Meld skade på reiseforsikring

Hvis du vil melde et tap, uhell eller skade, gjør du det enklest her på nett. Har du behov for å snakke med oss, kan du ringe +47 21 49 24 00.

Er du på reise og trenger assistanse i forbindelse med sykdom, ulykke eller annen hendelse, ring Ifs reisehjelp +47 21 49 50 00. Trenger du akutt livstruende hjelp, ring nødnummeret i landet du er i.