Grunnstøting

Har du hatt et uhell med båten? Vi håper det har gått bra, og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Du får hjelp på 1-2-3

1. Meld skaden

Start med å melde skaden på nett. Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din, forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

2. Kontakt verksted

Finn nærmeste egnet verksted og få reparatør til å vurdere skadeomfanget hva det vil koste å reparere. Prisoverslaget og bilder av skadene må verkstedet sende til oss. Vi vurderer ansvarsforholdet.

3. Skaden repareres

Når båten er ferdig reparert og klar til henting, betaler du egenandelen din direkte til verkstedet. Resten av regningen sender verkstedet til oss.

Nyttig å vite ved grunnstøting

Båten kan ha skader på skrog, motor og drivverk. Det kan være vanskelig å vurdere skadeomfang og kostnader før båten er løftet på land.

Se hva båtforsikringen dekker ved grunnstøting

Du må ha kasko- eller Superforsikring for at skader som følge av grunnstøting skal dekkes. Er du usikker på hvilken forsikring du har, kan du sjekke dette på Mine sider eller ved å kontakte oss.

Kaskoforsikring dekker:

  • Reparasjonskostnadene minus egenandelen som du må betale selv.
  • Slep til nærmeste verksted, hvis skaden er så stor at du ikke kan kjøre båten til verkstedet selv.
  • Noen ganger kan det være usikkert om båten ble skadet som en følge av grunnstøting. If dekker da kostnader til inspeksjon av båten selv om ingen skade blir funnet. Du slipper da å betale egenandel. 

Dersom du har Superforsikring dekkes i tillegg:

  • Ferieavbrudd dersom du må avlyse en planlagt båtferie om sommeren på grunn av at båten ikke er sjødyktig.
  • Kostnader til reise til bestemmelsestedet/hjemreise for fører og passasjerer etter skade.
  • Merutgifter for å hente båten etter reparasjon

Se hva båtforsikringen ikke dekker ved grunnstøting

  • Gamle skader
  • Verdiforringelse

Hvis du kun har ansvarsforsikring eller delkasko på båten, er skader på egen båt ikke dekket. Er du usikker på hvilken forsikring du har, kan du sjekke dette på Mine sider eller ved å kontakte oss

 

Din egenandel

Da du kjøpte båtforsikringen bestemte du selv hvilken egenandel du ville ha. Du finner din valgte egenandel på Mine sider

Spørsmål vi ofte får ved grunnstøting

Hvilke verksteder kan jeg bruke?

Det er du som båteier som velger verksted. Er du i tvil etter å ha rådført deg med verksteder du har tidligere erfaring med, kan du gjerne ta kontakt med oss for tips om aktuelle verksteder.

Kommer det takstmann fra If?

I de fleste sakene avklares kostnadene ved at verkstedet sender prisoverslag til oss. Noen ganger benyttes takstmann. Når takstmann benyttes vil han/hun ta kontakt med verkstedet for å avtale befaring og oppfølging, eventuelt i samarbeid med deg.

Hvem bestiller reparasjon?

Det er alltid båteier som er oppdragsgiver til verkstedet og må bestille reparasjonen.

Hvor lang tid tar det vanligvis å få båten reparert?

Det er dessverre slik at de fleste skadene skjer om sommeren. Det er et begrenset antall verksteder og dermed begrenset kapasitet. Spesielt om sommeren vil det være ventetid på verkstedene. Det kan være smart å avklare forventet reparasjonstid før reparasjonen starter.

Kan jeg reparere skaden selv?

Vi er opptatt av at skader utbedres på en fagmessig god måte. Likevel ser vi at noen ønsker å utbedre skadene på egen hånd, mot en kontantutbetaling fra oss. Denne utbetalingen vil da ta utgangspunkt i hva en reparasjon ville kostet på et verksted.

Lønner det seg å bruke forsikringen?

Det er ikke bonustap på båtskader på samme måte som ved en bilskade. Dersom skaden er høyere enn egenandelen vil det lønne seg å bruke forsikringen.

Vi hjelper deg

Skriv til oss
Ring 21 49 24 00
Vår postadresse er:
If, Postboks 240, 1326 Lysaker

Fant du det du lette etter?

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

Gi din tilbakemelding