Bussforsikring og minibussforsikring

Få tilbud på bussforsikring eller minibussforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr
Skjemaet blir sendt...

Fra en enkel bussforsikring som inneholder lovpålagt ansvarsforsikring, til vår beste bussforsikring som sikrer deg mot de fleste skader.​​​​​​​​

  • Ikke bonustap

    Null i bonustap ved hærverkskade.

  • Rettshjelp

    Rettshjelpdekning opptil kr 400 000 per tvist.

  • Avbruddsforsikring

    Avbruddsdekning som gjelder fra første dag.


Innhold i bussforsikring Super Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar

Skade på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra bilen).

Underslag

Underslag dekker tyveri av kjøretøyet i de tilfeller hvor eier har gitt fra seg nøkkelen. Dette kan være ved utleie, demobiler eller prøvekjøring av kjøretøy.

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. riper i lakk.

Glass

Gjelder skifting eller reparasjon av bilens utvendige vindusruter ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig hendelse.

Redning

Omfatter assistanse til bil og personer for hendelse oppstått på vei eller sted som er normalt fremkommelig for ordinært utstyrte biler og som er uten adkomstrestriksjoner, samt til bil på hjemstedsadresse.

Vognskade

Dekker skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, komplett styreenhet (gjelder spesielt storbil/arbeidsmaskin), arbeidsenhetenes motor og drivverk, elektroniske enheter.

Tilleggsdekninger til bussforsikring Super Kasko Delkasko Ansvar
Utvidet tingansvar

Utvider ansvaret for skade på andres ting (med for tiden kr 10 000 000).

Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Destruksjon

Omfatter destruksjon av farlig gods og farlige stoffer etter en skade.

Leasing/tredjemannsinteresse

Dekker långiver som har pant i bilen.

Buss ekstra

Utvidet dekning for buss som bl.a. inneholder høyere erstatningssum for stjålet bagasje og ran.

Avbrudd

Dekker utgifter i forbindelse med at kjøretøyet ikke kan benyttes som følge av en skade som er dekket av forsikringen.