Konsulentforsikring


Konsulentforsikring for deg med et konsulentfirma eller en tjenestevirksomhet. Vi har satt sammen tilpassede konsulentforsikringer for å møte behovet akkurat i din bransje uansett virksomhet eller størrelse på oppdrag.

Viktige forsikringer for deg som konsulent

Vi tilpasser forsikringen etter: Anbefalt
Inkludert
Inkludert
Inkludert
Be om tilbud

Spørsmål og svar om konsulentforsikringer

Forsikringer for ulike typer konsulenter

Hva er forskjellen mellom konsulentforsikring og en konsulentansvarsforsikring?

En konsulentforsikring er en kombinasjon av flere ulike forsikringer slik at du som rådgiver skal ha en omfattende dekning.

Som en del av vår konsulentforsikring er det inkludert en konsulentansvarsforsikring som er et vern som hjelper deg i din rolle som rådgiver i tilfeller hvor du ved et uhell har gitt feil råd eller påført din klient økonomisk skade.

Bilde: Møte mellom konsulent og oppdragsgiver

Når blir en konsulent erstatningsansvarlig?

Avhengig av bransje og avtaler mellom et selskap og en konsulent, gjelder ulike regler. Som konsulent blir du erstatningsansvarlig når du gjennom råd eller utført arbeid har påført bedriften en skade som blir en kostnad for dem.

I disse tilfellene kan selskapet kreve erstatning fra deg som rådgiver. Derfor er det svært viktig at du har ansvarsforsikring og profesjonsansvarsforsikring.

Sikkerhetskopier dine data

Det er viktig for deg som jobber som konsulent å utføre daglig backup av lagret datainformasjon og lagre dette separat fra originalen. Har du programvare og installerte programmer skal originale kopier av disse oppbevares i eget bygg. Hvis du i stedet har et lisensbevis eller lisensmerkenummer på en programvare, er det tilstrekkelig at originaleksemplaret og lisensbeviset, eller lisensmerkenummeret er lagret i separate bygg.

Med vår cyberforsikring får du som kunde 5 GB lagring og backup av digital informasjon innad i selskapet helt gratis.

Vi hjelper deg

Våre forsikringsrådgivere kjenner til risikoene i akkurat din bransje. Vi hjelper deg med å finne forsikringer som dekker behovene til din virksomhet, slik at du kan føle deg trygg i arbeidshverdagen.

Bli kontaktet av oss

Vil du starte ditt eget konsulentfirma?