Forsikring for maskiner, driftsløsøre og varer

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på forsikring av maskiner, driftsløsøre og varer.

Be om tilbud

Innhold i eiendomsforsikring Super Standard Brann
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Du kan utvide forsikringen Super Standard Brann
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert

Eksempler på eiendeler og ting du kan forsikre

  • Maskiner, driftsløsøre, inventar og varer
  • Penger og verdipapirer
  • ​Verdisaker
  • Rekonstruksjon av data
  • Ting tilhørende andre

Hovedside landbruksforsikring