Meld skade

Kjøretøy og henger/campingvogn

Meld skade raskt og enkelt - det tar bare noen få minutter. Hvis vi trenger mer informasjon, tar vi kontakt med deg.

Meld skade

Skademeldingsskjema for bil kan sendes til If, Postboks 240, 1326 Lysaker eller på e-postadresse: motor@if.no.

Bilbrann

Hvis du har kasko- eller delkaskoforsikring, kan du få erstatning om bilen blir skadet av brann, lynnedslag eller eksplosjon. Bilbranner må meldes til brannvesen eller politi.

Les mer om bilbrann

Tyveri av bil

 • Er hele bilen stjålet, vil delkasko eller kaskoforsikring kunne dekke tapet. Du må omgående melde tyveriet til politiet. Etter at den er meldt stjålet, ber vi om at du melder skaden til oss.  
 • De fleste biler blir funnet i løpet av en uke eller to. Hvis den blir funnet, vil du som eier bli kontaktet av politiet. Du må i så fall gi oss beskjed om at den er funnet.
 • Om bilen ikke kommer til rette innen 30 dager, vil vi foreta erstatningsoppgjør.

Les mer om biltyveri

Tyveri av dekk og felg

Har du blitt frastjålet dekk og felg? Meld tyveriet til politiet, og send inn skademelding til oss. 

Les mer om tyveri av dekk og felg

Kollisjon med dyr

 • Kjører du på dyr som går løse på veien, vil du ha krav på erstatning for skadene på bilen, om du har kaskoforsikring.
 • Etter Vegtrafikklovens paragraf 12 er du pliktig til å melde påkjørsel av dyr til politi eller Viltnemd. Ring politiet på 02800 for å bli satt over eller komme i kontakt med Viltnemda. 
 • Kjører du på husdyr eller reinsdyr må dette meldes til politi eller dyrets eier.

Les mer om viltpåkjørsel

Påkjørsel av myk trafikant (fotgjenger, syklist, rulleskiløper)

Motor, gir og driftsbatteri

Super bilforsikring gjelder for mange deler og komponenter, som for eksempel motor, gir, turbo, starter, dynamo og så videre.

For å vurdere om skaden er omfattet av forsikringen, må bilen undersøkes hos ett av Ifs autoriserte verksteder. Vi hjelper deg å komme i kontakt med riktig verksted.

Les mer om motorhavari

Leiebil ved skade

 • Har du kasko eller superforsikring, kan du få leiebil mens bilen står på verksted for reparasjon av skader som dekkes av forsikringen. Dette gjelder ikke for skader som kun er på bilens glassruter. 
 • Ved kaskoforsikring er erstatningen for leiebil begrenset til 10 dager a 350 kroner. Ved superforsikring får du leiebil for hele perioden bilen står på verksted og ikke er kjørbar.
 • Før du tar ut leiebil, ber vi om at du kontakter oss, eller venter til vi kontakter deg. Utgifter til drivstoff, bompasseringer og lignende må du betale selv.

Les mer om leiebil ved skade

Mistet eller ødelagt bilnøkkel

Har du nøkkelforsikring dekker vi ny nøkkel og koding inntil 7 500 kroner. 

Meld fra om mistet eller ødelagt bilnøkkel

Feilfylling

Har du fylt diesel i bensintanken – eller motsatt? 

Her får du hjelp

Bruktbilgaranti

Bruktbilgarantien kan hjelpe deg hvis du får problemer med motor, drivverk, bremser eller styring.

Les mer om bruktbilgarantien

Skade på firmabil

Rettshjelp

Hvis du kommer i en tvist knyttet til en av dine forsikringer, kan du ha rett på dekning av utgifter til advokat. 

Rettshjelp for privatperson 

Rettshjelp for bedriftskunde

Skader på øvrige kjøretøy

Her finner du nyttig tilleggsinformasjon som gjelder for andre kjøretøy enn privatbil.

