Personalforsikring

Dine ansatte er viktige. Kanskje er de til og med bedriftens mest verdifulle ressurs.

En god personalforsikring sikrer både de ansatte og bedriften, og viser de ansatte at de er verdsatt.

Se våre pakker
  • Økonomisk trygghet for bedriften

    Sikrer bedriftens økonomi hvis du eller noen av dine ansatte blir rammet av sykdom eller ulykke.

  • Rett behandling til riktig tid

    Rask tilgang til kvalitetssikret medisinsk behandling. Målet er å komme tilbake til en aktiv hverdag og arbeid så fort som mulig.

  • Sikrer deg og dine ansatte

    Økonomisk trygghet for deg og de ansatte hvis dere blir syke eller utsatt for en ulykke.

Personalforsikring – trygghet hvis noe skulle skje med dine ansatte

I alle faser av livet kan vi bli rammet av alvorlig sykdom eller ulykke. Med våre personalforsikringspakker kan du sikre både bedriftens og den ansattes økonomi, mot følgene av sykdom eller en ulykke.

Et viktig ansattgode

Personalforsikring er viktig for at du og dine ansatte skal føle dere trygge, men også for at bedriften skal føle det trygt å investere for fremtiden. Som arbeidsgiver bør du ta høyde for de økonomiske følgene, dersom nøkkelpersoner skulle bli syke eller skadet.

Uønskede avbrudd

Små bedrifter kan oppleve avbrudd når ansatte blir lenge borte fra jobben. Det kan innebære reduserte inntekter, mens de faste utgiftene fortsatt må betales. Med helseforsikring, kan du være trygg på at du og dine ansatte får hjelp til å komme tilbake til jobben så fort som mulig.

Ekstra personalforsikringer er også et attraktivt ansattgode. Det bidrar til at dine ansatte føler seg verdsatte og at bedriften får en konkurransefordel mot andre firmaer. Personalforsikringen utgjør likevel bare en liten andel av den totale kostnaden per ansatt.

Personalforsikringer

Mer informasjon om våre personalforsikringspakker