produktansvar - Produktansvarsforsikring

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

 1. Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen er aktuell for virksomheter som importerer, produserer eller omsetter produkter, og sikrer virksomheten økonomisk dersom produktene forårsaker skader på personer eller ting.


 • Best på skade

  Vårt døgnåpne skadesenter løser 76% av alle skadesaker i løpet av 24 timer.

 • Personlig rådgivning

  ​Veiledning og kompetanse gir deg riktig forsikring.

 • Dyktige rådgivere

  Våre dyktige rådgivere sørger for at du er riktig forsikret.

Produktansvar - Hvem bør ha produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen er aktuell for virksomheter som importerer, produserer eller omsetter produkter.

Hva er produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring sikrer virksomheten økonomisk dersom produktene forårsaker skader på personer eller ting.

Produktansvarsforsikring selges gjerne sammen med bedriftsansvarsforsikring.

Tilleggsforsikring produktansvar - tilbakekallelse av sluttproduktet

Tilbakekallelse selges som et tillegg til produktansvarsforsikringen. Forsikringen dekker utgifter i forbindelse med tilbakekallelse av produkter.

Produktansvarsloven (Lov om produktansvar)

Det er ikke bare rene produsenter som kan bli holdt ansvarlig som produsent. Her er et utdrag fra produktansvarsloven som viser hvilke andre som også kan bli ansvarlige.


Skadeeksempler produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikring dekker blant annet tilbakekallelse

En produksjonsbedrift av rørdeler oppdager at et parti rør har en produksjonsfeil og lekker vann. Utgiftene med å få tilbakekalt partiet (annonsering, korrespondanse med mer)dekkes av tilleggsforsikringen.

Produktansvarsforsikring for en rørlegger

En rørlegger installerer en rørdel som er feilprodusert og lekker vann. Skaden den defekte rørdelen medfører er dekket av produktansvarsforsikringen.​​​

 1. Produktansvarsforsikring