Pensjonsforsikring - innskuddspensjon

Få tilbud på pensjonsforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Innskuddspensjon med investeringsvalg. Med pensjonsforsikring fra If får bedriften din en kostnadseffektiv innskuddspensjon som er enkel å administrere og gir god avkastning.


Vår pensjonsforsikring er en innskuddspensjon

Med innskuddspensjon betaler du et avtalt årlig innskudd. Du får en egen sparekonto hvor innskuddene blir plassert. Til denne kontoen overføres også avkastningen. Pengene står på kontoen frem til pensjonsalder.

Med pensjonsforsikring har du god oversikt og kontroll over kostnadene. For deg som selvstendig næringsdrivende kan innskuddsplanen fastsettes som en prosent av lønn. Du kan spare inntil 7 % av lønn mellom 1 og 12G (folketrygdens grunnbeløp).

Vi samarbeider med Danica Pensjon om pensjonsforsikring. Danica har de siste årene vært et av de selskapene som har levert best avkastning på pensjonsforsikring til sine kunder. Dette kommer de ansatte til gode.

Innskuddsplan

Innskuddsplanen fastsettes i hovedsak som en prosent av de ansattes lønn, men alternativt som et fast beløp eller som prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). Vi hjelper deg gjerne med utforming og størrelse av innskuddsplanen og de valgmulighetene du har. Innskuddsplan skal være lik for alle ansatte og kan fastsettes som en prosent av lønn:

  • Maks 7 % av lønn mellom 0G (1G) og 12G.
  • Et tillegg på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1G og 12G.

Innskuddet kan maksimalt utgjøre 7 % av lønn mellom 0 (1) og 12 G.

Innskuddsfritak

Dette er en obligatorisk forsikringsdekning for pensjonsforsikringen. Ved uførhet på 20 % eller mer, er den ansatte sikret fortsatt innbetaling av årlige innskudd fram til den ansatte blir frisk, eller til pensjonsalder.

Pensjonsforsikringer for selvstendig næringsdrivende

Med pensjonsforsikring fra If får du du god oversikt over ordningen og kontroll på kostnadene. For deg som selvstendig næringsdrivende kan innskuddsplanen fastsettes som en prosent av lønn. Du kan spare inntil 7 % av lønn mellom 1 og 12G (folketrygdens grunnbeløp).

Med pensjonsforsikring fra If får du økonomisk trygghet som pensjonist. Ved å opprette en pensjonsordning kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig oppnå skattefradrag.

Forsikringer knyttet til pensjonsforsikring

Uførepensjon

Uførepensjon gir deg tryggheten om at dine ansatte er godt forsikret. Uførepensjon er en forsikringsdekning som kan tilknyttes pensjonsordningen og som gir månedlige utbetalinger dersom en av de ansatte blir 20 % ufør eller mer. Barnetillegg kan knyttes til uførepensjon. Barnetillegg utbetales som et tillegg for de barn den uføre forsørger eller plikter å forsørge. Uførepensjon utbetales i henhold til fastsatt uføregrad. Uførepensjonen fastsettes normalt slik at utbetaling fra folketrygd og utbetaling fra If til sammen utgjør en avtalt prosent av den ansattes lønn.

Les mer om uførepensjon

Barnepensjon ved dødsfall

Barnepensjon kan tilknyttes pensjonsordningen. Barnepensjon kommer til utbetaling ved medlemmets dødsfall. Retten til barnepensjon gjelder for barn som medlemmet ved sin død forsørget eller pliktet å forsørge. Barnepensjon utbetales fra den måneden medlemmet dør og utbetales til den måneden barnet når den opphørsalder som er avtalt i avtalen.

Les mer om barnepensjon

Investeringsvalg

Vi tilbyr ulike investeringsprofiler der vi har satt sammen fond ut fra valgt risiko. Risikoen i investeringsvalget reduseres etterhvert som den ansatte nærmer seg. pensjonsalder. Porteføljene rebalanseres automatisk. Det vil si at hvis fordelingen mellom aksje- og rentefond endres på grunn av ulik verdiutvikling over tid, overføres verdier mellom aksjefond og rentefond slik at den opprinnelige fordelingen opprettholdes.

Bedriften velger en startprofil for alle, men den ansatte kan selv endre investeringsprofil. Den ansatte er selv ansvarlig for risikoen i de valg de gjør. Fondsbytte er gratis.​​​​​​​

Les mer om investeringsvalg

Få tilbud på pensjonsforsikring

Send oss noen få opplysninger, så kontakter vi deg. Begynn med å angi organisasjonsnummeret ditt øverst på siden.

Spørsmål og svar om pensjonsforsikring