Meld skade

Kjøretøy og henger/campingvogn

Meld skade raskt og enkelt - det tar bare noen få minutter. Hvis vi trenger mer informasjon, tar vi kontakt med deg.

Skal du sende inn skademeldingsskjema for bil i vanlig post, bruk adressen If, Postboks 240, 1326 Lysaker.

Nedenfor finner du informasjon om ulike skader som kan oppstå, hvilke forsikringer som dekker hva og hvilke opplysninger vi trenger når du melder skade.

Veihjelp

 • Har du Super, kasko eller delkasko, har du også veihjelp inkludert i forsikringen. Denne dekker transport av bilen til nærmeste verksted som kan reparere den eller gjøre den kjørbar. Bilhjelp hjemme er også dekket.
 • Forsikringen vil også kunne dekke videre- eller hjemtransport av fører og passasjerer, når bilen må etterlates på grunn av driftsstans. Ta da kontakt med oss på telefon 21 49 24 00. Fra utlandet kan du benytte +47 21 49 24 00.​

Merk at du ved Kasko uten leiebil har lik egenandel på alle typer skader, også veihjelp og glass.

Les mer om veihjelp

Glasskade

 • Får du steinsprut eller sprekk i bilens utvendige vindusruter av glass eller plexi glass vil vi erstatte reparasjon eller skifte av vindu, om du har kasko- eller delkaskoforsikring.
 • Hvis ruta kan repareres betaler du ikke egenandel. Må den byttes er egenandelen 2000 kroner. 

Her finner du et verksted som kan skifte eller reparere ruten for deg​

Merk at du ved forsikringene delkasko og kasko uten leiebil har lik egenandel på alle typer skader, også veihjelp og glass.

Eneulykker og parkeringsskader

Uhell hvor det kun er ett kjøretøy involvert eller hvor motparten er ukjent dekkes av kaskoforsikringen.

Også når det er snakk om små eller kosmetiske skader kan kostnaden for reparasjon bli såpass høy at det kan lønne seg å bruke forsikringen for å få skaden reparert. 

Får du en parkeringsskade som du ikke er skyld i, mister du ikke bonus om du bruker forsikringen. 

Les mer om parkeringsskade

Kollisjon med et annet kjøretøy

Om du har kollidert med ett annet kjøretøy, må du og den andre parten gi beskjed til hvert deres forsikringsselskap. Vi anbefaler at dere i fellesskap fyller ut Europeisk skademelding på ulykkesstedet. Skademeldingen fylles ut så nøyaktig som mulig, da den danner grunnlaget for vurderingen av ansvarsforholdet. Finnes det vitner til uhellet, bør navn og telefonnummer til disse noteres i skademeldingen.

Hærverk

Hærverk kan være når ukjente har knust ruter, knekt av speiler, stukket hull i dekk, laget skraper langs dører eller lignende.

Les mer om hærverk 

Leiebil

 • Har du kasko eller superforsikring, kan du få leiebil mens bilen står på verksted for reparasjon av skader som dekkes av forsikringen. Dette gjelder ikke for skader som kun er på bilens glassruter. 
 • Ved kaskoforsikring er erstatningen for leiebil begrenset til 10 dager a 350 kroner. Ved superforsikring får du leiebil for hele perioden bilen står på verksted og ikke er kjørbar.
 • Før du tar ut leiebil, ber vi om at du kontakter oss, eller venter til vi kontakter deg. Utgifter til drivstoff, bompasseringer og lignende må du betale selv.

Les mer om leiebil ved skade

Kollisjon med dyr

 • Kjører du på dyr som går løse på veien, vil du ha krav på erstatning for skadene på bilen, om du har kaskoforsikring.
 • Etter Vegtrafikklovens paragraf 12 er du pliktig til å melde påkjørsel av dyr til politi eller Viltnemd. Ring politiet på 02800 for å bli satt over eller komme i kontakt med Viltnemda. 
 • Kjører du på husdyr eller reinsdyr må dette meldes til politi eller dyrets eier.

Biltyveri

 • Er hele bilen stjålet, vil delkasko eller kaskoforsikring kunne dekke tapet. Du må omgående melde tyveriet til politiet. Etter at den er meldt stjålet, ber vi om at du kontakter oss. Vi vil da sende deg en skademelding, slik at vi får opplysninger om bl.a. bilens tilstand. I opplysningene til oss, er det fint om du oppgir adressen eller stedet bilen er stjålet fra så nøyaktig som mulig. Samtidig ber vi deg gi oss opplysninger om stjålet løsøre som befant seg i bilen.
 • De fleste biler blir funnet i løpet av en uke eller to. Hvis den blir funnet, vil du som eier bli kontaktet av politiet. Du må i så fall gi oss beskjed om at den er funnet.
 • Om bilen ikke kommer til rette innen 30 dager, vil vi foreta erstatningsoppgjør.

Brannskade

Hvis du har kasko- eller delkaskoforsikring, kan du få erstatning om bilen blir skadet av brann, lynnedslag eller eksplosjon. Bilbranner må meldes til brannvesen eller politi.

Motor, gir og driftsbatteri

 • Super bilforsikring gjelder for mange deler og komponenter, som for eksempel motor, gir, turbo, starter, dynamo og så videre.
 • For å vurdere om skaden er omfattet av forsikringen, må bilen undersøkes hos ett av Ifs autoriserte verksteder. Kontakt oss på telefon 21 49 24 00, så hjelper vi deg med å komme i kontakt med riktig verksted.

Egenandelen vil være avhengig av hvor langt bilen har kjørt  

 • Inntil 100 000 kilometer:  4 000 kroner
 • Mellom 100 000 og 150 000 kilometer: 20 % av reparasjonen, minimum 6 000 kroner
 • Mellom 150 000 og 175 000 kilometer: 30 % av reparasjonen, minimum 8 000 kroner
 • Mellom 175 000 og 200 000 kilometer: 40 % av reparasjonen, minimum 10 000 kroner 
 • Når bilen er kjørt mer enn 200 000 kilometer opphører maskinskadeforsikringen.
 • Det er særskilte egenandeler på batteripakker til el- og hybridbil.​

Skade på bilglass

Avtal time for skifte eller reparasjon av ruten direkte med et av våre avtaleverksteder.

Finn et verksted

Bestill skademelding

Ha alltid en skademelding liggende i bilen i tilfelle uhell. Vi sender deg skademeldingen helt gratis. 

Bestill skademelding

Maks 10 % bonustap ved skade

Hos oss får du maks 10 prosent bonustap ved skade, uansett hvilken bilforsikring du velger. 

Kjøp bilforsikring