Tyveri og tap på reise

Ved tyveri av eiendeler på reise, eller hvis innsjekket bagasje ikke kommer til rette. 

Meld tyveri på reise Ved forsinket bagasje, meld saken her

Erstatning ved tyveri og tap av eiendeler på reise

Meld fra til lokalt politi/flyselskap 

  • Tyveri og ran må, så langt det er praktisk mulig, meldes til lokalt politi. 
  • Meld bortkommet innsjekket bagasje til fly-/transportselskap før du forlater bagasjeutleveringen.

Ha dette klart når du melder skade:

  • BankID / BankID på mobil.
  • Fødselsnummer (11 siffer) på alle du søker for.  
  • Avtalenummer hvis du ikke eier forsikringen selv.
  • Beløp/kvitteringer for eiendeler du ønsker erstattet.
  • Ved tapt innsjekket bagasje: PIR-rapport (Dokumentasjon fra flyselskapet på tapt bagasje. PIR=Property Irregularity Report.)

Nyttig å vite

  • Hvis du blir frastjålet viktige reisedokumenter, kredittkort og lignende og trenger akutt hjelp, ring oss på telefon  + 47 21 49 24 00.

Hva dekker reiseforsikringen?