Entreprenørskader

For skader hos kunder eller tredjepart som er påført av deg som entreprenør.

Ved skade

Har du utført en jobb og det har oppstått en skade på det som er levert fra din side, eller det er oppstått en skade på andre ting så bør du melde inn skaden til oss så fort som mulig.

Dersom skaden er av akutt karakter må du søke å begrense skaden så mye som mulig f.eks. ved å strenge av vann og kontakt rørleggger dersom det f.eks. oppstår en vannskade.

Informasjon vi ønsker ved skadeinnmelding

 • Kort beskrivelse av skaden og hva som er skadet
 • Sted for skaden
 • Dato for skaden
 • Entreprisekontrakten
 • Samt et oppsett av hvem som er TE, UE o.l.

Slik ser prosessen ut

 • Meld skaden

  Meld direkte eller når du har samlet all nødvendig dokumentasjon.

 • Utredning

  Vi utreder saken og kontakter deg dersom vi trenger supplerende informasjon.

 • Erstatning

  Når saken er fullført, betaler vi ut eventuell erstatning til kontoen din. Egenandelen dras fra beløpet.

Vi hjelper deg

Ring til oss

Ring oss

21 49 24 00

Skriv til oss

Skriv til oss

Fyll i skjema