Kystkaskoforsikring

Få tilbud på kystkaskoforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...

Når du skal velge kystkaskoforsikring for næringsfartøy er det tre alternativer å velge mellom.


Tabellen under viser innholdet i de forskjellige forsikringsdekningene.

Skader som dekkes av en kystkaskoforsikring