Egenandel leiebil

Her kan du søke erstatning for betalt egenandel ved tyveri eller skade på leiebil eller privatbil brukt på tjenestereise. 

Meld leiebilskade Skademelding privat reiseforsikring

Refusjon av egenandel ved skade på leiebil

Har du tjenestereiseforsikring hos oss inkluderer den egenandelsforsikring for leiebil.

Tjenestereiseforsikringen kan dekke egenandelen hvis: 

  • leiebil/-MC blir stjålet eller skadet 
  • du mister eller skader nøkkelen til leiebil/-MC
  • din private bil blir skadet på en tjenestereise. 

Hendelsen må skje i løpet av en feriereise med minst én overnatting i leieperioden eller på en registrerbar tjenestereise på oppdrag for forsikringstaker.

Det er en forutsetning for forsikringen at kjøretøyet er forsikret med kaskoforsikring (CDW -­ Collision Damage Waiver og TP -Theft Protection), og at egenandelen du blir holdt ansvarlig for
står i leiekontrakten.

Husk at du må betale egenandelen før du søker refusjon fra oss.

Ha dette klart når du søker erstatning:

  • BankID / BankID på mobil
  • Fødselsnummer (11 siffer)
  • Avtalenummer på forsikringen
  • Leiekontrakt
  • Skaderapport fra verkstedet
  • Kvittering for betalt egenandel