Kystkaskoforsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et forslag til forsikringsløsning.

Når du skal velge kystkaskoforsikring for næringsfartøy er det tre alternativer å velge mellom.

Tabellen under viser innholdet i de forskjellige forsikringsdekningene.


Skader som dekkes av en kystkaskoforsikring


Dekker skader på maskineri​.

Dekker skader på skrog og maskineri skjedd ved plutselige, uforutsigbare hendelser. I tillegg til brann og tyveri dekkes sammenstøt, kantring og andre skader​.

Dekker totalskade, tap av hele båten​.

Dekker eier/reders økonomiske ansvar ved erklært felleshavari​.

Dekker erstatningsansvaret eier/reder kan pådra seg ved kollisjon​.