Bobil/campingbil

Forsikringen dekker 

 • Platting/spikertelt med forsikringssum inntil 30 000 kroner er inkludert i Super- og kaskoforsikring.
 • Løsøre i campingbil er dekket med 50 000 kroner på kaskoforsikring og inntil 100 000 kroner på Superforsikring. Maksimal erstatningssum per enkeltgjenstand er 5 000 kroner.
 • Reparasjonskostnader, minus egenandelen som du må betale selv.
 • Skader på motpart.
 • Transport til nærmeste verksted, hvis skaden er så stor at du ikke kan kjøre bilen til verkstedet selv.
  Les mer om veihjelp

Dette dekker ikke forsikringen

 • Forsikringen dekker ikke skader som skyldes frost eller hvor frost og/eller snøtyngde er en medvirkende skadeårsak.
 • Fuktskader som ikke skyldes en annen dekningsmessig skade.
 • Dyreskader som oppstår over tid, for eksempel mus som gnager på ledninger over tid på campingvogn som står parkert lenge.
 • Hvis uhellet fører til andre kostnader for deg (for eksempel at du ikke når et fly du har billett til).
 • Gamle eller andre skader bilen hadde fra før.
 • Hvis du kun har ansvarsforsikring eller delkasko på campingbilen, er skader på eget kjøretøy ikke dekket i tilfeller hvor du selv er ansvarlig for uhellet. 

Din egenandel

Egenandelen din finner du på Mine sider.

Mine sider finner du også alltid oppdaterte vilkår for forsikringen din. 

Meld skade

Campingvogn

Forsikringen dekker

 • Platting/spikertelt med forsikringssum inntil 30 000 kroner er inkludert i Super- og kaskoforsikring.
 • Løsøre i campingvogn er dekket med med inntil 50 000 kroner på kaskoforsikring og inntil 100 000 kroner på Super. Maksimal erstatningssum per enkeltgjenstand er 5 000 kroner
 • Løsøre i campingvogn er dekket på samme vilkår som selve vogna, dvs. hvis vogna er forsikret for brann og tyveri, er løsøret også det.

Dette dekker ikke forsikringen

 • Skader som skyldes frost eller hvor frost og/eller snøtyngde er en medvirkende årsak til skaden.
 • Fuktskader som ikke skyldes en annen dekningsmessig skade.
 • Dyreskader som oppstår over tid, for eksempel mus som gnager på ledninger over tid på campingvogn som står parkert lenge.

Nyttig å vite

Hvis campingvognen har påført skade på et annet kjøretøy mens den blir trukket av en bil, vil det være ansvarsforsikringen til bilen som dekker motparten sin skade. Bonus på bilen som trekker campingvogna vil da miste bonus.

Din egenandel

Egenandelen din finner du på Mine sider.

Mine sider finner du også alltid oppdaterte vilkår for forsikringen din. 

Meld skade

Tilhenger

Forsikringen dekker 

 • Inntil summen som tilhengeren er forsikret for.

Nyttig å vite ved skade med tilhenger

Hvis tilhengeren har påført skade på et annet kjøretøy mens den blir trukket av en bil, vil det være ansvarsforsikringen til bilen som dekker motparten sin skade. Bilen som trekker tilhengeren vil da miste bonus. 

Din egenandel

Egenandelen din finner du på Mine sider.

Mine sider finner du også alltid oppdaterte vilkår for forsikringen din. 

Meld skade

MC

Forsikringen dekker 

 • Reparasjonskostnadene minus egenandelen som du må betale selv.
 • Sikkerhetsutstyr for eksempel hjelm og kjøredress.

Dette dekker ikke forsikringen

 • Skader på motor og gir.
 • Trimmet motorvogn (uten egen avtale).
 • Kjøring på bane.

Din egenandel

Egenandelen din finner du på Mine sider.

Mine sider finner du også alltid oppdaterte vilkår for forsikringen din. 

Meld skade

Moped

Forsikringen dekker 

 • Reparasjonskostnadene minus egenandelen som du må betale selv.
 • Sikkerhetsutstyr som hjelm og kjøredress.

Dette dekker ikke forsikringen 

 • Skader på motor og gir
 • Trimmet motorvogn (uten egen avtale)

Din egenandel

Egandelen din finner du på Mine sider.

