Hesteforsikring

Få forsikringstilbud

Blir hesten din syk eller utsatt for en ulykke kan det fort bli dyrt. Vår hesteforsikring dekker medisiner og veterinærutgifter livet ut. Du kan kjøpe forsikring på hesten fra den er 14 dager til 18 år gammel.

  • Medisiner inkludert

    Med forsikring hos oss får du dekket medisinutgifter

  • Rask skadebehandling

    Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer

  • Rehabilitering og fysioterapi

    Unngå uforutsette kostnader til rehabilitering og fysioterapi


Hesteforsikringen dekker Veterinærforsikring
Veterinærutgifter

Veterinærforsikringen gjelder ved ulykke og sykdom i Norden. Du kan selv velge forsikringssum på 25 000, 50 000, 75 000 eller 100 000 kroner. Det er ingen sumbegrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Dekningen for veterinærutgifter gjelder så lenge hesten lever. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

FirstVet - online veterinær

Inkludert i forsikringen du tre online konsultasjoner i året med veterinærene hos FirstVet.

Medisiner

Du får dekket utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

MR, CT og scintigrafi

Får hesten din behov for MR, CT eller scintigrafi dekkes det med én undersøkelse per forsikringsår.

Fysioterapi og rehabilitering

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær erstattes med inntil 10 000 kroner per år. Trenger hesten kiropraktikk under rehabiliteringen dekkes også dette innen forsikringssummen.

Halthet

Forsikringen dekker halthet som er en direkte følge av en ulykke, i tillegg dekkes bakteriell leddbetennelse og forfangenhet.

Forsikringen dekker også en behandling med sykebeslag i forsikringsåret.

Tannbehandling som følge av ulykke

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil valgt forsikringssum for veterinærutgifter per år.

Allergi

Utredning og behandling av allergi dekkes med inntil 10 000 kroner i løpet av hestens liv.

Keisersnitt og fødselshjelp

Dekkes en gang i løpet av hestens levetid dersom hesten har vært sammenhengende forsikret i If i mer enn ett år.

Veterinærutgifter for føll

Erstattes med inntil 10 000 kroner per føll, og gjelder fra føllet er født til fylte 30 dager. Forsikringen dekker inntil to føll.

Kremering

Felleskremering og destruering dekkes av forsikringen til og med det forsikringsåret hesten fyller 22 år. Separat kremering dekkes med inntil 1 500 kroner.

Hesteforsikringen dekker Livsforsikring
Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis hesten må avlives av dyrevernmessige grunner. Du kan velge livsforsikringssum som tilsvarer hestens verdi, livsforsikringen gjelder til utgangen av det året hesten fyller 22 år.

Hesten blir borte

Engangsutbetaling hvis hesten blir borte eller stjålet, og ikke kommer til rette innen 3 måneder.

Den viktigste grunnen til å ha hesteforsikring

Hesten din er ikke dekket av offentlig helsevesen, slik som deg. Det betyr at du som hesteeier må betale for all behandling hos veterinæren hvis hesten blir syk eller skadet, med mindre du har hesteforsikring.

Det har vært stor utvikling innen veterinærmedisin, og det er stadig flere skader og sykdommer som kan behandles. En hesteforsikring gir deg mulighet til å ta en beslutning basert på hestens beste, i stedet for økonomien.

Samle forsikringene dine hos oss

Hvilke forsikringer trenger du?