Slik jobber vi med

Bærekraft

Last ned vår bærekraftrapport 2018 her

If forplikter seg til å fremme bærekraft, siden dette er viktig for selskapet og dets interessenter.

En bærekraftig utvikling krever partnerskap mellom regjeringer, det sivile samfunn og privat sektor. Bedrifter har en viktig rolle å spille, siden vi investerer i teknologiene, produktene og, fremfor alt, menneskene som trengs for en bærekraftig utvikling. Et velfungerende, solid og stabilt forsikringsmarked er veldig viktig for samfunnet som helhet.

Vi tilbyr sosial og økonomisk sikkerhet til kunder gjennom forsikringsprodukter av høy kvalitet og har jobbet med miljøspørsmål i mange år. Vi utvider nå omfanget og fremhever forbindelsene mellom de miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonene.

Basert på intervjuer med kunder, ansatte, ledelse, samarbeidspartnere og lokalsamfunnet samt annet forskningsmateriale har vi identifisert fem bærekraftområder som danner grunnlaget for arbeidet vårt:

  • Klima
  • Bærekraftige forsyningskjeder og materialer
  • Arbeidsmiljø
  • Mangfold og likestilling
  • Ansvarlig forretningspraksis

Du kan lese mer om bærekraftarbeidet vårt i If Sustainability Report 2018. Mer informasjon blir snart gjort tilgjengelig på nettstedet vårt.

Kontakt Philip

ved spørsmål om vårt arbeid med bærekraft

Leder for bærekraft If

Philip Thörn
Telefon + 46 709 853811 
Send e-post