Redd for underslag? Kriminalitetsforsikring sikrer deg

Få tilbud på kriminalitetsforsikring.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Hvis du har ansatte bør du vurdere kriminalitetsforsikring. Forsikringen gir beskyttelse mot økonomisk tap hvis ansatte begår straffbare handlinger mot deg som arbeidsgiver. For eksempel underslag.

  • Alltid tilgjengelig

    Skjer det noe, kommer du enkelt i kontakt med oss, døgnet rundt.

  • Norges beste kundeservice

    Vi er kåret til Norges beste kundeservice femte år på rad.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.


Kriminalitetsforsikring dekker bedriftens og bedriftens kunder sitt økonomiske tap dersom en ansatt begår en straffbar handling. Som ansatt i bedriften omfattes fast ansatte, vikarer og konsulenter. I tillegg omfattes personer som ikke er ansatt, men som utfører arbeidsoppdrag for deg. Forsikringen omfatter blant annet underslag, tyveri og bedrageri.

Få et tilbud på kriminalitetsforsikring

Send oss noen få opplysninger så hjelper vi deg med kriminalitetsforsikring.

Be om tilbud