Du har mulighet til å klage

Av og til går ikke ting som forventet. Hvis du mener at vi har gjort en feil i din sak, fortjener du å bli hørt. Klageprosessen er delt opp i tre trinn, men vi prøver alltid å løse uenigheter, misforståelser og feil så tidlig som mulig.

Kontakt en kunderådgiver eller skadebehandler

Hvis du har opplevd noe du mener er en feil fra vår side, er det første steget å ta dette opp med en av våre kunderådgivere eller skadebehandlere. De vil gjøre sitt beste for å rette opp i det som har skjedd. Hvis du fortsatt mener løsningen er feil, kan du ta kontakt med vårt kundeombud.

Kontakt kundeombudet

Kundeombudet er ansatt i If, men vurderer alle saker selvstendig, objektivt og upartisk. Kundeombudet har fullmakt til å fatte beslutninger i forsikringssaker. Du kan sende inn en klage til kundeombudet på tre ulike måter:

Kontakt Finansklagenemda

Hvis du fortsatt er uenig, kan du klage videre til Finansklagenemda. Deres hovedoppgave er å løse tvister mellom finansforetakene og deres kunder. Nemdas avgjørelse er rådgivende for foretakene.

Les mer om klageordningen og hvordan du sender inn klage på deres nettsider her