Derfor bør du forsikre katten din

Katten din kan også bli syk eller skadet. Med katteforsikring slipper du å si nei til veterinærbehandling av økonomiske grunner.

Katt som tygger på en jukkapalme

Å velge en katt som kjæledyr kan gi enormt mye kos og glede. I tillegg er det enkelt å skaffe seg en katt, noen gis til og med bort gratis. Uansett om du velger en rasekatt eller vanlig huskatt, forplikter du deg til å ta vare på den og gi den et godt liv, også hvis den skulle bli rammet av sykdom eller skade.

Men, hvis katten din blir syk eller skadet og trenger veterinærbehandling, dekkes ikke dette av det offentlige helsevesenet. Som katteier er det du selv som må betale for alle veterinærkostnader.

– Katteforsikring gjør det enklere å gi katten din behandlingen den trenger, sier Martine Fossem Nygaard, veterinær i If.
– Katteforsikring gjør det enklere å gi katten din behandlingen den trenger, sier Martine Fossem Nygaard, veterinær i If.

Stadig vanligere å forsikre katten sin

Martine Fossem Nygaard, veterinær og ansvarlig for katteforsikring i If, forteller at de ser en stor økning i antall forsikrede katter, også vanlige huskatter og blandingsraser. De siste årene har antallet forsikrede katter i If hatt en årlig økning på 35 – 40 prosent.

– Tidligere var det ikke så vanlig å forsikre katter av blandingsraser. Ble katten syk, tok man den kanskje med til veterinær, men var behandlingen for dyr, valgte mange heller å avlive den. Det var jo «bare en katt». Tallene våre tyder på at denne holdningen heldigvis er i ferd med å snu, forteller Fossem Nygaard.

Hvilke skader er vanlige, og hvor mye koster veterinærbehandling?

Prisen på en konsultasjon hos veterinæren kan variere ut ifra kompetanse og hvor avansert utstyr de har tilgjengelig. Større operasjoner eller langvarige behandlinger kan fort kreve store beløp.

– Den vanligste skaden på katt er såkalt «kattebyll». Etter en bittskade oppstår en verkebyll som dyrlegen ofte må behandle. Noen ganger innebærer behandlingen også antibiotikabruk. Prisen for et slikt besøk hos veterinæren kan ligge mellom 1 500 til 3 000 kroner, forteller Fossem Nygaard.

Påkjørsel kan koste opptil 50 000 kroner

Mange katter blir også påkjørt, og påkjørsler kan dessverre ha dødelig utfall.

– I de tilfellene hvor det går bra, er det ofte skader som krever kirurgi og intensiv behandling for at katten skal overleve. Og dette kan koste fra 15 000 til 50 000 kroner.

Ifølge Fossem Nygaard er eldre katter spesielt utsatt for nyresvikt, diabetes og hypertyreose – forhøyet stoffskifte. Disse tilstandene kan katten heldigvis fungere fint med, så lenge det blir oppdaget tidlig, og katten får jevnlig behandling og medisiner. Ved slike diagnoser må katten til jevnlig kontroll hos veterinæren.

Eksempler på andre kostbare veterinærbehandlinger:

  • Fraktur/beinbrudd: Mellom 15 000,- og 35 000,- (f.eks. et frambein etter påkjørsel eller fall fra høyde).
  • Fremmedlegeme: Mellom 15 000,- og 40 000,- (f.eks. deler av et garnnøste som har satt seg fast i tarmen).
  • Akutt nyresvikt: Mellom 5 000,- og 40 000,- (som følge av f.eks. forgiftning eller akuttinfisering av kronisk nyresvikt).

Avansert veterinærbehandling gir høye kostnader

Årsaken til at veterinærbehandling har blitt såpass mye dyrere, er at den stadig blir mer og mer avansert. Samtidig gir utviklingen flere muligheter for å behandle alvorlige sykdommer og skader. Både MR, CT, fysioterapi og kreftbehandling blir brukt i undersøkelser og som behandling.

Men høye kostnader gjør dessverre at mange katteiere uten forsikring har opplevd å måtte takke nei til behandling av katten sin.

– Det er imidlertid ikke slik at alle sykdommer og skader kan eller bør behandles, og veterinæren vil alltid tenke på kattens beste. Forsikrer du katten din, får du mulighet til å ta en beslutning basert på veterinærens vurdering, i stedet for økonomien, sier Fossem Nygaard.

Katteforsikring gjør det enklere å gi katten din behandlingen den trenger

– Forsikrer du katten din hos If, får du dekket utgifter til veterinær og medisiner hele kattens liv. Du velger mellom 2 000 og 4 000 kroner i egenandel, avhengig av hvor mye du ønsker å betale selv ved skade, forteller Fossem Nygaard.

Sykdommer eller skader kan inntreffe når som helst, og lommeboka er ikke alltid forberedt. Med katteforsikring kan du gi katten den beste behandlingen etter dyrlegens råd, i stedet for økonomien.

Relaterte artikler