redd for underslag?Kriminalitetsforsikring sikrer deg

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Ansvarsforsikring
 4. Kriminalitetsforsikring

Hvis du har ansatte bør du vurdere kriminalitetsforsikring. Forsikringen gir beskyttelse mot økonomisk tap hvis ansatte begår straffbare handlinger mot deg som arbeidsgiver. For eksempel underslag.

Kriminalitetsforsikring dekker bedriftens og bedriftens kunder sitt økonomiske tap dersom en ansatt begår en straffbar handling. Som ansatt i bedriften omfattes fast ansatte, vikarer og konsulenter. I tillegg omfattes personer som ikke er ansatt, men som utfører arbeidsoppdrag for deg. Forsikringen omfatter blant annet underslag, tyveri og bedrageri.


 • Alltid tilgjengelig

  Skjer det noe, kommer du enkelt i kontakt med oss, døgnet rundt.

 • Mest fornøyde kunder

  Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Få et tilbud på krimiknalitetsforsikring

Send oss noen få opplysninger så hjelper vi deg med kriminalitetsforsikring.

Be om tilbud


 1. Bedrift
 2. Forsikringer
 3. Ansvarsforsikring
 4. Kriminalitetsforsikring