Grunnstøting

Har du hatt et uhell med båten? Vi håper det har gått bra, og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Meld skade

Ved skader som følge av grunnstøting

1. Start med å melde skaden på nett. Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din, forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

2. Finn nærmeste egnet verksted og få reparatør til å vurdere skadeomfanget og hva det vil koste å reparere. Prisoverslaget og bilder av skadene må verkstedet sende til oss. Vi vurderer kostnadene og hva som dekkes av forsikringen. 

3. Når båten er ferdig reparert og klar til henting, betaler du egenandelen din direkte til verkstedet. Resten av regningen sender verkstedet til oss.

Nyttig å vite ved grunnstøting

Båten kan ha skader på skrog, motor og drivverk. Det er ofte vanskelig å vurdere skadeomfang og kostnader før båten er løftet på land. Noen ganger er det nødvendig med forskjellige demonteringer for å få oversikt. Ved skrogskader må skadeområdet ofte slipes ut før skadens størrelse blir avdekket. 

Spørsmål vi ofte får ved grunnstøting