Forsikring for snøscooter

Det er mulig vi kontakter deg for å sikre at du er rett forsikret.
Les om vår behandling av personopplysninger.

Takk for gode skussmål!

 • Raskt og smidig skadeoppgjør

  Skadesenteret løser opptil 80 % av alle saker i løpet av 24 timer.

 • Meld når det passer

  Du kan melde skade enkelt på nett, døgnet rundt.

 • Du kan melde skade enkelt på nett, døgnet rundt.

  Samler du forsikringene dine hos oss får du inntil 15 % rabatt.

Forsikringene innhold

Dette dekker snøscooterforsikring

Dekninger Kasko Kasko Delkasko Delkasko Ansvar Ansvar
Inkludert Inkludert Inkludert

Ansvarforsikring dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av snøscooter.

Her kan du lese mer om rettshjelp.

Inkludert Inkludert Inkludert

Gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Vi dekker kostnader til reparasjon av snøscooteren din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag.

Du er også dekket hvis snøscooteren din får skader som følge av naturskader som flom, storm, skred eller jordskjelv.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Vi erstatter verdien av snøscooteren din hvis den blir stjålet. Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje for inntil totalt 40 000 kroner.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Gjelder ved utforkjøring, kollisjon, velt eller hærverk. Gjelder også andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse - for eksempel stormskade. Ved banekjøring gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Hvilken snøscooterforsikring passer deg?

 • Ansvarsforsikringen er obligatorisk, og dekker skade på personer og andres eiendommer og ting.
 • Hvis snøscooteren er noen år gammel, velger mange delkasko. Delkasko omfatter tyveri av hele eller deler av snøscooteren, men har du skyld i en kollisjon, må du bære tapet selv.
 • Kaskoforsikring er den mest omfattende dekningen. Med kaskoforsikring har du alle dekningene i delkasko, og i tillegg er snøscooteren dekket ved uhell, som ​kollisjon, utforkjøring og hærverk. 

Slik beregnes prisen på forsikringen

De fleste bruker snøscooteren sin mest i vintersesongen, derfor beregner vi pris ut ifra det. Det betyr at prisen for å forsikre snøscooteren er høyest i de månedene bruken og sannsynligheten for skader er størst, og lavere i månedene utenfor sesong.

Vi ønsker å gi deg forutsigbarhet i betalingen av forsikringene dine. Velger du å for eksempel betale forsikringene dine månedlig, vil du derfor få prisen delt på 12 måneder, selv om prisen varierer gjennom året.

Sier du opp snøcooterforsikringen når sesongen er over, vil sesongprisen derimot avregnes mot den månedsprisen du har betalt. Du kan derfor oppleve å få en sluttfaktura med skyldig restbeløp etter oppsigelsen. På samme måte får du penger tilbake hvis du har betalt for mye.

Betaler du per måned, betaler du totalsummen delt på 12.  Men dersom du annulerer forsikringen, blir det gjort fakturaavregning som vist ut ifra stolpediagrammet.

Ofte stilte spørsmål