Katteforsikring

for familiens overhode

Trygghet for deg som katteeier

Har du katteforsikring hos oss får du dekket medisiner og veterinærutgifter livet ut. Du får markedets laveste egenandel på normale skader, slik at du også kan bruke katteforsikringen for å dekke mindre skader.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du kan kjøpe forsikring på katten fra den er seks uker til syv år gammel.


  • Veterinærdekning livet ut

    Jo eldre katten din blir, jo større er sjansen for sykdom og skader

  • Rask skadebehandling

    Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer

  • Medisiner inkludert

    Med forsikring hos oss får du dekket medisinutgifter

Veterinærforsikringen dekker: Inkludert
Veterinærutgifter

Veterinærforsikringen gjelder ved både ulykke og sykdom. Det er ingen sum begrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Medisiner

Du får dekket utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

MR, CT og scintigrafi

Forsikringen dekker MR, CT og scintigrafi med inntil 5 000 kr til sammen per år.

Fysioterapi og rehabilitering

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær erstattes med inntil 5 000 kroner per år.

Kreftbehandling

Utgifter til cellegift eller stråling erstattes med inntil 5 000 kroner per år. 

Tannbehandling som følge av ulykke

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil valgt forsikringssum for veterinærutgifter per år.

Utredning og behandling av allergi

Dekkes med inntil 5 000 kroner i løpet av kattens liv.

Keisersnitt/fødselshjelp

Dekkes en gang i løpet av kattens levetid dersom katten din har vært sammenhengende forsikret i If i mer enn ett år.

Livsforsikringen dekker: Inkludert
Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis katten må avlives av dyrevernmessige grunner.

 

Forsikringen for veterinærutgifter og liv dekker ikke hvis katten har medfødte eller arvelige lidelser, atferdsforstyrrelser eller sykdommer i munnhulen. Det er begrensninger og rasespesifikke unntak på noen lidelser. Se vilkår for fullstendig oversikt.

Veterinærforsikring

Du kan velge forsikringssum på 10 000, 15 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Dekningen for veterinærutgifter gjelder så lenge katten lever.

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Livsforsikring

Du kan velge forsikringssum som tilsvarer kattens verdi, fra 1 000​ ​- 20 000 kroner. Forsikringen gjelder til utgangen av det året katten fyller 13 år.


Egenandel for veterinærutgifter

Egenandel er den delen av veterinærutgiftene du må betale selv, og utgjør 20 prosent. Egenandelen økes til 30 prosent det året katten fyller syv år.

Reduksjon av livsforsikringssum

Forsikringssummen for livsforsikringen reduseres med 20 prosent per år, fra året katten fyller ti år. Dekningen opphører det året katten fyller 13 år.​

Registrering i NRR

Hvis du ønsker en forsikringssum for livsforsikring som er høyere enn 1 000 kroner, må katten være registrert i NRR.​

Ansvar for deg som eier

​Erstatningsansvar kan oppstå dersom katten din skader andre personer eller andres eiendeler/eiendom. Ditt erstatningsansvar som dyreeier er ikke dekket av katteforsikringen, men inngår i din innbo- eller husforsikring.

Vilkår

Samle forsikringene dine hos oss

Hvilke forsikringer trenger du?