Meld skade på tjenstereiseforsikring

Hvis du har vært uheldig og vil melde en sak eller skade, gjør du det enklest her på nett.

Hvis du er i en kritisk situasjon og trenger øyeblikkelig hjelp, har vi alltid døgnåpent på telefon  + 47 21 49 24 00


Travel and expats - report claims, accident and losses
Meld skade på privat reiseforsikring