Kystkaskoforsikring

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

Når du skal velge kystkaskoforsikring for næringsfartøy er det tre alternativer å velge mellom.

Tabellen under viser innholdet i de forskjellige forsikringsdekningene.


Skader som dekkes av en kystkaskoforsikring


Dekker skader på maskineri​.

Dekker skader på skrog og maskineri skjedd ved plutselige, uforutsigbare hendelser. I tillegg til brann og tyveri dekkes sammenstøt, kantring og andre skader​.

Dekker totalskade, tap av hele båten​.

Dekker eier/reders økonomiske ansvar ved erklært felleshavari​.

Dekker erstatningsansvaret eier/reder kan pådra seg ved kollisjon​.