Hesteforsikring

ved sykdom eller ulykke

Trygghet for deg som hesteeier

Blir hesten din syk eller utsatt for ulykke kan det fort bli en betydelig kostnad. Med hesteforsikring hos oss dekker vi medisiner og veterinærutgiftene livet ut. Du får markedets laveste egenandel på normale skader, slik at du også kan bruke hesteforsikringen for å dekke mindre skader. 

Du kan kjøpe forsikring på hesten fra den er 14 dager til 18 år gammel.


  • Medisiner inkludert

    Med forsikring hos oss får du dekket medisinutgifter

  • Rask skadebehandling

    Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer

  • Rehabilitering og fysioterapi

    Unngå uforutsette kostnader til rehabilitering og fysioterapi

Veterinærforsikringen dekker Veterinær
Veterinærutgifter

Veterinærforsikringen gjelder ved både ulykke og sykdom. Det er ingen sum begrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Medisiner

Du får dekket utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil summen for veterinærutgifter per år.

MR, CT og scintigrafi

Forsikringen dekker MR, CT og scintigrafi med inntil 10 000 kr til sammen per år.

Fysioterapi og rehabilitering

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær, får du erstattet med inntil 10 000 kroner per år.

Tannbehandling som følge av ulykke

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil forsikringssummen for veterinærutgifter.

Veterinærutgifter for føll

Erstattes med inntil 10 000 kroner per føll, og gjelder fra føllet er født til fylte 30 dager. Forsikringen dekker inntil to føll.

Keisersnitt/fødselshjelp

Dekkes en gang i løpet av hestens levetid dersom hesten din har vært sammenhengende forsikret i If i mer enn ett år.

Hva livsforsikringen dekker Liv
Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes erstatningsmessig ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis hesten må avlives av dyrevernmessige grunner.

Hesten blir borte

Engangsutbetaling hvis hesten blir borte eller stjålet, og ikke kommer til rette innen 3 måneder.

Forsikringen for veterinærutgifter og liv dekker ikke hvis hesten har medfødte eller arvelige lidelser, atferdsforstyrrelser, allergi, luftveislidelser, sykdommer i hals/ryggvirvler eller halthet. Se vilkår for fullstendig oversikt.

Veterinærforsikring

Du kan velge forsikringssum på 25 000, 50 000, 75 000 eller 100 000 kroner. Veterinærforsikringen gjelder så lenge hesten lever.

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Livsforsikring

Du kan velge en forsikringssum som tilsvarer hestens verdi, fra 5 000 - 150 000 kroner. Forsikringen gjelder til utgangen av det året hesten fyller 22 år.


Reduksjon av livsforsikringssum

Forsikringssummen for livsforsikringen reduseres med 20 prosent per år, fra året hesten fyller 16 år. Dekningen opphører det året hesten fyller 22 år.​​

ID-merking

Hvis du ønsker en forsikringssum for livsforsikring som er høyere enn 50 000 kroner, må hesten være ID-merket og du må kunne dokumentere hestens markedsverdi.

Ansvar for deg som eier

Erstatningsansvar kan oppstå dersom hesten din skader andre personer eller andres eiendeler/eiendom. Ditt erstatningsansvar som dyreeier er ikke dekket av hesteforsikringen, men inngår i din innbo- eller husforsikring.​

Egenandel for veterinærutgifter

Egenandel er den delen av veterinærutgiftene du må betale selv, og utgjør 20 prosent. Egenandelen økes til 30 prosent det året hesten fyller 16 år.

Vilkår

Samle forsikringene dine hos oss

Hvilke forsikringer trenger du?