Meld skade på båt

Ved skade eller uhell med båt. Velg hendelse, og meld skaden enkelt på nett. Vi tar kontakt med deg etter kort tid.