Forsikring av dyr i landbruket

Husdyrforsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på husdyrforsikring.

Husdyrforsikring - forsikring av dyr i landbruket

Har du forsikret landbruket ditt hos oss, forsikrer vi også besetninger av storfe, gris, sau, geit og fjørfe. Vi forsikrer også hunder og hester, samt enkeltindivid av storfe.

Du kan velge mellom tre forsikringsalternativer, og for hund og hest kan du også velge å forsikre veterinærutgifter.


  • Fleksibel

    Du velger selv dekning og egenandel.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Innhold i husdyrforsikring Brann, ulykke og sykdom Brann og ulykke Brann
Kasting, dødfødsel, tidligdød avkom
Sykdom
Tyveri/blitt borte
Ulykke
Naturskade
Brann