Personalforsikring

Dine ansatte er kanskje bedriftens mest verdifulle ressurs. Gode personalforsikringer sikrer både de ansatte og bedriften, og viser de ansatte at de er verdsatt.

Vi har satt sammen viktige forsikringer i tre pakker, for å gjøre det enkelt å velge det som passer din virksomhet.

Se våre pakker

Personalforsikring – trygghet hvis noe skulle skje

Sjekk hvilken pakke som passer best for din virksomhet og be om et pristilbud. Prisen avhenger bl.a. av antall ansatte og hvilken bransje dere driver virksomhet i.

Mer informasjon om våre personalforsikringspakker

  • Lovpålagte forsikringer

    Alle tre pakkene inneholder de to forsikringene en arbeidsgiver plikter å kjøpe til sine ansatte.

  • Økonomisk trygghet

    Personalforsikring sikrer økt økonomisk trygghet i hverdagen for deg og dine ansatte.

  • Rask medisinsk behandling

    Den beste pakken inneholder en helseforsikring som sikrer rask tilgang til behandling og operasjon.

Et viktig ansattgode

Ekstra personalforsikringer gir økt økonomisk trygghet og er et attraktivt ansattgode. Det bidrar til at dine ansatte føler seg verdsatte og kan være viktig for å holde på gode ansatte. 

Helseforsikring sikrer rask behandling

Små bedrifter kan oppleve problemer om ansatte blir lenge borte. Med en helseforsikring kan du være trygg på at du og dine ansatte får rask tilgang til medisinsk behandling og operasjon. Målet er å komme tilbake til en aktiv hverdag og arbeid så fort som mulig. 

Anbefalte personforsikringer

Er du usikker på hvilke personforsikringer som er riktig for bedriften din?

Se vår anbefaling for din bransje