Veterankjøretøy

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. Veteranbilforsikring

Gamle kjøretøy trenger trygghet. Velg forsikringen som dekker ditt behov.


 • Norges beste kundeservice

  Skadesenteret løser opptil 80 % av alle saker i løpet av 24 timer.

 • Dyktige rådgivere

  Våre dyktige rådgivere sørger for at du er riktig forsikret.

 • If fordelsprogram

  Samler du forsikringene dine hos oss får du rabatt.

Hva dekker veteranbilforsikringen? Kasko Ansvar
Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Tyveri

Tyveri og innbrudd, herunder også tyveri av bil i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Glass

Skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Skulle du overstige avtalt kjørelengde, reduseres erstatningen ved skade. Forsikringen dekker ikke maskinskader. Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Bagasje

Erstattes med inntil 10 000 kroner.

Samle forsikringene dine hos oss

Få opptil 15 % rabatt
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. Veteranbilforsikring