Veteranbilforsikring

Eldre kjøretøy trenger ikke bare kjærlighet, men også trygghet. Kjøp veteranforsikring til din veteranbil eller MC her.

Få et pristilbud

Takk for gode skussmål!

  • Veihjelp 24/7 i hele Europa

    Med veteranforsikring hos oss får du tilgang til Norges beste kontaktnett for veihjelp i Europa.

  • Utforkjøring, kollisjon og hærverk

    Skjer det et uhell eller en ulykke som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse får du dekket skadene.

  • Utstyr og bagasje

    Vi dekker skader på fastmontert tilleggsutstyr og bagasje for inntil totalt 40 000 kroner.

Forsikringens innhold

Dette dekker veteranbilforsikring

Dekninger Kasko Kasko Ansvar Ansvar
Inkludert Inkludert

Ansvarforsikring dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, for eksempel i forbindelse med kjøp eller salg av kjøretøy.

Les mer om rettshjelp

Inkludert Inkludert

Gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Inkludert Ikke inkludert

Vi dekker kostnader til reparasjon dersom kjøretøyet blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag. Du er også dekket hvis kjøretøyet ditt får skader som følge av naturskader som flom, storm, skred eller jordskjelv.

Inkludert Ikke inkludert

Vi erstatter bilen din hvis den blir stjålet. Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Dette gjelder vel og merke ikke dersom bilen er lånt ut og ikke returnert.

Inkludert Ikke inkludert

Vi dekker skifte eller reparasjon av kjøretøyets utvendige ruter av glass/plexiglass i kupe, førerhus og lasterom ved bruddskade som skyldes en tilfeldig, plutselig hendelse. Hvis ruten kan repareres, betaler du ingen egenandel. Hvis ruten må byttes, betaler du en egenandel på 3 000 kroner.

Glasskader påvirker ikke bonusen.

Forsikringen inkluderer ikke skader på lykter eller speil.

Inkludert Ikke inkludert

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje for inntil totalt 40 000 kroner.

Inkludert Ikke inkludert

Vi hjelper deg hvis du opplever motorstopp eller en annen plutselig hendelse som gjør at du ikke kan kjøre videre. Veihjelp gjelder i hele Europa. Dekningen inkluderer assistanse på stedet og tauing til verksted hvis nødvendig.

Egenandelen er 750 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

Inkludert Ikke inkludert

Med denne dekningen er du sikret mot skader på eget kjøretøy som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i. Kjører du av veien, kolliderer eller velter med bilen, dekker vi kostnadene ved reparasjon. Forsikringen dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker. 

Hvilke kjøretøy kan forsikres med veteranforsikring?

Biler, motorsykler og mopeder som er 30 år eller eldre kan forsikres med veteranforskring. Kjøretøyet må blant annet være i historisk korrekt tilstand og ikke kjøres mer enn 5 000 kilometer i året. 

Hva dekker veteranbilforsikringen?

Vi tilbyr to ulike forsikringer til veteranbiler; ansvar og kasko. Ansvar er lovpålagt, og dekker skader på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander. Den inkluder også rettshjelp.

Kasko dekker i tillegg skader på eget kjøretøy forårsaket av utforkjøring, velt og kollisjon, brann og naturskader samt tyveri og hærverk. Forsikringen dekker også bagasje og fastmontert utstyr for inntil totalt 40 000 kroner. Ikke minst får du god og rask veihjelp over hele Europa.

Når er bilen veteran?

Kjøretøy som er 30 år eller eldre regnes som veterankjøretøy (regnet fra 1. januar i fabrikasjonsåret).

Er du medlem av Amcar eller LMK?

Vi tilbyr skreddersydde veterankjøretøyforsikringer til deg som er individuelt medlem i Amcar eller en klubb tilknyttet LMK.

Du får også gode rabatter på andre forsikringer hos oss! 

Amcar-forsikring
LMK-forsikring

Ofte stilte spørsmål

Trenger du noen andre forsikringer?