Grunnstøting

Har du hatt et uhell med båten? Vi håper det har gått bra, og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe deg.

Du får hjelp på 1-2-3

  • 1. Meld skaden

    Start med å melde skaden på nett. Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din, forteller deg hva forsikringen dekker, og avtaler veien videre.

  • 2. Kontakt verksted

    Finn nærmeste egnet verksted og få reparatør til å vurdere skadeomfanget og hva det vil koste å reparere. Prisoverslaget og bilder av skadene må verkstedet sende til oss. Vi vurderer kostnadene og hva som dekkes av forsikringen. 

  • 3. Skaden repareres

    Når båten er ferdig reparert og klar til henting, betaler du egenandelen din direkte til verkstedet. Resten av regningen sender verkstedet til oss.

Nyttig å vite ved grunnstøting

Båten kan ha skader på skrog, motor og drivverk. Det er ofte vanskelig å vurdere skadeomfang og kostnader før båten er løftet på land. Noen ganger er det nødvendig med forskjellige demonteringer for å få oversikt. Ved skrogskader må skadeområdet ofte slipes ut før skadens størrelse blir avdekket. 

Spørsmål vi ofte får ved grunnstøting