Kritisk sykdom

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

Kritisk sykdomsforsikring sikrer deg en engangsutbetaling dersom du blir rammet av alvorlig sykdom. Forsikringen gir deg økonomisk handlefrihet i en vanskelig tid.

Dette dekker forsikringen

Den avtalte forsikringssummen utbetales dersom du rammes av en av følgende kritiske sykdommer:

 • Kreft
 • Andre svulster i hjerne eller ryggmarg
 • Hjerneslag
 • Utposning på hjernens blodårer
 • Utposning på hovedpulsåren (aorta aneurisme)
 • Hjerteinfarkt eller alvorlig angina pectoris (hjertekrampe)
 • Hjerteoperasjon
 • Alvorlig systemisk bindevevssykdom
 • Multippel sklerose (MS)
 • ALS og andre motorneuronsykdommer
 • Parkinsons sykdom
 • Alzheimers sykdom
 • Schizofreni
 • Epilepsi
 • Nyresvikt
 • Transplantasjon
 • Utlagt tarm
 • Tverrsnittlammelser
 • Amputasjon
 • Alvorlig brannskade
 • Alvorlig synstap
 • Alvorlig hørselstap

I forsikringsvilkårene finner du detaljert informasjon om hver sykdom som dekkes av forsikringen og hvilke begrensninger som gjelder.

Forsikringssum

Du bestemmer selv hvor stor forsikringssummen skal være, men maksimalt 1 million kroner. Du står helt fritt til å bruke pengene slik du selv ønsker.

Utbetaling av forsikringssummen

Den avtalte forsikringssummen utbetales, som en engangsutbetaling, etter at du har fått diagnosen og krav om erstatning er meldt til oss. Utbetalingen er skattefri.

Medisinske råd

Med forsikring for kritisk sykdom har du og din familie tilgang til gratis medisinsk rådgivning på telefon. Har du spørsmål om sykdom og helse, kan du ringe Helsetelefonen på 02401 døgnet rundt. Spørsmålene besvares av erfarne sykepleiere.

Psykologisk førstehjelp

Dekker kostnader til psykologisk førstehjelp som følge av en plutselig og uforutsett hendelse.

Viktige forsikringer du også bør vurdere

Kritisk sykdom kan kjøpes separat eller i kombinasjon med andre personalforsikringer, slik at de ansatte er dekket av en komplett pakke. Mens erstatningssummen ved kritisk sykdom utbetales så fort den ansatte har fått diagnosen, vil en personalforsikring (med fritidsulykke og -sykdom) gi erstatning dersom den ansatte blir arbeidsufør, invalid eller dør.

Fritidsulykke og -sykdom

Alle bedrifter med ansatte er pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring. Men de fleste årsakene til uførhet og død finner vi utenfor arbeidslivet. Med en forsikring som dekker ulykker og sykdom som ikke er relatert til jobben, vil dine medarbeidere alltid være forsikret - uansett når og hva som skjer.

Få et tilbud på forsikring mot kritisk sykdom

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et forsikringstilbud.

Be om tilbud