Fartøysforsikring


Når du skal velge fartøysforsikring for næringsfartøy er det tre alternativer å velge mellom.

Få tilbud på fartøysforsikring

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Innhold i fartøysforsikring

Tabellen under viser innholdet i de forskjellige forsikringsdekningene.

Innhold i fartøysforsikring Kasko med maskinskade Kun mot totaltap Kasko
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Ikke inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Tilleggsdekninger Kasko med maskinskade Kasko Kun mot totaltap
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert

Skader som dekkes av en fartøysforsikring