MC-forsikring

Får deg raskt tilbake på veien
 1. MC-forsikring

Med MC-forsikring hos oss, er du sikret raskt plass på verksted dersom uhellet er ute.


 • Få opptil 75 % bonus

  Bil eller MC fra før? Den bonusen du har, får du også på den nye MC-en. ​

 • Dekning for sikkerhetsutstyr

  Sikkerhetsutstyr som hjelm, kjøredress, mc-støvler og hansker er medforsikret.

 • Alltid veihjelp

  ​Vårt store kontaktnett sikrer deg rask og god veihjelp, både i Norden og Europa.

Sammenlign dekningene Kasko Delkasko Ansvar
Utforkjøring, kollisjon og velt

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Forsikringen dekker ikke maskinskader.
Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Tyveri

Gjelder hvis sykkelen eller fabrikkmontert utstyr blir stjålet. Dekker også skade som sykkelen blir påført i forbindelse med innbrudd og tyveri. Herunder også tyveri av MC i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt.

Hvis FG-godkjent tilleggslås ikke er i bruk, dobles egenandelen. 

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Skade under ferge- eller togtransport

Dekker skade som skjer mens kjøretøyet er parkert på ferje eller tog.

Gjelder ikke ved iland- eller ombordkjøring.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Tabellen gir et sammendrag av hva MC-forsikringen dekker og ikke dekker. Flere detaljer finner du i vilkårene.


Øk sikkerheten

for deg og sykkelen

Det kan være lurt å melde seg på et "rustløserkurs". Velger du et kurs som er godkjent av oss, dekker kaskoforsikring en eventuell skade som måtte skje under kurset. ​​​

Se hvilke banekurs som er godkjent av oss

​​​Sjekk sykkelen før du starter sesongen. Vi gir deg listen over hva du kan gjøre selv.​​

Sjekkliste for vårpuss

Beskytt hele kroppen når du kjører MC. Vi har listet opp det du trenger fra topp til tå. 

MC-utstyr som redder liv

Hvilken forsikring passer for deg?

Ansvarsforsikring dekker skade på personer og skade på andres ting.

Delkasko omfatter tyveri av hele eller deler av sykkelen, men har du skylden i en kollisjon må du bære tapet selv. Med delkasko får du også veihjelp i Norden.

Med kaskoforsikring har du alle dekningene i delkasko og i tillegg er motorsykkelen blant annet dekket ved kollisjon, utforkjøring eller hærverk. Kasko inkluderer også veihjelp i hele Europa.​​

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir MC-forsikringen. Laveste egenandel er 4000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Unntak fra valgt egenandel

 • Hvis FG-godkjent tilleggslås ikke er i bruk ved tyveri, dobles egenandelen. Se liste over FG-godkjente låser til MC på FGsikring.no.
 • Du betaler ingen egenandel hvis motorsykkelen treffer et dyr på veien (forutsatt at du straks melder fra til politiet).
 • Du betaler ingen egenandel ved bruk av ansvarsforsikringen.
 • Ved veihjelp er egenandelen 500 kroner i Norden. I resten av Europa er det ingen egenandel.​

​​Hvordan bonusen regnes ut

Hos oss får alle 40 % startbonus

Bonus er en rabatt som øker hvert år så lenge du ikke får skade på bilen eller MC-en. Standarden i markedet er 20 prosent når du forsikrer din første bil/MC. Deretter øker eller minker den i forhold til om du får en skade eller ikke. Kjøper du bilforsikring hos oss, får du aldri mindre enn 40 prosent startbonus. Dette gjør at du raskere kan opparbeide deg full rabatt på din forsikring, det vil si inntil 75 % bonus. Skal du forsikre din første bil, lønner det seg derfor å gjøre det hos oss.

Slik regnes bonusen ut:

 • Hos oss er laveste bonus 40 prosent, uavhengig av om du har lavere bonus fra før i et annet forsikringsselskap.
 • Bonusen øker med 10 prosentpoeng for hvert år du kjører skadefritt, frem til du har oppnådd 70 prosent.
 • Når du har kjørt skadefritt med 70 prosent i fem år, øker bonusen ytterligere til 75 prosent.

Bonus på kjøretøy nr. 2

Kjøper du en bil til, kan du få samme bonus på denne som du har på din gamle bil, opptil 75 % (første år).

Forutsetningen er at

 • Den nye motorvognen registreres på samme eier, eventuelt ektefelle eller samboer.
 • Den tidligere bilen må være forsikret i If. 
 • Dersom du eller din ektefelle/samboer har ledig bonus/malus fra en tidligere bilforsikring, må denne benyttes. Ledig bonus opprettholdes i tre år.

Les mer om bonus

Vilkår

Har du forsikringene du trenger?

Velg forsikringen du vil vite mer om
 1. MC-forsikring