Katteforsikring

for familiens overhode

Trygghet for deg som katteeier

Vår katteforsikring dekker medisiner og veterinærutgifter livet ut. Med laveste egenandel kan du også bruke forsikringen for å dekke mindre skader. Velg selv om du ønsker veterinærforsikring eller livsforsikring, eller begge deler.

Du får også tre online videokonsultasjoner i året med veterinærene i FirstVet, uten ekstra kostnader. 


  • Veterinærdekning livet ut

    Sjansen for sykdom og skader øker med alder. Vi dekker veterinærutgifter livet ut.

  • Rask skadebehandling

    Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

  • Lav egenandel

    Med kun 20 % i egenandel kan du også bruke forsikringen på mindre skader.

Hva dekker katteforsikringen: Veterinærutgifter
Veterinærutgifter

Veterinærforsikringen gjelder ved ulykke og sykdom i hele Europa. Du kan selv velge forsikringssum på 10 000, 20 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Det er ingen sumbegrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Dekningen for veterinærutgifter gjelder så lenge katten lever. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

FirstVet - online veterinær

Inkludert i forsikringen får du tre online konsultasjoner i året med veterinærene i FirstVet. 

Medisiner

Du får dekket utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

MR, CT og scintigrafi

Får katten din behov for MR, CT eller scintigrafi dekkes det med én undersøkelse per forsikringsår.

Fysioterapi og rehabilitering

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær erstattes med inntil 10 000 kroner per år. Er det behov for kiropraktikk under rehabiliteringen dekkes det også av forsikringssummen.

Tannbehandling som følge av ulykke

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil valgt forsikringssum for veterinærutgifter per år.

Allergi

Utredning og behandling av allergi dekkes med inntil 10 000 kroner i løpet av kattens liv.

Keisersnitt/fødselshjelp

Dekkes en gang i løpet av kattens levetid dersom katten din har vært sammenhengende forsikret i If i mer enn ett år.

Veterinærutgifter for kattunger

Erstattes med inntil 6 000 kroner per kattunge. Gjelder fra kattungen er en måned gammel til den dagen den overleveres kjøper. Forsikringen dekker ikke lenger enn til fylte tre måneder.

Forsikringen dekker inntil to kull kattunger.

Kremering

Felleskremering dekkes av forsikringen til og med det forsikringssåret katten fyller 13 år. Separat kremering dekkes med inntil 1 500 kroner.

Katteforsikringen dekker: Livsforsikring
Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis katten må avlives av dyrevernmessige grunner.

Du kan velge livsforsikringssum som tilsvarer kattens verdi, fra 1 000 – 20 000 kroner. Livsforsikringen gjelder til utgangen av det året katten fyller 13 år.

Den viktigste grunnen til å ha katteforsikring

Katten din er ikke dekket av offentlig helsevesen, slik som deg. Det betyr at du som katteeier må betale for all behandling hos veterinæren hvis katten blir syk eller skadet, med mindre du har katteforsikring.

Det har vært stor utvikling innen veterinærmedisin, og det er stadig flere skader og sykdommer som kan behandles. Katteforsikring gir deg mulighet til å ta en beslutning basert på kattens beste, i stedet for økonomien.


Når kan du kjøpe katteforsikring?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du kan kjøpe forsikring på katten fra den er seks uker til syv år gammel.

Egenandel for veterinærutgifter

Egenandel er den delen av veterinærutgiftene du må betale selv, og utgjør 20 prosent. Egenandelen økes til 30 prosent det året katten fyller syv år.

Reduksjon av livsforsikringssum

Forsikringssummen for livsforsikringen reduseres med 20 prosent per år, fra året katten fyller ti år. Dekningen opphører det året katten fyller 13 år.​

Direkteoppgjør med veterinær

Ønsker du ikke å legge ut for kostnadene kan vi betale fakturaen direkte til veterinæren. Vi har direkteoppgjør med alle dyreklinikker, du trenger kun å sjekke med din klinikk om de også tilbyr direkteoppgjør. Eneste vi krever er at veterinæren sender oss nødvendig dokumentasjon, dette er ofte journal og faktura. Du trenger ikke å forhåndsregistrere saken hos oss, vi får alt vi trenger fra veterinæren. 

Er du veterinær og skal sende oss krav?

Benytt e-post: direkteoppgjor@if.no

ID-merking

Hvis du ønsker en forsikringssum for livsforsikring som er høyere enn 1 000 kroner, må katten være ID-merket.

Ansvar for deg som eier

​Erstatningsansvar kan oppstå dersom katten din skader andre personer eller andres eiendeler/eiendom. Ditt erstatningsansvar som dyreeier er ikke dekket av katteforsikringen, men inngår i din innbo- eller husforsikring.

Ikke alt dekkes av forsikringen

Forsikringen gjelder ikke hvis katten har medfødte eller arvelige lidelser, atferdsforstyrrelser eller sykdommer i munnhulen. Det er begrensninger i vilkårene og det finnes rasespesifikke unntak på exotic og perser. Se vilkår for fullstendig oversikt.

Vilkår (PDF)

Samle forsikringene dine hos oss

Hvilke forsikringer trenger du?