Meld skade på bil eller annet privat kjøretøy

Her kan du melde skade på bil, motorsykkel, moped, små elektriske kjøretøy, tilhenger, campingvogn, snøscooter eller annet privat kjøretøy. 

Ukjent person har skadet/stjålet kjøretøyet