Tjenestereiseforsikring

Med Tjenestereiseforsikring er de ansatte sikret mot uforutsette utgifter på alle jobbreiser. 

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Europeiske tjenestereiseforsikring

  • Få hjelp døgnet rundt

    Ifs reisehjelp og vårt verdensomspennende nettverk hjelper deg i hele verden 24/7.

  • Ubegrenset sum og ingen egenandel

    Ved avbestilling og sykdom, eller hvis bagasjen blir stjålet.

  • Varighet inntil 90 dager i hele verden

    Kan utvides til å gjelde utover 90 dager.

Dette dekker reiseforsikringen Standard Super

Blir sikrede akutt og uventet syk eller utsatt for en ulykke på reise,
dekker forsikringen behandlingsutgifter, legebesøk og
sykehusopphold uten beløpsgrense på reisen. Forsikringen dekker
også forhåndsgodkjent hjemtransport fra utlandet, uten
sumbegrensning eller egenandel.

Inkludert Inkludert

Forsikringen dekker merutgifter til reise og overnatting til nærmeste sikre destinasjon eller til hjemsted i Norge i henhold til Utenriksdepartementets evakueringsråd. Det er ingen øvre
sumbegrensning.

Inkludert Inkludert

Ved spørsmål om helse, sykdom eller skade i forbindelse med en reise, kan sikrede døgnet rundt få hjelp av autorisert helsepersonell hos vår medisinske rådgivningstjeneste ved å ringe +47 21 49 24 01.

Ved ytterligere hjelp, blir sikrede satt i kontakt med en lege.

Inkludert Inkludert

Får sikrede en akutt psykisk krise som følge av ran, overfall eller en alvorlig ulykke på reisen, dekker forsikringen utgifter til psykologisk førstehjelp, uten egenandel.

Vi erstatter inntil 10 behandlinger hos psykolog eller psykiater i inntil to år etter at hendelsen inntraff.

Inkludert Inkludert

Vi hjelper sikrede hvis ID-tyver bruker identitetens navn til å 
opprette lån og kundeforhold. Vi dekker inntil 1 000 000 kroner i nødvendig juridisk bistand for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger.

Inkludert Inkludert

Ansvarsforsikringen dekker det erstatningsansvaret sikrede som privatperson kan pådra seg på tjenestereiser utenfor egen
hjemkommune.

Standard dekker inntil 10 millioner kroner.
Super dekker inntil 15 millioner kroner.

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til juridisk bistand med inntil
100 000 kroner, hvis sikrede som privatperson blir part i en tvist som
oppstår på tjenestereise utenfor egen kommune.

Inkludert Inkludert

Må sikrede for eksempel avbestille en reise på grunn av akutt og
uventet sykdom, ulykke eller dødsfall, dekker forsikringen det
sikrede ikke kan kreve å få igjen fra reisearrangør eller transportør.
Det er ingen øvre sumbegrensning eller egenandel.

Inkludert Inkludert

Blir sikrede på reise frastjålet eller får skade på personlige eiendeler,
dekkes inntil 40 000 kroner per gjenstand. Smykker og klokker dekkes inntil kr. 30.000. Det er ingen øvre sumbegrensning per hendelse.

Arbeidsgivers effekter
I tillegg til personlige eiendeler dekker forsikringen også eiendeler
tilhørende arbeidsgiver med inntil kr 15 000.

Inkludert Inkludert

Ved forsinket bagasje på utreise dekker vi rimelige og nødvendige utgifter til kjøp eller leie av klær, toalettsaker eller andre reiseartikler for inntil 5 000 kroner med Standard, og inntil kroner 10 000 med Super.

Med Super gjelder også:
Ved forsinket spesialbagasje til reisemålet kan sikrede i tillegg kjøpe eller leie tilsvarende utsyr for inntil 5 000 kroner.

Hvis forsinket bagasje fortsatt er savnet fem dager etter ankomst til reisemålet, refunderer vi ytterligere inntil 5 000 kroner per person.

Inkludert Inkludert

Hvis sikrede kommer for sent til avgangen for transportmiddelet sikrede skal reise med, dekker vi rimelige og nødvendige utgifter til innhenting av reiseruten og eventuell overnatting. Det er ingen øvre sumbegrensning. Hvis transportmiddelet sikrede skal reise med ikke går til avtalt tid, dekker vi utgifter til alternativ transport med inntil 3 000 kroner per person.

Inkludert Inkludert

Forsikringen dekker uhellsskader i hele verden med inntil 40 000 kroner per gjenstand. Smykker og klokker dekkes med inntil kr. 30.000

Egenandelen er 2 000 kroner ved skade på én gjenstand, og 4 000 kroner ved skade på to eller flere gjenstander.

Inkludert Inkludert

Forsikringen erstatter egenandelen den sikrede som leietaker må betale i henhold til leiekontrakten, hvis sikrede skader leiebilen eller mister nøkkelen. Dekningen gjelder på registrert tjenestereise.

Egenandel ved skade på egen personbil på tjenestereise
Forsikringen dekker den egenandel sikrede blir belastet i oppgjøret fra sitt forsikringsselskap ved skade på egen personbil som sikrede benyttet på en tjenestereise.

Ikke inkludert Inkludert

Hvis sikrede kommer minst 1,5 time forsinket til avtalt hentetidspunkt for en forhåndsbetalt leiebil eller motorsykkel, erstatter vi den kansellerte leieavtalen med inntil 10 000 kroner.

Blir sikrede mer enn 8 timer forsinket og ikke får benyttet seg av en forhåndsbetalt overnatting/arrangement, kompenserer vi med inntil
5 000 kroner per person.

Ikke inkludert Inkludert

Når et forhåndsbetalt offentlig arrangement blir avlyst eller flyttet til et tidspunkt utenfor den fastlagte reiseperioden, dekker forsikringen forhåndsbetalte reisekostnader sikrede ikke kan kreve å få igjen ved avbestilling av reisen. Eksempel på avlyst offentlig arrangement kan
være innkjøpsmesse, konferanse eller kurs.

Vi dekker inntil 5 000 kroner per person.

Ikke inkludert Inkludert

Vi hjelper sikrede med å bekjempe skadedyr og skadeinsekter, for eksempel veggedyr, kakerlakker og skjeggkre, som sikrede har fått med seg hjem etter en utenlandsreise.

Kostnadene dekkes med inntil 100 000 kroner, og sikrede betaler kun en egenandel på 2 000 kroner.

Ikke inkludert Inkludert
Valgfri tilleggsdekning Standard Super

Ulykkesforsikring utbetaler en engangssum ved varig medisinsk invaliditet eller død som følge av en ulykkesskade. Ulykkesforsikringen dekker også rimelige og nødvendige behandlingsutgifter hos tannlege, lege, fysioterapeut og kiropraktor, og reiseutgifter.

Inkludert Inkludert

Tabellen er en forenklet versjon av vilkårene. Les forsikringsvilkårene for en fullstendig oversikt.

Viktig å vite om tjenestereiseforsikring