Rettshjelp

Når du trenger juridisk bistand

Har du en av disse forsikringene, kan du ha rett på juridisk hjelp:

  • hus-, hytte-, og innboforsikring
  • bil- og båtforsikring
  • reiseforsikring  

Rettshjelpforsikringen dekker utgifter til advokatbistand for tvister som kan oppstå for deg som privatperson, eier av bolig, hytte eller lignende. 

Eksempler på tvister som kan dekkes av forsikringen

  • kjøp og salg av bolig
  • eiendomstvister
  • nabotvist
  • tvist med håndverker  

Noen tvister er i utgangspunktet ikke dekket, som straffesaker, arbeidstvister og familiesaker. 

Vi samarbeider med Eurojuris Norge 

Eurojuris Norge er et landsdekkende nettverk med dyktige advokater. Vårt samarbeid med Eurojuris sikrer deg  advokatbistand med høy kvalitet. Som kunde i If får du rask saksbehandling og 15 prosent rabatt på ordinære timesatser. 

Ved behov for juridisk hjelp   

Har du behov for en advokat, ta kontakt med Eurojuris på telefon 990 72 400 eller e-post. Du kan også søke etter en advokat på Eurojuris.no. Vi presiserer for ordens skyld at du står helt fritt til å velge advokat selv.  

Har du generelle spørsmål om forsikringen og hva den dekker, ta gjerne kontakt med oss på telefon 21 49 24 00. Du kan også melde saken på nett