Rettshjelp

Du kan selv velge advokat hvis du ønsker

Forsikringen dekker utgifter til advokatbistand for en rekke nærmere spesifiserte tvister som kan oppstå for deg som privatperson, eier av bolig, hytte eller lignende. Utgiftene skal dekkes av selskapet som har forsikringen på tvistetidspunktet og må meldes senest innen ett år etter at tvist oppstod og advokat er engasjert.

Eksempler på tvister som kan dekkes av forsikringen vil være kjøp og salg av bolig, eiendomstvister, nabotvister, tvist med håndverkere m.m.

Meld skade her​

Vi har inngått avtale med Eurojuris Norge, et landsdekkende nettverk med dyktige advokater. Dette sikrer deg som kunde hurtig saksbehandling, god kvalitet og rimeligere priser.

Les mer om Eurojuris her

Vi presiserer for ordens skyld at du som kunde står fritt til å velge advokat selv.

Advokatoppdraget er en avtale mellom deg og advokaten, hvor If ikke er involvert.

Meld skade

Vi er klare til å hjelpe deg. Ring 21 49 24 00 eller meld skaden på nett.

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om rettshjelp:

Ring Eurojuris: 990 72 400

Send e-post: if@eurojuris.no

Du kan også ta kontakt med If på 02400.

Eurojuris