Ifs varslingstjeneste

Vi ønsker å gjøre det rette 

Ifs langvarige suksess bygger på en rettferdig og etisk drift av virksomheten. Dette beskrives i våre Etiske retningslinjer.

Vi har forpliktet oss til å drive vår virksomhet med den høyeste etiske standard og i henhold til gjeldende lover og regler. Ifs interne kontroll- og driftsprosedyrer er designet for fange opp og hindre klanderverdig oppførsel og bedragerske handlinger. Men selv de meste effektive kontroller kan ikke beskytte oss helt og holdent mot alle mulige hendelser. Derfor oppfordrer vi våre interessenter, inkludert kunder, partnere og ansatte til å rapportere all mistenkelig, bedragersk eller uetisk atferd i vår virksomhet.

Hva kan du rapportere?

Varsling er en mulighet til å rapportere mistanke om klanderverdig oppførsel eller uregelmessigheter som er ulovlige, uetiske eller upassende. Varslingsprosedyren skal ikke brukes til klager fra kunder eller til å rapportere om personaltvister.  Du trenger ikke bevis for dine mistanker, men alle varslinger skal gjøres i god tro.

Slik rapporterer du

I utgangspunktet oppfordrer vi deg til å rapportere åpent ved å oppgi eget navn og kontaktinformasjon, ettersom alle rapporter behandles strengt konfidensielt. Men du kan også velge å rapportere anonymt ved å bruke vårt system som administreres av en ekstern part, WhistleB. Systemet er adskilt  fra Ifs IT-systemer og sporer ikke IP-adresser eller annen data som kan identifisere en person som sender en melding. 

Opprett en rapport her