Bussforsikring

Forsikre bedriftens buss eller minibuss på mindre enn 3 minutter. Vær trygg på at du får riktig forsikring for din bedrift. Se pris og kjøp her.

Meld skade

Sjekk pris og kjøp bussforsikring

Du kan også kontakte oss for et tilbud her

Vår omfattende bussforsikring

  • Vi dekker skader som følge av hærverk

    I vår bussforsikring dekkes hærverk allerede når du har delkasko.

  • Ingen karenstid

    Erstatning fra første dag ved avbrudd er inkludert i vår bussforsikring.

  • Omfattende rettshjelp

    Bussforsikring inkluderer rettshjelpdekning opp til 400 000 kroner per tvist.

Du kan kjøpe bussforsikring til minibuss, busser og store taxier over 3,5 tonn. 

Fra en enkel bussforsikring som inneholder lovpålagt ansvarsforsikring, til vår beste bussforsikring som sikrer deg mot de fleste skader.​​​​​​​​ Og dersom det skulle skje noe, sørger vi for rask skadebehandling slik at virksomheten kan fortsette som vanlig.

Bussforsikring inneholder en omfattende rettshjelpdekning, hvor vi dekker opp til 400 000 kroner per tvist.

Dette dekker bussforsikring

Innhold i bussforsikring Super Super Kasko Kasko Delkasko Delkasko Ansvar Ansvar
Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Skade på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra bilen).

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Underslag dekker tyveri av kjøretøyet i de tilfeller hvor eier har gitt fra seg nøkkelen. Dette kan være ved utleie, demobiler eller prøvekjøring av kjøretøy.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. riper i lakk.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Gjelder skifting eller reparasjon av bilens utvendige vindusruter ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig hendelse.

Inkludert Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Omfatter assistanse til bil og personer for hendelse oppstått på vei eller sted som er normalt fremkommelig for ordinært utstyrte biler og som er uten adkomstrestriksjoner, samt til bil på hjemstedsadresse.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Dekker skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, komplett styreenhet (gjelder spesielt storbil/arbeidsmaskin), arbeidsenhetenes motor og drivverk, elektroniske enheter.

Tilleggsdekninger til bussforsikring Super Super Kasko Kasko Delkasko Delkasko Ansvar Ansvar
Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Dekker långiver som har pant i bilen.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Dekker utgifter i forbindelse med at kjøretøyet ikke kan benyttes som følge av en skade som er dekket av forsikringen.

Sjekk din pris på bussforsikring bedrift

Du kan også kontakte oss for et tilbud her

Andre kjøretøyforsikringer