Bærekraft og klima

Les om vårt bærekraft- og klimaarbeid. 

Ekstremværrapport 2020 Bærekraftrapport 2020

For If er det naturlig å arbeide med bærekraft. Vi vil i første rekke forebygge at skader skjer, ettersom det er det beste ut fra et bærekraftsperspektiv. Skadeforebyggende arbeide reduserer påvirkningen av miljøet, øker følelsen av trygghet og reduserer de økonomiske kostnadene.

Når skader likevel skjer, vil vi håndtere dem på en bærekraftig måte. Vi oppmuntrer og støtter våre leverandører og partnere til å bruke bærekraftige metoder når skader skal repareres.

Ingen er 100 prosent bærekraftig. Som for mange andre er bærekraftsarbeidet også for If en læreprosess. Derfor er vi åpne for nye inntrykk, følger forskningen og søker samarbeid med både kunder, partnere og andre i bærekraftsspørsmålene.

Ved spørsmål om vårt arbeid med bærekraft

Kontakt Philip
Leder for bærekraft If

Philip Thörn
Telefon + 46 709 853811 
Send e-post