Ansvarsforsikring for landbruket

Ansvarsforsikring er en forsikring som sikrer deg hvis du som gårdbruker blir dømt til å betale erstatning.

Be om tilbud på forsikringer for landbruket

Våre lanbdruksrådgivere vil gjerne hjelpe deg med å finne en god forsikringsløsning for ditt gårdsbruk.

Send oss noen få opplysninger så vil du høre fra oss innen kort tid.

 • Vi betaler erstatningskrav

  Dersom du blir erstatningsansvarlig for en ulykke eller feil.

 • Vi er på ditt lag og taler din sak

  Våre jurister og advokater trer inn og fører saken for deg.

 • Skaper trygghet

  Forsikringen skaper trygghet for både deg og kunden.

Ansvarsforsikringer for deg som gårdbruker

Det kan bli dyrt hvis du er uheldig og ødelegger noe, eller om dine produkter eller tjenester fører til at noe skades. Ansvarsforsikring gir deg som gårdbruker økonomisk trygghet. Forestill deg at du produserer et produkt som fører til at noen skades. Det er vanskelig å forutse en ulykke eller feiltakelse, derfor er ansvarsforsikring viktig.

Hos oss får du en forsikring som er tilpasset din virksomhet. Våre jurister og advokater taler din sak. Hvis utfallet blir at du må betale erstatning, vil forsikringen dekke dette.

Våre ansvarsforsikringer

 • Bedriftsansvarsforsikring

  Bedriftsansvarsforsikring inkluderer

  • Skade som skjer på grunn av handlinger som begås av ansatte (arbeidsgiveransvar)
  • Skade som oppstår som eier eller bruker av en bygning eller lokale (huseieransvar)
  • Skade som skjer ved bruk motorvogn utenfor bilansvarsloven sitt virkeområde
  • Skader som skjer ved graving, riving, spunting eller peling
  • Skader som skjer ved plutselig og uforutsett forurensing

  Bedriftsansvarsforsikring dekker i tillegg

  • Skade på personer eller ting
  • Skade på ting du leier, låner eller leaser
  • Tilkomstkostnader
  • Kravene til ansvarsforsikring i NS
 • Produktansvarsforsikring

  Du kan aldri forutse hvor stor skade produktene dine kan forårsake. Derfor er en produktansvarsforsikring en av de viktigste forsikringene du som gårdbruker bør ha. Produktansvarsforsikringen er aktuell for hvis du importerer, produserer eller omsetter produkter. Forsikringen sikrer deg økonomisk dersom produktene forårsaker skader på personer eller ting.

  Om produktet forårsaker skade på en person

  Virksomheten kan få erstatningskrav dersom produktet forårsaker skade på et menneske. Med produktansvarsforsikring tar vi hånd om dette, og dekker erstatningskravet.

  Om produktet forårsaker skade på ting

  Hvis du som gårdbruker kreves for erstatning dekker forsikringen dette, samt eventuelle kostnader for rettssak.

  Produsenter, selgere og importører bærer ansvaret

  Ifølge produktansvarsloven, gjelder produktansvar både for produsenter, selgere og importører – med andre ord ikke bare produsenten.

  Produktansvaret innebærer at virksomheter som har solgt, importert eller produsert et produkt bærer ansvaret for eventuelle skader som har blitt forårsaket av en feil eller svakhet ved produktet. I verste fall kan feilen føre til skader for store beløp.

  Ved personskader finnes det heller ingen grense for erstatningskrav. Derfor kan det være vanskelig å forutse hvor store beløp det kan handle om. For eksempel kan giftige matvarer forårsake alvorlige personskader. I slike tilfeller kan erstatningskravet handle om flere millioner kroner.

Advokatforsikring

Advokathjelp når du trenger det

Forsikringen består av to deler – juridisk rådgivning og bistand hvis det oppstår en tvist. Vi hjelper bedriften din med spørsmål og problemstillinger innen rettsområdene arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og husleie (næringsleie).

Juridisk rådgivning

Med forsikringen får du tilgang til advokater du kan sparre med og søke råd hos. Rådgivningen er inkludert i forsikringen, og advokatene er kun en telefonsamtale unna. Dermed er det enkelt å få et juridisk blikk på spørsmål og utfordringer du kan møte i hverdagen. Advokatene kan gjøre hverdagen din enklere, og spare deg for tid og kostnader. Så kan du fokusere på kjernevirksomheten din.

Tvister

I noen tilfeller er ikke tvist til å unngå og det kan være både krevende og kostbart. Da er det fint å kunne overlate saken til spesialister.