Meld skade på reiseforsikring

Hvis du vil melde tap, uhell eller skade på reise, gjør du det enklest her på nett. 

Er du på reise og trenger assistanse i forbindelse med sykdom, ulykke eller annen hendelse, kontakt Ifs reisehjelp. Trenger du akutt livstruende hjelp, ring nødnummeret i landet du er i.

Fullmakt og klage