Bygningsforsikring for landbruk

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på bygningsforsikring.

Be om tilbud
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Landbruksforsikring
 5. Bygningsforsikring for landbruk

Når du skal velge bygningsforsikring kan du velge mellom tre forsikringsalternativer, der den mest omfattende dekningen er superforsikring.

 • Landbruksspesialister

  Vi har landbruksspesialister over hele landet​

 • Eget kundesenter

  Eget kundesenter for landbrukskundene våre​

 • Skadebehandling

  Skadebehandling slik det burde være - raskt og effektivt​​


Innhold i bygningsforsikring Super Standard Brann
Annen skadehendelse

Skade av annen plutselig ytre årsak på forsikrede ting, i tillegg til nedenfor nevnte skadeårsaker. Forsikringen dekker også svikt i bærende bygningskonstruksjoner de første 20 år etter at bygget var nytt, også som følge av setninger i grunnen. I tillegg dekker forsikringen plutselig fysisk skade med indre årsak på bygning og anlegg som medregnes til bygning, for eksempel skade på heis- og ventilasjonsanlegg.

Glass- og skiltskade

Skader ved brudd, skadeverk eller tyveri av glass i vindu, vegg, dørinnredning eller skilt. Dersom ny rute ikke kan skaffes innen rimelig tid, dekkes ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass av enkleste sort.

Elektrisk fenomen

Skade forårsaket av elektrisk fenomen og direkte lynnedslag. Elektrisk fenomen er kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær. Direkte lynnedslag er når tingen direkte er truffet av lynet og er tydelig merket av lynnedslaget.

Tyveri og skadeverk

Skade ved tyveri og skadeverk i eller på den forsikrede bygning. Vi erstatter utgifter til utskifting av låsesylindere, og til nye nøkler til låsen dersom nøkler blir stjålet ved innbrudd eller tapt i forbindelse med ran.

Vann, annen væske, rørbrudd

Skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr. Vi dekker også skader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng eller grunnen i en slik mengde at det blir stående vann på gulvet, samt oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium eller vannseng.

Huseieransvar

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, som er voldt enten som eier, leier eller bruker av eiendom som benyttes i virksomheten.

Annen naturskadeårsak

Skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak og skade på bygningen ved vind som er svakere enn storm. For veksthus omfattes i tillegg hagl som treffer bygningen. For bolighus omfattes skade ved innvendig frost.

Naturskade

Skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jfr. lov om naturskadeforsikring.

Brann

Skader ved ild som er kommet løs, eksplosjon, plutselig nedsoting, utstrømning av etsende gass når årsaken er en identifiserbar hendelse, utstrømning fra brannslokningsapparat eller sprinkleranlegg, luftfartøy eller deler av eller fra luftfartøy som rammer ting.

Bygningsforsikringen omfatter i tillegg
Kunders eiendeler

100 000 kroner.

Penger og verdipapirer
 • 50 000 kr i FG-godkjent verdiskap
 • 15 000 kr i låst skuff eller skap
 • 5 000 kr i ulåst kassaapparat 
 • 200 000 kr ved ran, brann eller lignende
Rekonstruksjon/re-installasjon

250 000 kroner (3 millioner produksjonsbygning)​.

Riving og rydding
 • 3 millioner
 • 6 millioner for produksjonsbygning
 • Inntil fullverdigrunnlaget for borettslag/sameier
 • Inntil 100 000 for våningshus/hytte.
Maskiner, varer og driftsløsøre

Bygningsmessig tilleggsinnredning - 150 000 kroner. Tyveri og skadeverk, stålcontainer med innhold​.

Hageanlegg

200 000 kroner.

Påbud

10 000 000 kroner (1 000 000 for våningshus/hytte)​.

Husleietap

For hytte/våningshus er tap av husleieinntekter inkludert. Ved utleie av driftsbygninger må egen forsikring kjøpes.

Superforsikring

Maskinskadedekning for bygningsmaskineri​.

For bygningstypene våningshus og hytte kan du utvide superforsikringen med supertillegg som omfatter skade ved:

 • insekter, gnagere og kjæledyr
 • ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte
 • at vann over terrengnivå har trengt inn i bygning
 • at vann eller væske plutselig forårsaker skade, også som følge av utett våtrom.

Eksempler på bygninger du kan forsikre

Bygningsforsikring kan du blant annet kjøpe til driftsbygning, våningshus og hytter.

Flere forsikringer for landbruket

Flere forsikringer som sikrer landbruksvirksomheten din
 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Riktig forsikret
 4. Landbruksforsikring
 5. Bygningsforsikring for landbruk