Skade på næringsfartøy

Ønsker du å melde skade? Meld inn via skjema under eller ring noen av våre kontaktpersoner. Ved akutt tilfelle utenfor arbeidstid, ring vårt nødnummer:

Nødtelefon: +46 770 77 3737

Kontaktpersoner

Helge Thomassen
Tromsø

Telefon
22 53 24 37

Mobil
97 71 86 54

E-post
Helge Thomassen

Mattias Ljunggren
Oslo

Telefon
22 53 32 41

Mobil
40 72 54 73

E-post
Mattias Ljunggren

Olaf Andreas Aarvold
Bergen

Telefon
22 53 27 68

Mobil
90 87 19 07

E-post
Olaf Andreas Aarvold