Kystkaskoforsikring

Få tilbud på kystkaskoforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Når du skal velge kystkaskoforsikring for næringsfartøy er det tre alternativer å velge mellom.


Tabellen under viser innholdet i de forskjellige forsikringsdekningene.

Innhold i kystkaskoforsikring Kasko med maskinskade Kun mot totaltap Kasko
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Tilleggsdekninger Kasko med maskinskade Kasko Kun mot totaltap
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert

Skader som dekkes av en kystkaskoforsikring