Pensjonsforsikring - innskuddspensjon

Med innskuddspensjon som pensjonsforsikring betaler arbeidsgiver inn et årlig innskudd for de ansatte, der også avkastning blir plassert. Med innskuddspensjon står pengene på kontoen frem til pensjonsalder, og du har god oversikt og kontroll over kostnadene.

Be om tilbud på forsikringer

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer

Hvorfor innskuddspensjon?

 • Bedriften bestemmer hvor store innskudd som skal gjøres

  • Minimumssatsene er 2 % av lønn mellom 0 G og 12 G
  • Kan spare inntil 7 % av lønn opptil 12 G
  • Mulig med tilleggsinnskudd på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G
  • Grunnbeløpet (G) i folketrygden reguleres 1. mai hvert år.
 • Utbetaling av innskuddspensjon

  Alt som er innbetalt til innskuddskontoen og avkastningen på dette er det som benyttes til utbetaling av pensjon. Man kan ta ut pensjon fra 62 år, men den må utbetales i minimum 10 år og utbetalingstiden må vare til man er minimum 77 år. Ved død skal beløpet som fortsatt står på innskuddskontoen utbetales til de etterlatte.

 • Full oversikt

  Den ansatte får beløpet innbetalt på innskuddskontoen sin, og pensjonspengene plasseres i en investeringsprofil som den ansatte selv velger. Medarbeiderne får full oversikt over pensjonen og kan selv gjøre endringer, for eksempel endre investeringsprofil, innenfor det som er avtalt med bedriften. Hvor mye den ansatte til slutt har på innskuddskontoen er avhengig av blant annet hvilke investeringsprofiler som er valgt underveis, hvor stor avkastningen har vært og hvor mange år det har blitt innbetalt penger på kontoen.

Innskuddspensjon er pensjonsforsikring med høy avkastning

Pensjon er lønnen du skal leve av når du ikke lenger er i jobb.

Det årlige beløpet som spares til den ansatte beregnes ut fra en prosentsats som bedriften, innenfor visse rammer, kan bestemme selv. Den årlige innbetalingen vil, sammen med årlig avkastning, avgjøre hvor mye den ansatte har å leve av som pensjonist.

Dette er pensjonsforsikring

Innskuddsplanen fastsettes i hovedsak som en prosent av de ansattes lønn, men alternativt som et fast beløp eller som prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). Vi hjelper deg gjerne med utforming og størrelse av innskuddsplanen og de valgmulighetene du har. Innskuddsplan skal være lik for alle ansatte og kan fastsettes som en prosent av lønn:

 • Minimum 2 % av lønn
 • Maks 7 % av lønn mellom 0G (1G) og 12G.
 • Et tillegg på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1G og 12G.

Spørsmål og svar om pensjonsforsikring

Forsikringer knyttet til pensjonsforsikring

 • Uførepensjon
  Uførepensjon gir deg tryggheten om at dine ansatte er godt forsikret.

  Uførepensjon

  Uførepensjon er en forsikringsdekning som kan tilknyttes pensjonsordningen og som gir månedlige utbetalinger dersom en av de ansatte blir 20 % ufør eller mer. Barnetillegg kan knyttes til uførepensjon.

  Barnetillegg utbetales som et tillegg for de barn den uføre forsørger eller plikter å forsørge. Uførepensjon utbetales i henhold til fastsatt uføregrad. Uførepensjonen fastsettes normalt slik at utbetaling fra folketrygd og utbetaling fra If til sammen utgjør en avtalt prosent av den ansattes lønn.

  Hvis du blir ufør
 • Barnepensjon
  Barnepensjon kan tilknyttes pensjonsordningen.

  Barnepensjon

  Barnepensjon kommer til utbetaling ved medlemmets dødsfall. Retten til barnepensjon gjelder for barn som medlemmet ved sin død forsørget eller pliktet å forsørge. Barnepensjon utbetales fra den måneden medlemmet dør og utbetales til den måneden barnet når den opphørsalder som er avtalt i avtalen.

  For deg som har barn
 • Investeringsvalg
  Vi tilbyr ulike investeringsprofiler der vi har satt sammen fond ut fra valgt risiko.

  Investeringsvalg

  Risikoen i investeringsvalget reduseres etterhvert som den ansatte nærmer seg. pensjonsalder. Porteføljene rebalanseres automatisk. Det vil si at hvis fordelingen mellom aksje- og rentefond endres på grunn av ulik verdiutvikling over tid, overføres verdier mellom aksjefond og rentefond slik at den opprinnelige fordelingen opprettholdes.

  Bedriften velger en startprofil for alle, men den ansatte kan selv endre investeringsprofil. Den ansatte er selv ansvarlig for risikoen i de valg de gjør. Fondsbytte er gratis.​​​​​​​

  Du velger selv risiko