Bonde - landbruksforsikring

Vi har jobbet med landbruksforsikring i over 130 år og er selv bønder.

Be om tilbud

Landbruksforsikring - vi har det du trenger

Enten du har et stort eller lite gårdsbruk, driver økologisk eller med husdyr
– vi har alle landbruksforsikringene du har bruk for.

Vi hjelper deg som er bonde med forsikring

Vi som er landbruksrådgivere er bønder selv eller har erfaring med gårdsdrift. Vi kjenner bondens hverdag og bransjens utfordringer. Vi jobber kun med landbruksforsikring og sørger for at du alltid er riktig forsikret – verken mer eller mindre.

Vi har laget skreddersydde løsninger for alle typer landbruk.

Hva slags landbruk har du?

Forsikringsspesialistene deler sin kunnskap med deg som er bonde

Forsikringsspesialistene våre mottar daglig spørsmål om hva landbruksforsikring dekker, og hvilke forsikringer som er nødvendige eller anbefalt. Her finner du spørsmål og svar om landbruksforsikring for deg som bonde.

Brannvarslingsanlegg til landbruk

Har dere en samarbeidspartner som leverer brannvarslingsanlegg til landbruk?

Svar: Vi har ingen samarbeidspartner for leveranse av brannalarmanlegg til landbruket som vi har spesiell avtale med. Alle leverandører/installatører som er godkjente av Forsikringsselskapenenes Godkjenningsnevnd - er FG-godkjente, og også godkjente og rabattgivende hos oss.

Dekkes advokat i forbindelse med ekspropriasjon?

Dekker landbruksforsikring advokatutgifter i forbindelse med ekspropriasjon av grunn til Statnett, kraftlinje. Vurderer å anke til overskjønn.

Svar: Overskjønnet dekkes med unntak av rettsgebyret. Rettsgebyret i ankeinstans dekkes ikke. For at dekningen skal være tilstede, forutsettes at du har forsikret driftsbygning og/eller uthus, og at du videre er personlig eier av landbruksdelen av den forsikrede eiendommen.

Er det krav til el-kontroll hos dere?

Er det krav til el-kontroll for landbruk hos dere?

Svar: Ja, vi har krav til el-kontroll. De er kort følgende:

  1. Driftsbygning med husdyr. El-kontroll minimum hvert 3. år (som også forskriftene for husdyrhold krever)
  2. Driftsbygninger uten husdyr vurderes fra sak til sak, men vi vil svært ofte kreve el-kontroll for å overta risikoen. Kan kanskje fravikes på små bygninger med svært liten drift.
  3. Veksthus: El-kontroll minimum hvert år.

Hva dekker familieulykke?

Familieulykke, hvordan dekker den, hva er forsikringssum?

Svar: Den dekker ulykker hele døgnet. Dekket er bonden og familien. Forsikringssummen er i utgangspunktet som følger, men kan justeres/multipliseres opp med 2, 3 og 4 ganger beløpene nedenfor.

  • Forsikringstaker med ektefelle/samboer og/eller barn - 10G ved død og invaliditet.
  • Ektefelle/samlivspartner 10G ved død og invaliditet.
  • Enslig forsikringstaker 1G ved død og 10G ved invaliditet.
  • Hvert barn 1G ved død og 10G ved invaliditet.

Med ulykkesskade menes fysisk skade på person forårsaket ved en plutselig og uforutsett, ytre begivenhet - "et ulykkestilfelle", som inntreffer i forsikringstiden.

Kan bil registreres som gårdsbil?

Hadde en gang en gårdsbil, som var registrert som bondens bil med noen begrensninger. Tenker meg å kjøpe en varebil. Finnes denne muligheten fortsatt, og hva er betingelsene? Mener det var forholdsvis gunstig forsikring. Ser for meg en eldre rimelig bil som ikke vil gå mer en maksimalt 5 000 kilometer i året.

Svar: Vi har en gårdsbiltariff for biler over 3,5 tonn. Bilen må være over 8 år gammel og eneste kjørelengde er 10.000 kilometer i året. Bilen skal kun benyttes i forbindelse med eget landbruk.

Påvirkes prisen på landbruksforsikring hvis jeg installerer fyrrom?

Hvordan påvirkes prisen på landbruksforsikring for en driftsbygning (låve) på gården dersom jeg installerer fyrrom (flisfyringsanlegg) i låven? Selvfølgelig etter byggtekniske forskrifter hva gjelder branncelle osv.

Svar: Forsikringsprisen på driftsbygningen påvirkes ikke av at godkjent fyranlegg monteres i bygningen. Det forutsettes naturligvis at offentlige forskrifter følges. Og for ordens skyld opplyses at selve fyringsanlegget skal forsikres som en del av driftsløsøret i en landbruksforsikring.

Les også: Det brenner på norske gårder

Les mer