Sammenstøt og kollisjon


Når du har kollidert med annet fartøy, kai eller gjenstand i vannet.

Meld skade

Ved skader som følge av sammenstøt eller kollisjon

  1. Start med å melde skaden på nett eller ring en av våre skadebehandlere. Bruk link til skademelding her på siden eller se direktenumre til våre skadebehandlere under fanen "Kundeservice". Vi besvarer henvendelsen og forteller hva forsikringen dekker og avtaler veien videre.
  2. Finn nærmeste egnet verksted og få dem til å vurdere skadeomfanget og gi et tilbud på skadeutbedring. Prisoverslaget og bilder av skadene må verkstedet sende til oss. Vi vurderer kostnadene og hva som dekkes av forsikringen. Ved behov vil vi engasjere takstmann for å assistere i saken.
  3. Når båten er ferdig reparert og du mottar faktura på reparasjonsarbeidet, trenger vi en fakturakopi for å beregne erstatning. For næringskunder som har rett til refusjon av utlagt mva, dekker If nettobeløpet. Verkstedet skal ikke trekke egenandel, og forsikringstaker er ansvarlig for å gjøre opp med verkstedet og andre leverandører. If utbetaler som hovedregel erstatningsbeløpet, med fradrag for egenandel og avtalte fradrag, direkte til forsikringstaker.

Nyttig å vite ved sammenstøt og kollisjoner

Hvis du er ansvarlig for skade på annet fartøy
Skade på annen båt, person eller ting dekkes av båtens ansvarsforsikring. Fartøyet må ha kaskoforsikring for at skader på eget fartøy skal dekkes. Dersom hendelsen skal dekkes som forsikringsskade, er det viktig å overlate til If å avgjøre hvem som er ansvarlig for hendelsen.

Hvis ditt fartøy er pårent av annet fartøy
Skader på eget fartøy dekkes av kaskoforsikringen, dersom denne er aktiv på hendelsestidspunktet. Vi vil opprette dialog med den andre partens forsikringsselskap og avklare hvem som har ansvaret for hendelsen. Skadene på eget fartøy vil håndteres av If. Dersom det ikke er tegnet kaskoforsikring, er ikke skader på eget fartøy dekket. I slike tilfeller, må du selv ta kontakt med den andre partens forsikringsselskap og kreve skadene dekket av dem.

Kontaktpersoner

Helge Thomassen
Tromsø

Telefon
22 53 24 37

Mobil
97 71 86 54

E-post
Helge Thomassen

Mattias Ljunggren
Oslo

Telefon
22 53 32 41

Mobil
40 72 54 73

E-post
Mattias Ljunggren

Olaf Andreas Aarvold
Bergen

Telefon
22 53 27 68

Mobil
90 87 19 07

E-post
Olaf Andreas Aarvold