Prosjektforsikring og entreprenørforsikring

Rådgiverne våre hjelper deg med riktig dekning. Send oss noen få opplysninger, så hører du raskt fra oss.

Organisasjonsnummer - 9 siffer

Start med å skrive organisasjonsnummeret, så finner vi opplysninger om bedriften din. På neste side skriver du inn kontaktopplysningene dine.

Formuläret skickas...
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Flere forsikringer
 4. Prosjekt- og entreprenørforsikring

Når du skal velge riktig forsikring kan du velge mellom prosjektforsikring for ett enkelt prosjekt, eller entreprenørforsikring for alle prosjekter i løpet av året.


 • Fleksibel

  Du velger selv dekning og egenandel.

 • Mest fornøyde kunder

  Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Innhold i prosjektforsikring og entreprenørforsikring All risk Tilleggs-forsikringer
Annen skadehendelse
Tyveri og skadeverk
Vann, annen væske, rørbrudd
Skader med annen naturårsak
Naturskade
Brann
Skade i reklamasjonstiden grunnet mangel i entreprisen

Dekker følgeskade på kontraktsarbeidet grunnet mangel i entreprisen i inntil tre år.

Ekstrakostnader ved stans i arbeidet

Dekker nødvendige merkostnader som følge av reparasjon av skadet ting på overtid, samt merkostnader i forbindelse med at egne arbeidstakere ikke kan være sysselsatt, som følge av en erstatningsmessig skade.

Prosjektforsikring og entreprenørforsikring sikrer at dine økonomiske interesser ivaretas i forbindelse med oppføringen av ett enkelt nybygg, et påbygg eller et rehabiliteringsprosjekt. Prosjektforsikring og entreprenørforsikring gjelder inntil arbeidene er overtatt i henhold til kontrakt med byggherren/oppdragsgiveren.

Entreprenørforsikring og prosjektforsikring

Våre forsikringsspesialister hjelper deg gjerne med entreprenørforsikring og prosjektforsikring. Send inn skjema så blir du snart kontaktet.


Andre eiendomsforsikringer

Flere forsikringer som sikrer bedriftens varer og eiendeler
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Flere forsikringer
 4. Prosjekt- og entreprenørforsikring