Snøscooterforsikring

Vi hjelper deg å finne riktig forsikring
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. Snøscooterforsikring

En snøscooterforsikring dekker uhell, brann, tyveri og fører- og passasjer. Kaskoforsikring gir deg den aller beste dekningen.


 • Norges beste kundeservice

  Skadesenteret løser opptil 80 % av alle saker i løpet av 24 timer.

 • Dyktige rådgivere

  Våre dyktige rådgivere sørger for at du er riktig forsikret.

 • If fordelsprogram

  Samler du forsikringene dine hos oss får du rabatt.

Hva dekker snøscooterforsikringen? Kasko Delkasko Ansvar
Ansvarsskade

Skade på personer, bygninger og andres ting. Ved banekjøring gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Brann

Omfatter skade ved brann/eksplosjon eller smelteskader på elektrisk anlegg.

Tyveri

Gjelder hvis snøscooteren eller fabrikkmontert utstyr blir stjålet. Ettermontert utstyr dekkes med inntil 10 000 kroner. Dekker også skade som snøscooteren blir påført i forbindelse med innbrudd og tyveri. Krav om at FG-godkjent tilleggslås var i bruk ved tyveri, ellers dobles egenandelen. 

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Skade under ferge- eller togtransport

Dekker skade som skjer mens kjøretøyet er parkert på ferje eller tog. Dette gjelder ikke ved iland- eller ombordkjøring.

Uhell med snøscooteren

Gjelder ved utforkjøring, kollisjon, velt eller hærverk. Gjelder også andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse - for eksempel stormskade. Ved banekjøring gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Samle forsikringene hos oss

Jo flere forsikringer i ett selskap, jo bedre rabatt.
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. Snøscooterforsikring