Hesteforsikring

Ved sykdom eller ulykke

Trygghet for deg som hesteeier

En hesteforsikring hjelper deg med å dekke kostnader som oppstår​ dersom hesten din blir rammet av en sykdom eller ulykke.​​​​​​​​​​​ Du kan kjøpe forsikring på hesten fra den er 14 dager til 18 år gammel.​​


 • Alltid tilgjengelig

  Skjer det noe, kommer du i kontakt med oss døgnet rundt.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

 • Coop-medlemsbonus

  Er du Coop-medlem får du 1,5 % medlemsbonus på forsikringene dine.

Veterinærforsikringen dekker Veterinær
Veterinærutgifter

Veterinærutgifter dekkes med inntil valgt forsikringssum per år, og gjelder ved både ulykke og sykdom. 

Ikke dekket:

 • Medfødte eller arvelige sykdommer
 • Atferdsforstryrrelser
 • Beinsplinter, bruskdannelse og spatt
 • Luftveislidelser og ledd-, hov- og seneskader (men bakterielle leddbetennelser og skader som kan knyttes til en ulykke er likevel dekket)
 • Tannbehandling som følge av sykdom
 • Korrigering av feilstilte bein
 • Skader og ulykker som inntreffer utenfor Norden

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Veterinærutgifter for føll

Erstattes med inntil 10 000 kroner per føll, og gjelder fra føllet er født til fylte 30 dager. Forsikringen dekker inntil to føll.

Se punktet "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes. De samme unntakene gjelder her.

Medisiner

Dekker utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær med inntil valgt forsikringssum per år.

Fysioterapi og rehabilitering

Erstattes med inntil 10 000 kroner per år.

Se punktet "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes. De samme unntakene gjelder for fysioterapi og rehabilitering.

Tannbehandling som følge av ulykke

Dekker utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil forsikringssum.

Hva livsforsikringen dekker Liv
Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis hesten må avlives av dyrevernmessige grunner.

Se punktet under "veterinærutgifter" for hva som ikke dekkes.

Hesten blir borte

Engangsutbetaling hvis hesten blir borte eller stjålet, og ikke kommer til rette innen 3 måneder.

Veterinærforsikring

Du kan velge forsikringssum på 25 000, 50 000, 75 000 eller 100 000 kroner. Veterinærforsikringen gjelder så lenge hesten lever.

Livsforsikring

Velg en forsikringssum som tilsvarer hestens verdi, fra 5 000 - 150 000 kroner. Forsikringen gjelder til utgangen av det året hesten fyller 22 år.​


Reduksjon av livsforsikringssum

Forsikringssummen for livsforsikringen reduseres med 20 prosent per år, fra året hesten fyller 16 år. Dekningen opphører det året hesten fyller 22 år.​​

ID-merking

Hvis du ønsker en forsikringssum for livsforsikring som er høyere enn 50 000 kroner, må hesten være ID-merket og du må kunne dokumentere hestens markedsverdi.

Ansvar for deg som eier

Erstatningsansvar kan oppstå dersom hesten din skader andre personer eller andres eiendeler/eiendom. Ditt erstatningsansvar som dyreeier er ikke dekket av hesteforsikringen, men inngår i din innbo- eller husforsikring.​

Egenandel for veterinærutgifter

Egenandel er den delen av veterinærutgiftene du må betale selv, og utgjør 20 prosent. Egenandelen økes til 30 prosent det året hesten fyller 16 år.

Vilkår

Samle forsikringene dine hos oss

Hvilke forsikringer trenger du?