Personforsikring

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

  1. Personforsikring

Hva er personforsikring?

Personforsikring er en fellesbetegnelse på forsikringer som dekker personene i bedriften. Både eiere og ansatte.

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt personforsikring for alle som er ansatt i en virksomhet. Den gir erstatning ved arbeidsuførhet og død. Det er en god forsikring, men den er begrenset til å omfatte ulykker og sykdom som skyldes yrket. De fleste årsakene til uførhet og død finner vi utenfor yrket.

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen til en komplett personalforsikring. Da vil dine ansatte også være forsikret mot ulykker og sykdom som faller utenfor Yrkesskadeloven, f.eks.ulykker som skjer på fritiden, belastningsskader, hjertesykdom og kreft. Eller du kan kjøpe en enklere gruppelivsforsikring som gir erstatning ved dødsfall, uansett årsak til dødsfallet.

Pensjonsforsikring er også en lovpålagt forsikring dersom du har ansatte i virksomheten din.

Nedenfor kan du lese mer om de to lovpålagte personforsikringene, og hvilke forsikringer du kan supplere med for å gi økt økonomisk trygghet for deg og dine ansatte. Mange virksomheter bruker gode forsikringsordninger som et ansattgode. Helseforsikring er et spesielt populært ansattgode, som kommer både den ansatte og bedriften til gode.  

Artikler om ansatte og personforsikring

Vil du vite mer om ansatte og personforsikring, eller hva som står i yrkesskadeforsikringsloven? Vil du se hva det koster å ansette en person, eller hva sykefravær koster for bedriften? Les artiklene våre om ansatte og personforsikring.

Ansatte og personforsikring

Forsikringsspesialistene deler sin kunnskap

Våre forsikringsspesialister mottar daglig spørsmål om hva forsikringene dekker, og hvilke forsikringer som er nødvendige eller anbefalt. Her kan du lese noen av spørsmålene de har svart på. Kanskje det kan hjelpe deg også?

Spørsmål og svar om personforsikring

Hjemmelegene

Hjemmelegene kan inkluderes i personforsikringene våre. Har du en av disse personforsikringene (helseforsikring, yrkesskade, syke- og ulykkesforsikring, sykeforsikring) hos oss kan du nå kjøpe en tilleggsforsikring som sikrer hjemmebesøk av lege. Da slipper du og dine ansatte reisevei og tid på venterommet.

Dette er hjemmelegene
  1. Personforsikring