Bærekraft og klima

Les om vårt bærekraft- og klimaarbeid. Her kan du også laste ned vår Bærekraftrapport 2019 og Ekstremværrapporrten 2020.

Ekstremværrapport 2020 Bærekraftrapport 2019

For If er det naturlig å arbeide med bærekraft. Vi passer på at kundene våre er rett forsikret og har den trygghet som de behøver for å møte risiko og bygge for fremtiden. Vi finnes der, både ved de store øyeblikkene og i hverdagen.

Oppdraget innebærer at vi vil forhindre at mennesker kommer til skade eller at eiendom eller ressurser blir ødelagt. Vi vil i første rekke forebygge at skader skjer, ettersom det er det beste ut fra et bærekraftsperspektiv. Skadeforebyggende arbeide reduserer påvirkningen av miljøet, øker følelsen av trygghet og reduserer de økonomiske kostnadene.

Når skader likevel skjer, vil vi håndtere dem på en bærekraftig måte. Vi oppmuntrer og støtter våre leverandører og partnere til å bruke bærekraftige metoder når skader skal repareres. Gjennom å stille tøffe krav og ha et nært samarbeid med våre leverandører har vi mulighet til å minimere materialbruken og stimulere til gjenbruk. Hvert år reparerer og gjenbruker våre samarbeidende verksteder rundt 3500 tonn med metall og plast.

Ifs engasjerte og profesjonelle medarbeidere er nøkkelen til fremgang. Vi etterstreber å tilby en bærekraftig arbeidsplass der medarbeidere kjenner seg trygge, inkluderte og stimulerte og har de rette forutsetninger for å gjøre jobben sin.

Ingen er 100 prosent bærekraftig. Som for mange andre er bærekraftsarbeidet også for If en læreprosess og en reise for hele tiden å bli bedre. Derfor er vi åpne for nye inntrykk, følger forskningen og søker samarbeid med både kunder, partnere og andre i bærekraftsspørsmålene.

Les mer om vårt bærekraftarbeid

Nedenfor finner du intervjuer med kunder og medarbeidere, samt eksempler på hvordan vi i If jobber med våre bærekraftområder i praksis.

Ved spørsmål om vårt arbeid med bærekraft

Kontakt Philip
Leder for bærekraft If

Philip Thörn
Telefon + 46 709 853811 
Send e-post