Meld skade på kjøretøy

Ved alle typer skader på privatbil, MC, moped, tilhenger, campingvogn, snøscooter og andre private kjøretøy. 
Meld skaden på nett, det tar bare noen få minutter. Hvis vi trenger mer informasjon, tar vi kontakt med deg.

Andre hendelser

Skader på øvrige kjøretøy