Fiskeoppdrettsforsikring

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

Fiskeoppdrettsforsikring for matfiskoppdrett, klekkeri og settefisk. Du kan velge mellom tre forsikringsalternativer.

Fiskeoppdrettsforsikring Alle farer Alle farer unntatt sykdom Naturskade, påkjørsel, støtning
Sykdom

Dekker bakterier, virus og parasitter.​​​

Andre skader

​Andre plutselige og uforutsette skader som oppstår i forsikringstiden, unntatt sykdom, og som ikke positivt er unntatt i forsikringsvilkårene.​​​

Alger og maneter​
Forgiftning og forurensning​
Skader etter påkjørsel eller støtning​
Naturskade

Dekker skade på forsikringsobjektet som følge av storm, stormflo, skred, flom, isgang, jordskjelv og vulkanutbrudd.​​


Tilleggsforsikringer

Tilpass forsikringen til ditt behov

​Denne tilleggsdekningen kan du velge hvis du har valgt Alle farer som hovedforsikring.

Tap av markedsverdi ved forgiftning/forurensning​. Denne tilleggsforsikringen kan du legge til hvis du har valgt Alle farer eller Alle farer unntatt sykdom som hovedforsikring.

Du kan velge denne tilleggsforsikringen uansett hva du velger som hovedforsikring.