Bygningsforsikring

Våningshus, kårbolig og fritidsbolig. Den viktigste bygningen på gården er huset til bonden og familien. Forsikring for landbruksbolig sørger for at du som bonde fortsatt kan leve og bo på gården etter en skade.

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på bygningsforsikring.

Be om tilbud
 • Landbruksspesialister

  Vi har landbruksspesialister over hele landet​

 • Eget kundesenter

  Eget kundesenter for landbrukskundene våre​

 • Skadebehandling

  Skadebehandling slik det burde være - raskt og effektivt​​

Bolighus i landbruket

Bygningsforsikring kan du blant annet kjøpe til våningshus, kårbolig og fritidsbolig.

Innhold i bygningsforsikring Super Super Standard Standard Brann Brann

Skader ved ild som er kommet løs, eksplosjon, plutselig nedsoting, utstrømning av etsende gass når årsaken er en identifiserbar hendelse, utstrømning fra brannslokningsapparat eller sprinkleranlegg, luftfartøy eller deler av eller fra luftfartøy som rammer ting.

Inkludert Inkludert Inkludert

Skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jfr. lov om naturskadeforsikring.

Inkludert Inkludert Inkludert

Skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak og skade på bygningen ved vind som er svakere enn storm. For veksthus omfattes i tillegg hagl som treffer bygningen. For bolighus omfattes skade ved innvendig frost.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr. Vi dekker også skader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng eller grunnen i en slik mengde at det blir stående vann på gulvet, samt oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium eller vannseng.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter også vanninntrenging via tak og takgjennomføringer, med 200 000 kr per skade, og maksimalt 600 000 kr per forsikringsår.

Samt unntak for:

 • Tak eldre enn 40 år
 • Vann som trenger inn via balkong eller terassse
 • Tilleggsegenandel 8 000 når takets alder er mellom 30 - 40 år.
Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Følgeskade ved lekkasje fra utett våtrom (bad, dusjrom og vaskerom). Det gjøres fradrag i erstatningen (utover avtalt egenandel) ved skader/følgeskader som skyldes utett våtrom eldre enn 30 år.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Skade ved tyveri og skadeverk i eller på den forsikrede bygningen.

 • Tyveri fra uteareal kr 30 000
 • Tyveri fra fellesrom-/garasje kr 50 000
 • Tyveri av låst sykkel/barnevogn kr 30 000
 • Ran og overfall
Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Skade forårsaket av elektrisk fenomen og direkte lynnedslag. Elektrisk fenomen er kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær. Direkte lynnedslag er når tingen direkte er truffet av lynet og er tydelig merket av lynnedslaget.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Skader ved brudd på glassruter og sanitærporselen.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, som er voldt enten som:

 • eier
 • leier
 • bruker av eiendom som benyttes i virksomheten.

Egenandelen er kr 10 000.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Skade av annen plutselig ytre årsak på forsikrede ting, i tillegg til skadeårsakene nevnt over.

I tillegg dekker forsikringen plutselig fysisk skade med indre årsak på bygningsmaskineri og anlegg som medregnes til bygning, for eksempel skade på heis- og ventilasjonsanlegg.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Våningshus og fritidsbolig
Superforsikringen omfatter skadedyrsanering av skadeinsekter og gnagere.

 • Ingen egenandel hvis problemet løses over telefon
 • Våningshus kr 500
 • Fritidsbolig kr 1 000 ved besøk på skadestedet

Forsikringen gjelder ikke hvis:

 • det drives korttidsovernatting, catering, restaurantvirksomhet, dyrepensjonat
 • bygningen inneholder mer enn 4 utleieenheter
 • fritidsboligen leies ut mer enn en gang pr. år
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Skadedyr

 • Fysisk skade på bygning forårsaket av skadedyr
 • Fjerning av døde gnagere når det er overveiende sannsynlig at vedvarende lukt i bygning stammer fra disse

Sopp og råte
Forsikringen dekker skade ved ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte som utvikler seg i forsikringstiden.

Håndverkerfeil
Skade på bygning som er en direkte følge av feil montering, materialfeil, konstruksjonsfeil eller prosjekteringsfeil, utført av autorisert håndverker for mindre enn ti år siden.

Forsikringen gjelder for skade oppdaget utenfor reklamasjonstid, men også innenfor reklamasjonstid når utførende håndverker er konkurs.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Hovedside landbruksforsikring