Bærekraft og klima

For If er det naturlig å arbeide med bærekraft. Vi vil i første rekke forebygge at skader skjer, ettersom det er det beste ut fra et bærekraftsperspektiv. Skadeforebyggende arbeide reduserer påvirkningen av miljøet, øker følelsen av trygghet og reduserer de økonomiske kostnadene.

Når skader likevel skjer, vil vi håndtere dem på en bærekraftig måte. Vi oppmuntrer og støtter våre leverandører og partnere til å bruke bærekraftige metoder når skader skal repareres.

Det seneste tiltaket er Bærekraftig bygg som nå er en del av superforsikringen for næringsbygninger. Her bruker vi vår lange erfaring og kunnskap om skader til å gi råd og veilede våre bedriftskunder slik at de finner de bærekraftige tiltakene som er relevante for nettopp dem. Dette arbeidet baserer seg på Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygninger, BREEAM-NOR.

Ingen er 100 prosent bærekraftig. Som for mange andre er bærekraftsarbeidet også for If en læreprosess. Derfor er vi åpne for nye inntrykk, følger forskningen og søker samarbeid med både kunder, partnere og andre i bærekraftsspørsmålene.

If er villig til å dele klimarelaterte skadedata med offentlige myndigheter som ønsker å bruke informasjonen til forskningsformål for å forbedre samfunnets tilpasning til klimaendringene. Dataene deles gratis. For mer informasjon, vennligst kontakt Ifs bærekraftsjef Philip Thörn.

Områder vi jobber med

Ved spørsmål om vårt arbeid med bærekraft

Kontakt Philip
Leder for bærekraft If

Philip Thörn
Telefon + 46 709 853811 
Send e-post