Produktansvar

En produktansvarsforsikring er en av de viktigste forsikringene for bedriften din.

Få tilbud på produktansvarsforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Produktansvar kommer du ikke unna

Ansvaret ligger på bedriften din.

Du kan aldri forutse hvor stor skade produktene dine kan forårsake. Derfor er en produktansvarsforsikring en av de viktigste forsikringene bedriften din bør ha. Produktansvarsforsikringen er aktuell for virksomheter som importerer, produserer eller omsetter produkter. Forsikringen sikrer virksomheten økonomisk dersom produktene forårsaker skader på personer eller ting.

  • Om produktet ditt forårsaker skade

    Vi hjelper deg og bedriften dersom et produkt forårsaker skader på personer eller ting.

  • Hjelp med forhandling

    Du får hjelp av våre jurister som fører din sak ved et erstatningskrav.

  • Økonomisk erstatning

    Vi står for kostnadene ved rettsak, og betaler eventuelle erstatningskrav.

Produktansvarsforsikring Beskyttelse inngår
Inkludert
Inkludert
Tilleggsforsikring ved tilbakekallelse Tilleggsforsikring
Inkludert

Produktansvarsforsikringen kan være din reddende engel

En elsykkel begynner å brenne og forårsaker store skader for millioner av kroner. En lampe med feil tilkobling måtte tilbakekalles og kostnaden ble over en halv million kroner. Skulle bedriften din ha råd å stå på egen hånd ved slike hendelser? Har du en produktansvarsforsikring med tilleggsforsikring for tilbakekallelse, tar vi kostnadene for deg.

Produsenter, selgere og importører bærer ansvaret

Ifølge produktansvarsloven, gjelder produktansvar både for produsenter, selgere og importører – med andre ord ikke bare produsenten.

Produktansvaret innebærer at bedrifter som har solgt, importert eller produsert et produkt bærer ansvaret for eventuelle skader som har blitt forårsaket av en feil eller svakhet ved produktet. I verste fall kan feilen føre til skader for store beløp.

Ved personskader finnes det heller ingen grense for erstatningskrav. Derfor kan det være vanskelig å forutse hvor store beløp det kan handle om. For eksempel kan giftige dagligvarer eller feilaktig elektronikk, forårsake alvorlige personskader. I slike tilfeller kan erstatningskravet handle om flere millioner kroner.

Produktansvaret innebærer at bedrifter som har solgt, importert eller produsert et produkt bærer ansvaret for eventuelle skader som har blitt forårsaket av en feil eller svakhet ved produktet.

Dag Morten Taranger, produktsjef for ansvarsforsikringer i If

Bedriften kan ikke forhandle om ansvarsfordelingen ved personskader

Jamfør produktansvarsloven, kan ikke bedriften forhandle om ansvarsfordelingen ved personskader. Selgere, produsenter og importører har et tydelig ansvar overfor kjøper. Avtaler som innskrenker eller begrenser ansvar er etter loven ugyldig.

For små underleverandører, er en produktansvarsforsikring en bra måte å vise at bedriften kan bære eventuell risiko som er knyttet til produktene.

Be om tilbud på produktansvarsforsikring