Bærekraft

Les om vårt bærekraftarbeid. Her kan du også laste ned vår bærekraftrapport 2019.

If forplikter seg til å fremme bærekraft, siden dette er viktig for selskapet og dets interessenter.

En bærekraftig utvikling krever partnerskap mellom regjeringer, det sivile samfunn og privat sektor. Bedrifter har en viktig rolle å spille, siden vi investerer i teknologiene, produktene og, fremfor alt, menneskene som trengs for en bærekraftig utvikling. Et velfungerende, solid og stabilt forsikringsmarked er veldig viktig for samfunnet som helhet.

Vi tilbyr sosial og økonomisk sikkerhet til kunder gjennom forsikringsprodukter av høy kvalitet og har jobbet med miljøspørsmål i mange år. Vi utvider nå omfanget og fremhever forbindelsene mellom de miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonene.

Basert på intervjuer med kunder, ansatte, ledelse, samarbeidspartnere og lokalsamfunnet samt annet forskningsmateriale har vi identifisert fem bærekraftområder som danner grunnlaget for arbeidet vårt.

Les mer om vårt bærekraftarbeid

Nedenfor finner du intervjuer med kunder og medarbeidere, samt eksempler på hvordan vi i If jobber med våre bærekraftområder i praksis.

Ved spørsmål om vårt arbeid med bærekraft

Kontakt Philip
Leder for bærekraft If

Philip Thörn
Telefon + 46 709 853811 
Send e-post