakt din arbeidsgiver for å se om forsikringen omfatter reiser til slike områder.

Du kan også kontakte vårt kundesenter på telefon 62 51 65 31.

Jeg er gravid. Hvordan er jeg dekket av reiseforsikringen?

Forsikringen dekker ikke vanlige svangerskapskomplikasjoner eller kontroller. Uforventede komplikasjoner er omfattet før uke 36. For flerlingsvangerskap gjelder dette bare før uke 28.

Sykdom eller skade
Jeg har nylig vært syk, eller jeg har en kronisk sykdom. Hva dekker reiseforsikringen?

En viktig del av reiseforsikringen er hjelp ved akutt og uventet sykdom. Sykdom som er kjent og under behandling før du reiser, er ikke omfattet av reiseforsikringen. Skulle du imidlertid få en uventet og akutt forverring av sykdommen mens du er på reise, ber vi deg kontakte Ifs reisehjelp for videre assistanse.

Ved å ta vår enkle helsesjekk vil du få vite om du er forsikret for utgifter som kan oppstå i forbindelse med eventuelle eksisterende helseplager. Dette er ment å være en hjelp til deg og opplysningene vil ikke bli lagret eller knyttet til kundeforholdet ditt.

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk eller skadet i utlandet?

Er du på reise og trenger assistanse i forbindelse med sykdom, ulykke eller annen hendelse, ring Ifs reisehjelp +47 21 49 50 00. Trenger du akutt livstruende hjelp, ring nødnummeret i landet du er i.

Telefonnummeret til Ifs reisehjelp og annen viktig informasjon finner du også i If Europeiske appen.

Har du hatt utgifter på reise som du vil søke om refusjon for? Meld skade her.

Hvilke klinikker kan jeg benytte i utlandet?

Kvaliteten på sykehus varierer veldig fra land til land, og mange klinikker har mye lavere standard enn hva vi er vant med i Norge. 

Vi anbefaler at du kontakter Ifs reisehjelp for medisinsk assistanse eller sjekker kartet over kvalitetssikrede leger og sykehus i utlandet i If Europeiske appen for å finne den beste klinikken der du befinner deg. Ifs reisehjelp kan i mange tilfeller sørge for at betalingen går direkte gjennom klinikken slik at du ikke må legge ut selv.

Må jeg legge ut for alle utgiftene selv?

Ifs reisehjelp kan i mange tilfeller sørge for at betalingen går direkte gjennom klinikken slik at du ikke må legge ut selv. I enkelte land aksepterer ikke klinikken eller legen slike løsninger, og da må du legge ut selv og søke om refusjon når du kommer hjem.

Forsikringen dekker nødvendige og dokumenterte utgifter for transport til og fra lege eller sykehus.

Det er viktig at du tar vare på all relevant dokumentasjon som kvitteringer, legerapporter og så videre. Disse kan du legge ved i skademeldingen du sender inn til oss.

Jeg har fått tannpine på reisen, hva gjør jeg?

Forsikringen dekker utgifter til uventet og akutt tannsykdom eller skade inntil 5000 norske kroner. Vi dekker ikke videre behandling når reisen er avsluttet, selv om det ikke var mulig å gjøre ferdig all behandlingen på reisen.

Et nært familiemedlem hjemme har blitt syk. Dekker forsikringen ny reise hjem?

Forsikringen dekker merutgiftene for en ny billett hjem dersom noen i din nærmeste familie blir uventet og akutt syk, skadet i en ulykke eller dør. Du må alltid undersøke muligheten for ombooking før du kjøper en ny billett. Vi dekker økonomiklassebilletter.

Hva skal jeg gjøre dersom det oppstår en krisesituasjon under reisen min?

Dersom det inntreffer en krisesituasjon og du trenger assistanse, ring Ifs reisehjelp. Kontaktinformasjonen til Ifs reisehjelp finner du også i If Europeiske appen.

Dersom det inntreffer en krisesituasjon under tjenestereisen din anbefaler vi også at du kontakter arbeidsgiveren din for instrukser om hvordan du skal forholde deg.

Hold deg også oppdatert med informasjon fra lokale myndigheter.

Innstilt eller forsinket fly
Flyvningen min er kansellert, kan jeg få billetten refundert under reiseforsikringen?

Forsikringen dekker ikke reiser som flyselskap eller reisearrangør kansellerer. Når et flyselskap eller reisearrangør kansellerer en reise plikter de også å tilby deg en ny reise. Hvis ikke dette er mulig skal du få full refusjon av billetten.

Flyet mitt er forsinket, dekker forsikringen nye billetter?

Når en flyvning er forsinket er det flyselskapet sitt ansvar å booke deg om eller refundere billetten din.

Hvis flyselskapet ikke kan booke deg om til en ny reise innen 24 timer, erstatter vi mellomlegget for en ny billett dersom forsinkelsen skyldes ekstremvær, teknisk feil, trafikkuhell eller en annen hendelse som fører til ekstraordinære trafikkforhold. Vi dekker også overnatting dersom flyselskapet/reisearrangør ikke kan tilby deg ny reise før neste dag.

Vi erstatter ikke utgifter til mat eller drikke.

Jeg må avbestille reisen min, hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker i all hovedsak avbestilling som følge av:

 • Akutt sykdom, ulykke eller død, enten hos deg som reisende eller noen i din nærmeste familie.
 • En epidemi eller naturkatastrofe som inntreffer på reisemålet og det er fare for liv og helse å oppholde seg der.
 • Terrorisme eller krig på reisemålet hvorpå Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til området.

For fullstendig oversikt, se vilkår for reiseforsikringen.

