Skadeoppgjør eiendom

Bygninger, eiendeler, maskiner, varer og avbrudd.

Hva gjør du når skaden har skjedd?

Når en skade har inntruffet er det viktig at du kontakter oss snarest mulig. Du kan melde skader 24 timer i døgnet. Det enkleste er å melde skaden direkte på nettet.

Vårt telefonnummer er 21 49 24 00

Du kan også sende inn kontaktskjema

Forebygg skade

Brann er enhver bedrifts store skrekk. Er sikkerhetsnivået godt nok? Er dine ansatte forberedt på å takle en ulykke den dagen det virkelig gjelder?

Ved å forebygge kan du unngå uønskede hendelser og takle en kritisk situasjon hvis skaden allikevel skulle inntreffe. Effekten er økt lønnsomhet og en tryggere arbeidsplass, og sist men ikke minst, muligheten til å få lavere forsikringskostnader.

Råd og tips om skadeforebyggende tiltak

Spørsmål og svar om eiendomsforsikringer