Forsikring for maskiner, driftsløsøre og varer

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på forsikring av maskiner, driftsløsøre og varer.

Be om tilbud

Forsikring av bondens eiendeler​. Når du skal velge forsikring for maskiner, driftsløsøre og varer kan du velge mellom tre forsikringsalternativer. Superforsikring er den mest omfattende forsikringen.


Innhold i eiendomsforsikring Super Standard Brann
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert
Du kan utvide forsikringen Super Standard Brann
Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Ikke inkludert
Inkludert Inkludert Inkludert

Eksempler på eiendeler og ting du kan forsikre

  • Maskiner, driftsløsøre, inventar og varer
  • Penger og verdipapirer
  • ​Verdisaker
  • Rekonstruksjon av data
  • Ting tilhørende andre

Flere forsikringer for landbruket

Flere forsikringer som sikrer bondens varer og eiendeler