Hesteforsikring

ved sykdom eller ulykke

Trygghet for deg som hesteeier

Blir hesten din syk eller utsatt for en ulykke kan det fort bli dyrt. Vår hesteforsikring dekker medisiner og veterinærutgifter livet ut. Du kan kjøpe forsikring på hesten fra den er 14 dager til 18 år gammel.

Du får også tre online videokonsultasjoner i året med veterinærene i FirstVet, uten ekstra kostnader. 


  • Medisiner inkludert

    Med forsikring hos oss får du dekket medisinutgifter

  • Rask skadebehandling

    Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer

  • Rehabilitering og fysioterapi

    Unngå uforutsette kostnader til rehabilitering og fysioterapi

Hesteforsikringen dekker Veterinærforsikring
Veterinærutgifter

Veterinærforsikringen gjelder ved ulykke og sykdom i Norden. Du kan selv velge forsikringssum på 25 000, 50 000, 75 000 eller 100 000 kroner. Det er ingen sumbegrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Dekningen for veterinærutgifter gjelder så lenge hesten lever. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

FirstVet - online veterinær

Inkludert i forsikringen får du tre online konsultasjoner i året med veterinærene i FirstVet.

Medisiner

Du får dekket utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

MR, CT og scintigrafi

Får hesten din behov for MR, CT eller scintigrafi dekkes det med én undersøkelse per forsikringsår.

Fysioterapi og rehabilitering

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær erstattes med inntil 10 000 kroner per år. Trenger hesten kiropraktikk under rehabiliteringen dekkes også dette innen forsikringssummen.

Halthet

Forsikringen dekker halthet som er en direkte følge av en ulykke, i tillegg dekkes bakteriell leddbetennelse og forfangenhet.

Forsikringen dekker også en behandling med sykebeslag i forsikringsåret.

Tannbehandling som følge av ulykke

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil valgt forsikringssum for veterinærutgifter per år.

Allergi

Utredning og behandling av allergi dekkes med inntil 10 000 kroner i løpet av hestens liv.

Keisersnitt og fødselshjelp

Dekkes en gang i løpet av hestens levetid dersom hesten har vært sammenhengende forsikret i If i mer enn ett år.

Veterinærutgifter for føll

Erstattes med inntil 10 000 kroner per føll, og gjelder fra føllet er født til fylte 30 dager. Forsikringen dekker inntil to føll.

Kremering

Felleskremering og destruering dekkes av forsikringen til og med det forsikringsåret hesten fyller 22 år. Separat kremering dekkes med inntil 1 500 kroner.

Hesteforsikringen dekker Livsforsikring
Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis hesten må avlives av dyrevernmessige grunner. Du kan velge livsforsikringssum som tilsvarer hestens verdi, livsforsikringen gjelder til utgangen av det året hesten fyller 22 år.

Hesten blir borte

Engangsutbetaling hvis hesten blir borte eller stjålet, og ikke kommer til rette innen 3 måneder.

Den viktigste grunnen til å ha hesteforsikring

Hesten din er ikke dekket av offentlig helsevesen, slik som deg. Det betyr at du som hesteeier må betale for all behandling hos veterinæren hvis hesten blir syk eller skadet, med mindre du har hesteforsikring.

Det har vært stor utvikling innen veterinærmedisin, og det er stadig flere skader og sykdommer som kan behandles. En hesteforsikring gir deg mulighet til å ta en beslutning basert på hestens beste, i stedet for økonomien.


Egenandel for veterinærutgifter

Egenandel er den delen av veterinærutgiftene du må betale selv, og utgjør 20 prosent. Egenandelen økes til 30 prosent det året hesten fyller 16 år.

Reduksjon av livsforsikringssum

Forsikringssummen for livsforsikringen reduseres med 20 prosent per år, fra året hesten fyller 16 år. Dekningen opphører det året hesten fyller 22 år.​​

Direkteoppgjør med veterinær

Ønsker du ikke å legge ut for kostnadene kan vi betale fakturaen direkte til veterinæren. Vi har direkteoppgjør med alle dyreklinikker, du trenger kun å sjekke med din klinikk om de også tilbyr direkteoppgjør. Eneste vi krever er at veterinæren sender oss nødvendig dokumentasjon, dette er ofte journal og faktura. Du trenger ikke å forhåndsregistrere saken hos oss, vi får alt vi trenger fra veterinæren. 

Er du veterinær og skal sende oss krav?

Benytt e-post: direkteoppgjor@if.no

ID-merking

Hvis du ønsker en forsikringssum for livsforsikring som er høyere enn 50 000 kroner, må hesten være ID-merket og du må kunne dokumentere hestens markedsverdi.

Ansvar for deg som eier

Erstatningsansvar kan oppstå dersom hesten din skader andre personer eller andres eiendeler/eiendom. Ditt erstatningsansvar som dyreeier er ikke dekket av hesteforsikringen, men inngår i din innbo- eller husforsikring.​ Det er unntak for registrert trav- og galopphest.

Ikke alt dekkes av forsikringen

Forsikringen dekker ikke medfødte eller arvelige lidelser, atferdsforstyrrelser, luftveislidelser, sykdommer i hals/ryggvirvler eller halthet som ikke er en følge av en ulykke (unntatt bakteriell leddbetennelse og forfangenhet).

Vilkår (PDF)

Samle forsikringene dine hos oss

Hvilke forsikringer trenger du?