Veterankjøretøy

Bestill på 21 49 24 00 eller send inn skjema.
 1. Veteranbilforsikring

Gamle kjøretøy trenger trygghet

Vi tilbyr kasko samt ansvar. Velg forsikringen som dekker ditt behov.


 • Best på skade

  Vårt døgnåpne skadesenter løser 76% av alle skadesaker i løpet av 24 timer.

 • Dyktige rådgivere

  Våre dyktige rådgivere sørger for at du er riktig forsikret.

 • If fordelsprogram

  Det lønner seg å samle forsikringene hos oss. Jo flere forsikringer jo høyere rabatt.

Hva dekker veteranbilforsikringen? Kasko Ansvar
Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Tyveri

Tyveri og innbrudd, herunder også tyveri av bil i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt.

Dekker ikke om bilen er lånt ut og ikke returnert.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Glass

Skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Skulle du overstige avtalt kjørelengde, reduseres erstatningen ved skade. Forsikringen dekker ikke maskinskader. Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Bagasje

Erstattes med inntil 10 000 kroner.

Amcar

Er du Amcar-medlem kan du velge mellom fire spesialtilpassede forsikringer: Klassiker, Hot Rod, Entusiast og Restaurering og lagringsforsikring. Disse forsikringene har egne betingelser med rabatt og høyere forsikringssum.

På vår ordinære veteranbilforsikring får Amcar-medlemmer 10 prosent rabatt.

Les mer om våre spesialforsikringer for Amcar her.

LMK

Som medlem i en klubb tilknyttet LMK kan du kjøpe en av Norges beste forsikringer for motorhistoriske kjøretøy. Du får også gode forsikringer ved lagring/restaurering, og ved transport av kjøretøy kjøpt i utlandet. I tillegg får du dedikerte skaderådgivere som sørger for rettferdige og smidige skadeoppgjør hvis noe skulle skje med bilen din. 

Les mer om alle våre spesialforsikringer for LMK her.

Vilkår (PDF)

Samle forsikrinene dine hos oss

Få opptil 15 % rabatt
 1. Veteranbilforsikring