Fiskeoppdrettsforsikring

Få tilbud på fiskeoppdrettsforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...

Fiskeoppdrettsforsikring for matfiskoppdrett, klekkeri og settefisk. Du kan velge mellom tre forsikringsalternativer.


Fiskeoppdrettsforsikring Alle farer Alle farer unntatt sykdom Naturskade, påkjørsel, støtning
Sykdom

Dekker bakterier, virus og parasitter.​​​

Andre skader

​Andre plutselige og uforutsette skader som oppstår i forsikringstiden, unntatt sykdom, og som ikke positivt er unntatt i forsikringsvilkårene.​​​

Alger og maneter​
Forgiftning og forurensning​
Skader etter påkjørsel eller støtning​
Naturskade

Dekker skade på forsikringsobjektet som følge av storm, stormflo, skred, flom, isgang, jordskjelv og vulkanutbrudd.​​

Tilleggsforsikringer

Tilpass forsikringen til ditt behov