Etiske retningslinjer for leverandører

Ifs etiske retningslinjer for leverandører definerer minimumsstandardene som If ber leverandørene om å respektere når de gjør forretninger med If. Retningslinjene omfatter følgende bærekraftsområder; menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse, og er basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact og de underliggende konvensjonene og erklæringene.

Alle ansatte som kjøper produkter eller tjenester innenfor kontoranskaffelser, saksbehandling og erstatningsutbetaling må inkludere de etiske retningslinjene for leverandører i den aktuelle kjøpekontrakten.