Meld skade på båt

Har du hatt en skade eller blitt utsatt for et uhell? Meld fra om hendelsen her. Det er trygt og enkelt, og du hører fra oss etter kort tid!

Brudd på mast eller bom

Hvis du har kasko- eller Superforsikring vil du få dekket plutselig brudd på mast eller bom. Er du usikker på hvilken forsikring du har, kan du sjekke dette på Mine sider eller ved å kontakte oss. På Mine sider finner du også egenandelen din. 

Det trekkes ikke aldersfradrag.

Drivstoffskader

Feilfylling
Hvis du har kasko- eller Superforsikring vil du få dekket skade som følge av fylling av bensin på dieseltank eller diesel på bensintank.

Drivstoff infisert av dieseldyr
Hvis du har kasko- eller Superforsikring vil du få dekket skade som følge av drivstoff infisert av dieseldyr.

Båtforsikringen dekker: 

  • Typiske hendelser som dekkes kan være der du oppdager at båten får redusert motorkraft/ svekket fremdrift og undersøkelser viser at dette skyldes dieseldyr. If dekker da eventuelle skader på dieselpumpe, dyser, filtre, i tillegg til rengjøring av drivstoffsystemet.
  • I tillegg dekker vi slep der det er nødvendig.

 Båtforsikringen dekker ikke: 

  • Vedlikehold av båt er ikke omfattet av forsikringen. Dette gjelder også ettersyn og rens av dieseltank. Vi dekker derfor ikke kostnader til slik kontroll, ettersyn og eventuelt rens av tanken. Dette gjelder uavhengig av om en slik tilfeldig kontroll avdekker dieseldyr på tanken. Vi dekker «skader som følge av» dieseldyr.

Er du usikker på hvilken forsikring du har, kan du sjekke dette på Mine sider eller ved å kontakte oss. På Mine sider finner du også din egenandel. 

Transport og båtredning

Ved erstatningsmessig skade dekkes nødvendige kostnader til transport til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen.

Hvis du har kasko- eller Superforsikring dekkes slep til nærmeste trygge fortøyningssted etter plutselig og uforutsett hendelse som fører til at båten ikke kan seiles eller kjøres videre. Dette gjelder selv om hendelsen ikke dekkes av forsikringen. Det er ingen egenandel.

Er du usikker på hvilken forsikring du har, kan du sjekke dette på Mine sider eller ved å kontakte oss.

Andre hendelser

Mange skader som er en følge av plutselige ytre hendelser kan være omfattet av forsikringen. Det kan f.eks. være skader som skyldes værforhold, bruk av båten, transport, kranløftløft og lignende. 

Les mer om skader som følge av andre hendelser

Rettshjelp

Hvis du som privatperson kommer i en tvist knyttet til en av dine forsikringer, kan du ha rett på dekning av utgifter til advokat. 

Les mer om rettshjelp

Vi hjelper deg

Skriv til oss
Ring 21 49 24 00
Vår postadresse er:
If, Postboks 240, 1326 Lysaker

Fant du det du lette etter?

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

Gi din tilbakemelding