Hest

Dette er en forsikring vi tilbyr for hester under 20 år til deg som har dine øvrige bedriftsforsikringer hos oss. 

Be om tilbud
  • Veterinær og medisiner

    Dersom hesten din blir syk eller skadet, dekker vi behandlingsutgifter til veterinær og medisiner.

  • Nedsatt bruksverdi

    Dersom du utvider ordinære forsikringsdekninger kan forsikringen også omfatte halthet og nedsatt bruksverdi.

Forsikring av hest

Forsikringens innhold Veterinær Liv

Veterinærutgifter og medisiner, bandasjemateriell, veterinærens reiser, sekundær veterinærs reise (kr 10 000), tilsyn fra veterinær under transport, MR, CT og scintigrafi, kreftbehandling med cellegift eller stråling, utgifter til keisersnitt/fødselshjelp, sykebeslag (kr 5 000), utgifter til avlivning (inntil 25 år).

Enkelte behandlingsutgifter skal godkjennes på forhånd.

Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter veterinærutgifter og medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær for skjulte feil dersom hesten har vært forsikret sammenhengende i If fra før 30 dagers alder.

Skjulte feil er en medfødt eller senere ervervet sykdom eller skade som har begynt å utvikle seg før veterinærkontrollen eller overleveringen fra oppdretter og som ikke har vist symptomer eller vært kjent for oppdretter eller hestekjøper. En sykdom eller skade som burde ha vært oppdaget under veterinærundersøkelsen som oppdretter foretar i forbindelse med leveringen, er ikke en skjult feil.

Videre er arvelige sykdommer som ikke har begynt å utvikle seg før leveringen, ikke en skjult feil.

Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen gir erstatning for følgende undersøkelse
Tannpleie og tannbehandling ved rotspissabscess - rotspissabscess forårsaket av bittfeil, tannstillingsfeil, diastema eller fôrinnpakninger og akutt tannfraktur dekkes ikke.

Akutt tannfraktur. Begrenset til kr 5 000 per forsikringsår. Den akutte tannfrakturen må omfatte kjevebeinet og være konstatert ved røntgen.

Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen omfatter dødsfallserstatning hvis hesten dør eller må avlives av dyrevernsmessige årsaker i forsikringstiden som følge av erstatningsmessig ulykke eller sykdom. Eventuell avlivning skal være anbefalt av veterinær.

Forsikringen omfatter rett til erstatning som fremkommer i forsikringsbeviset, men ikke mer enn det vil koste å anskaffe en tilsvarende ny hest av samme samme rase.

Ved forsikringssum over 50 000 kroner skal hesten være ID-merket og markedsverdien skal kunne dokumenteres for at forsikringen skal være gyldig. Det er forsikringstakers ansvar å dokumentere verdien.

Utgifter til avlivning er dekket til og med det forsikringsåret hesten fyller 25 år. Avlivningen skal være anbefalt av veterinær. Utgifter til kremasjon er ikke dekket.

Ved utbetaling for tapt bruksverdi settes livsforsikringssummen ned tilsvarende bruksverdierstatningen.

Ikke inkludert Inkludert

Denne delen av forsikringen gir rett til dødsfallserstatning hvis hesten blir stjålet eller blir borte. Hvis hesten blir borte, skal dette meldes til politiet og If. Hesten ansees tapt 3 måneder etter at den er meldt savnet til politiet.

Ikke inkludert Inkludert
Tilleggsdekninger Veterinær Liv

Det kreves veterinærsjekk og bøyeprøver for denne dekningen.

Inkludert Ikke inkludert

Bedekningskostnader, livsforsikring under drektigheten, livsforsikring etter fødsel, dersom veterinærutgifter er tegnet som hoveddekning vil den også gjelde for føllet, drektighetsattest skal ikke være eldre enn 24 timer ved kjøp av foster og føll dekningen.

Inkludert Inkludert

Erstatning hvis en hest får varig nedsatt bruksverdi på grunn av en dokumenterbar ulykkeshendelse eller påført sykdom. Dersom ulykken/sykdommen påvirker avlsevnen, er det et vilkår for erstatning at avlsevnen er gått fullstendig tapt. For konkurransehester må yteevnen være vesentlig redusert.

Erstatningen er begrenset til 75% av hestens forsikringssum.

Før utbetaling av delerstatning må:
Hestens pass sendes inn til If for merking og du må skriftlig forplikte deg til at verken du eller noen annen bruker hesten i trening eller konkurranser. Ved salg/overføring/utlån av hesten er du pliktig til å informere den nye eieren om forsikringsavtalen.

Ikke inkludert Inkludert

Hovedside landbruksforsikring