Hesteforsikring

Hos oss får du en god veterinærforsikring som dekker skader og sykdommer hos hesten din med opptil 100 000 kroner per år. Livsforsikring og føllforsikring kan kjøpes som et tillegg.

Få et forsikringstilbud!

Takk for gode skussmål!

  • Rollover av veterinærutgifter

    Har du et skadefritt år får du med Super 10 000 kroner ekstra i potten i forsikringssum det neste forsikringsåret.

  • Halthet

    Alle våre dekninger dekker halthet ved ulykke. Standard og Super dekker også flere halthetsskader- og sykdommer.

  • Fleksibilitet

    Vi vet at hesteeiere er forskjellige. Hos oss kan du velge dekning, sum og egenandel etter ditt behov.

Forsikringens innhold

Dette dekker hesteforsikringen

Dekninger Super Super Standard Standard Basis Basis
Inkludert Inkludert Inkludert

Veterinærforsikringen gjelder ved ulykke og sykdom i Norden. Du kan selv velge forsikringssum på 25 000, 50 000, 75 000 eller 100 000 kroner.  

Dekningen for veterinærutgifter gjelder så lenge hesten lever. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som forelå eller oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt. 

Inkludert Inkludert Inkludert

CT, MR eller scintigrafi dekkes inntil valgt forsikringssum ved sykdom eller skade som er dekket av forsikringen.

Inkludert Inkludert Inkludert

Tre gratis videokonsultasjoner med veterinærene hos FirstVet i året.

Inkludert Inkludert Inkludert

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil valgt forsikringssum for veterinærutgifter per år.

Inkludert Inkludert Inkludert

Basis, Standard og Super: Forsikringen dekker halthet som er en direkte følge av en ulykke.

Standard og Super: Forsikringen dekker også refusjon av veterinærutgifter i forbindelse med bakteriell leddbetennelse, forfangenhet, krysslammelse, hovsykdom, ødem, abscess/byll, akutt myositt, anaplasma og bakterielle infeksjoner i seneskjede/bursa.

Super: Forsikringen dekker i tillegg røntgenforandringer i bein med karenstid på 6 måneder og røntgenforandringer i nakke- og ryggsøyle med karenstid på 12 måneder.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Du får dekket utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Med Standard dekkes utredning og behandling av allergi med inntil 15 000 kroner i løpet av hestens liv. Med Super dekkes utredning og behandling med inntil valgt forsikringssum årlig.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Reiseutgifter for veterinær erstattes med inntil 1 500 kroner per behandlingstilfelle.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær erstattes dersom skaden behandles innen et år. 

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Forsikringen dekker røntgenforandringer i bein med karenstid på 6 måneder, og røntgenforandringer i nakke- og ryggsøyle med karenstid på 12 måneder.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Ved et skadefritt forsikringsår, vil 10 000 kroner fra forsikringssummen automatisk rulles over til neste forsikringsår.

Du kan maksimalt spare opp til det dobbelte av valgt forsikringssum

Valgfrie tilleggsdekninger Super Super Standard Standard Basis Basis
Inkludert Inkludert Inkludert

Livsforsikringen er delt opp i to deler:

Dødsfall

Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis hesten dør eller må avlives av dyrevernmessige årsaker som følge av en erstatningsmessig ulykke eller sykdom. Du kan velge livsforsikringssum som tilsvarer hestens verdi, livsforsikringen gjelder til det året hesten blir 22 år.

Hesten blir borte

Engangsutbetaling hvis hesten blir borte eller stjålet, og ikke kommer til rette innen 3 måneder.

Inkludert Inkludert Inkludert

Forsikringen dekker veterinærutgifter og medisiner som følge av sykdom eller ulykkesskade for føll med inntil  30 000 kroner.

Forsikringen gjelder fra føllet fødes til den dagen de overleveres til kjøper, senest når føllet er 30 dager gammelt.

Ønsker du å kjøpe denne forsikringen kontakt oss på telefon +47 21 49 24 00.

Hvorfor er hesteforsikring viktig?

Hesten din er ikke dekket av offentlig helsevesen, slik som deg. Det betyr at du som hesteeier må betale for all behandling hos veterinæren hvis hesten blir syk eller skadet, med mindre du har hesteforsikring.

Det har vært stor utvikling innen veterinærmedisin, og det er stadig flere skader og sykdommer som kan behandles. En hesteforsikring gir deg mulighet til å ta en beslutning basert på hestens beste, i stedet for økonomien.

Ofte stilte spørsmål

Få opptil 20 % rabatt ved å samle forsikringene dine hos oss!