Katteforsikring

Vår katteforsikring dekker medisiner og veterinærutgifter livet ut. Med laveste egenandel kan du også bruke forsikringen for å dekke mindre skader. Velg selv om du ønsker veterinærforsikring eller livsforsikring, eller begge deler.

  • Veterinærdekning livet ut

    Sjansen for sykdom og skader øker med alder. Vi dekker veterinærutgifter livet ut.

  • Rask skadebehandling

    Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

  • Lav egenandel

    Med kun 20 % i egenandel kan du også bruke forsikringen på mindre skader.


Fri bruk av FirstVet i sommer!

Det er ikke bare du som planlegger hjemmesommer i år, det gjelder så klart katten din også. For at dere skal føle dere trygge i sommer, gir vi alle kunder ubegrenset antall videokonsultasjoner med veterinær fra FirstVet inkludert i forsikringen. God hjemmesommer!

Hva dekker katteforsikringen: Veterinærutgifter
Veterinærutgifter

Veterinærforsikringen gjelder ved ulykke og sykdom i hele Europa. Du kan selv velge forsikringssum på 10 000, 20 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Det er ingen sumbegrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Dekningen for veterinærutgifter gjelder så lenge katten lever. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

FirstVet - online veterinær

Inkludert i forsikringen får du tre online konsultasjoner i året med veterinærene i FirstVet. 

Medisiner

Du får dekket utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

MR, CT og scintigrafi

Får katten din behov for MR, CT eller scintigrafi dekkes det med én undersøkelse per forsikringsår.

Fysioterapi og rehabilitering

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær erstattes med inntil 10 000 kroner per år. Er det behov for kiropraktikk under rehabiliteringen dekkes det også av forsikringssummen.

Tannbehandling som følge av ulykke

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil valgt forsikringssum for veterinærutgifter per år.

Allergi

Utredning og behandling av allergi dekkes med inntil 10 000 kroner i løpet av kattens liv.

Keisersnitt/fødselshjelp

Dekkes en gang i løpet av kattens levetid dersom katten din har vært sammenhengende forsikret i If i mer enn ett år.

Veterinærutgifter for kattunger

Erstattes med inntil 6 000 kroner per kattunge. Gjelder fra kattungen er en måned gammel til den dagen den overleveres kjøper. Forsikringen dekker ikke lenger enn til fylte tre måneder.

Forsikringen dekker inntil to kull kattunger.

Kremering

Felleskremering dekkes av forsikringen til og med det forsikringssåret katten fyller 13 år. Separat kremering dekkes med inntil 1 500 kroner.

Katteforsikringen dekker: Livsforsikring
Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis katten må avlives av dyrevernmessige grunner.

Du kan velge livsforsikringssum som tilsvarer kattens verdi, fra 1 000 – 20 000 kroner. Livsforsikringen gjelder til utgangen av det året katten fyller 13 år.

Den viktigste grunnen til å ha katteforsikring

Katten din er ikke dekket av offentlig helsevesen, slik som deg. Det betyr at du som katteeier må betale for all behandling hos veterinæren hvis katten blir syk eller skadet, med mindre du har katteforsikring.

Det har vært stor utvikling innen veterinærmedisin, og det er stadig flere skader og sykdommer som kan behandles. Katteforsikring gir deg mulighet til å ta en beslutning basert på kattens beste, i stedet for økonomien.

Samle forsikringene dine hos oss

Hvilke forsikringer trenger du?