Fiskeoppdrettsforsikring

Få tilbud på fiskeoppdrettsforsikring.

Organisasjonsnummer - 9 siffer

Start med å skrive organisasjonsnummeret, så finner vi opplysninger om bedriften din. På neste side skriver du inn kontaktopplysningene dine.

Formuläret skickas...

Fiskeoppdrettsforsikring for matfiskoppdrett, klekkeri og settefisk. Du kan velge mellom tre forsikringsalternativer.

Fiskeoppdrettsforsikring Alle farer Alle farer unntatt sykdom Naturskade, påkjørsel, støtning
Sykdom

Dekker bakterier, virus og parasitter.​​​

Andre skader

​Andre plutselige og uforutsette skader som oppstår i forsikringstiden, unntatt sykdom, og som ikke positivt er unntatt i forsikringsvilkårene.​​​

Alger og maneter​
Forgiftning og forurensning​
Skader etter påkjørsel eller støtning​
Naturskade

Dekker skade på forsikringsobjektet som følge av storm, stormflo, skred, flom, isgang, jordskjelv og vulkanutbrudd.​​


Tilleggsforsikringer

Tilpass forsikringen til ditt behov

​Denne tilleggsdekningen kan du velge hvis du har valgt Alle farer som hovedforsikring.

Tap av markedsverdi ved forgiftning/forurensning​. Denne tilleggsforsikringen kan du legge til hvis du har valgt Alle farer eller Alle farer unntatt sykdom som hovedforsikring.

Du kan velge denne tilleggsforsikringen uansett hva du velger som hovedforsikring.