Personforsikring

Personforsikring er en fellesbetegnelse på forsikringer som dekker personene i bedriften. Både eiere og ansatte.

Yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring er lovpålagte personforsikringer. De øvrige personforsikringene kan du supplere med for å gi økt økonomisk trygget for deg og dine ansatte.


Få pris på personforsikring

Send oss gjerne noen få opplysninger hvis du vil at vi skal gi deg et forslag til personforsikring for bedriften din.

Få tilbud

våre mest populære personforsikringer

Oppnevnelse av begunstiget i en personforsikring


Ikke glem den lovpålagte yrkesskadeforsikringen

​Yrkesskadeforsikring er lovpålagt personforsikring. Arbeidsgiver har derfor plikt til å opprette forsikringen. Alle ansatte dekkes av forsikringen.

Frivillige utvidelser av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at den også dekker ulykker som skjer på fritiden, og sykdom som ikke er forårsaket av yrke. For eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer.​​​​​​