Du må alltid henvende deg til reisearrangør først og avbestille reisen, samt undersøke om du får refusjon for hele eller deler av reisen der. Når dette er avklart kan du melde inn saken til oss.

Mistet eller forsinket bagasje
Hva defineres som bagasje?

Med bagasje menes personlige eiendeler du har med deg for bruk under reisen.

Hva bør jeg ikke ha i innsjekket bagasje?

Skjøre gjenstander og verdigjenstander som penger, pass, elektronisk utstyr, klokker og smykker, medisiner med mer skal ikke sendes i innsjekket bagasje.

Bagasjen min har blitt stjålet. Hva skal jeg gjøre?

Kontakt det lokale politiet og anmeld saken. Pass på at du får med deg en politirapport. Meld skaden til oss når du kommer hjem, og før opp hver enkelt gjenstand som er stjålet i skademeldingen.

Skriv opprinnelig pris og kjøpsdato for hver gjenstand. Dersom du har kvittering for de stjålne gjenstandene kan disse lastes opp i skademeldingen sammen med politirapporten.

Min innsjekkede bagasje er skadet. Hva gjør jeg?

Forsikringen dekker skade på innsjekket bagasje. Det er en forutsetning at du har en Property Irregularity Report (PIR). Denne får du når du henvender deg i skranken på flyplassen og rapporterer skaden. Skjøre gjenstander eller verdigjenstander skal ikke sendes i innsjekket bagasje, og erstattes ikke under forsikringen dersom disse blir skadet eller stjålet. Vi erstatter ikke skade på selve kofferten/bag under transport, da dette er flyselskapets ansvar og noe de selv plikter å refundere.

Min innsjekkede bagasje er forsinket. Hva gjør jeg?

Ved forsinket bagasje på utreise, dekker forsikringen innkjøp av nødvendige personlige eiendeler til eget bruk i perioden bagasjen er savnet. Pass på at du tar vare på kvitteringer for innkjøp.

Du må melde fra om forsinkelsen til flyselskapet og få en Property Irregularity Report (PIR). Denne sender du inn sammen med kvitteringene når du fyller inn skademelding til oss.

Vi dekker inntil 5000 norske kroner på feriereiser og 10 000 kroner for tjenestereiser. Det er ingen dekning for innkjøp ved forsinket bagasje på hjemreise.

Min innsjekkede bagasje er forsvunnet. Hva gjør jeg?

Dersom din innsjekkede bagasje ikke kommer til rette, og flyselskapet bekrefter at den er ansett som tapt, er det flyselskapet i all hovedsak som plikter å kompensere deg.

Dersom flyselskapet ikke kompenserer deg for alt, kan du kreve refusjon for resten hos oss ved å fylle ut en skademelding. Vær oppmerksom på at verdigjenstander og skjøre gjenstander ikke skal sendes som innsjekket bagasje, og slike gjenstander vil heller ikke bli refundert under forsikringen.

Det er viktig at du fyller ut en Property Irregularity Report (PIR) på flyplassen dersom bagasjen din ikke kommer.

Før reisen
Forberedelser før jobbreisen

Før du drar på jobbreise er det viktig å sjekke at passet ditt er gyldig. Enkelte land krever i tillegg at passet er gyldig i 180 dager etter innreise. Visum og forsikringsbevis er påkrevd ved innreise i enkelte land. Vi anbefaler alltid at du undersøker innreisekrav for ditt reisemål.

Hvor finner jeg forsikringsnummeret mitt?

Kontakt din arbeidsgiver for å finne forsikringsnummeret ditt eller kontakt kundesenteret vårt.

Hvor finner jeg reiseforsikringsbeviset mitt?

Du finner reiseforsikringsbeviset i If Europeiske appen. Du kan laste ned appen fra Apple Store eller Google Play. Alternativt kan du kontakte kundesenteret vårt for et fysisk bevis.

Jobbreiser til Kina eller USA

Hvis du skal til Kina eller USA må du søke om visum før avreise.

Kina: For å reise til Kina må du ha visum. Du må fylle ut en søknad og avgi fingeravtrykk. Du trenger også en invitasjon fra den bedriften du skal besøke i Kina med opplysninger som navn, passnummer, datoer m.m. Les mer her.

USA: Du må søke om "ESTA" hvis du er borger i et Visa waiver program land
Reisen kan maksimalt være 90 dager lang, og du må opplyse om det er ferie eller tjenestereise. Du kan søke om "ESTA" her.

Er reisemålet trygt?

Vi anbefaler alltid at du setter deg inn i informasjon om reisemålet. På Utenriksdepartementets sider kan du finne oppdatert informasjon og reiseråd.

Etter reisen
Hvordan melder jeg en skade?

Du finner skademeldingsskjemaer her.

Husk å ta vare på all relevant dokumentasjon som kvitteringer, medisinske rapporter, resepter og politirapporter.

Ta kontakt med oss med en gang dersom de medisinske utgiftene forventes å overstige 10 000 norske kroner.

Du trenger ikke kontakte oss etter at du har sendt inn en skademelding. Vi behandler saken så raskt som mulig og vil kontakte deg dersom vi trenger mer informasjon for å behandle saken.

Hva gjør jeg dersom jeg trenger ytterligere behandling når jeg kommer hjem?

Når du kommer hjem er reisen din over og forsikringen er ikke lenger gjeldende. Det eneste unntaket er om du ble utsatt for en ulykke på reisen og arbeidsgiveren din har tegnet en ulykkesforsikring i tillegg til reiseforsikringen. Vennligst kontakt vårt kundesenter eller arbeidsgiveren din dersom du er usikker på om du har denne dekningen.