Husdyrforsikring


Forsikring av dyr i landbruket. Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på husdyrforsikring.

Be om tilbud
  • Ingen egenandel ved flere skader på rad

    Hos oss tilbyr vi katastrofedekning, som innebærer at det ikke kreves noen egenandel hvis besetningen opplever flere større skader innenfor en kort tidsperiode.

  • Velg super og avbrudd

    Velger du husdyr super og avbruddsforsikring erstatter vi økonomisk tap - både når dyrene dør som følge av sykdom og ulykke, og når myndighetene pålegger driftsbegrensninger ved for eksempel smittefare.

Husdyrforsikring for gårdbrukere

Har du forsikret landbruket ditt hos oss, forsikrer vi også besetninger av storfe, gris, sau, geit og fjørfe. Du kan velge mellom tre forsikringsalternativer - Super, Standard eller Brann.

Forsikringens innhold Super Standard Brann

Skader ved ild som er kommet løs, eksplosjon, plutselig nedsoting, utstrømning av etsende gass når årsaken er en identifiserbar hendelse, utstrømning fra brannslokningsapparat eller sprinkleranlegg, luftfartøy eller deler av eller fra luftfartøy som rammer ting.

Inkludert Inkludert Inkludert

Skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jfr. lov om naturskadeforsikring.

Med skade menes også ustabil grunn under forsikret bolighus og fritidshus som følge av slik naturulykke.

Inkludert Inkludert Inkludert

Forsikringen gjelder for skade ved at:
- Dyr dør som følge av ulykke. Med ulykke forstås skade på selve dyret forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet.
- Dyr må avlives av dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke.

Totalkassasjon av hele dyret som følge av skade pga. ulykke. Kassasjonen må attesteres av den offentlige kjøttkontrollen.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen gjelder for skade ved at
- dyr blir borte,
- tyveri eller tyvslakting av dyr.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Forsikringen gjelder for skader når årsaken er sykdom.
Med sykdom forstås skade forårsaket av bl.a. infeksjoner eller parasitter.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Forsikringen gjelder for skade ved kasting, dødfødsel, tidligdød avkom

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Hovedside landbruksforsikring