Mine sider finner du også alltid oppdaterte vilkår for forsikringen din. 

Meld skade

Snøscooter

Forsikringen dekker 

 • Reparasjonskostnadene minus egenandelen som du må betale selv
 • Sikkerhetsutstyr, for eksempel hjelm og kjøredress

Dette dekker ikke forsikringen

 • Skader på motor og gir.
 • Trimmet motorvogn (uten egen avtale).
 • Kjøring på åpent vann.

Nyttig å vite om uhell med snøscooter

Dersom du har hatt et uhell med snøscooter, trenger du ikke tenke på bonustap. Det er ikke bonus på snøscooter, og derfor er det kun egenandelen du må betale når du har hatt uhell. Vi ønsker alltid kopi av gyldig førerkort for snøscooter, samt et kartutsnitt over hvor uhellet skjedde, og eventuelt løyve.

Din egenandel

Egandelen din finner du på Mine sider.

Mine sider finner du også alltid oppdaterte vilkår for forsikringen din. 

Meld skade

Traktor

Forsikringen dekker 

 • Traktor med tilleggsutstyr nevnt i forsikringsavtalen.
 • Påmontert utskiftbart redskap inntil forsikringssummen som er nevnt i forsikringsavtalen.
 • Fast montert radio, CD-/kassettspiller, TV
 • Annet fast montert tilleggsutstyr inntil 10 000 kroner

Dette dekker ikke forsikringen

 • Bagasje.
 • Avmontert redskap.
 • Stasjonære arbeidsenheter.
 • Gods som fraktes med maskinen eller tilhenger.
 • Tapt arbeidsfortjeneste.

Nyttig å vite om uhell med traktor

Dersom du har hatt et uhell med traktor, trenger du ikke tenke på bonustap. Det er ikke bonus på traktor, og derfor er det kun egenandelen du må betale når du har hatt uhell.

Din egenandel

Egandelen din finner du på Mine sider.

Mine sider finner du også alltid oppdaterte vilkår for forsikringen din. 

Meld skade

ATV

Forsikringen dekker

 • Reparasjonskostnadene minus egenandelen som du må betale selv
 • Sikkerhetsutstyr, for eksempel hjelm og kjøredress

Dette dekker ikke forsikringen

 • Kjøring på islagt vann/elv.
 • Skader på motor og gir
 • Trimmet motorvogn (uten egen avtale)

Din egenandel

Egandelen din finner du på Mine sider.

Mine sider finner du også alltid oppdaterte vilkår for forsikringen din. 

Meld skade

Veterankjøretøy

Forsikringen dekker

 • Reparasjonskostnadene minus egenandelen som du må betale selv.
 • Kjøretøyet er forsikret for maksimalt den oppgitte forsikringssummen som står i forsikringsavtalen.
 • Skader på motpart.
 • Transport til nærmeste verksted, hvis skaden er så stor at du ikke kan kjøre bilen til verkstedet selv.
  Les mer om veihjelp

Dette dekker ikke forsikringen 

 • Hvis uhellet fører til andre kostnader for deg (for eksempel at du ikke når et fly du har billett til).
 • Gamle eller andre skader veterankjøretøyet hadde fra før.
 • Utgifter til leiebil.
 • Hvis du kun har ansvarsforsikring eller delkasko på veterankjøretøyet, er skader på eget kjøretøy ikke dekket i tilfeller du er ansvarlig for uhellet. Er du usikker på hvilken forsikring du har, kan du sjekke dette på Mine sider eller ved å kontakte oss 

Din egenandel

Egenandelen din finner du på Mine sider.

Mine sider finner du også alltid oppdaterte vilkår for forsikringen din. 

Det er ikke bonustap ved skade på veterankjøretøy.

Vi hjelper deg

Skriv til oss
Ring 21 49 24 00
Vår postadresse er:
If, Postboks 240, 1326 Lysaker

Skademelding ved kollisjon

Det er lurt å ha skademeldingsskjema liggende i bilen i tilfelle du skulle kollidere med et annet kjøretøy.  

Bestill skademeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

Gi din tilbakemelding