Bonus og bilforsikring

Høy bonus på bilforsikring gir lavere pris. Det er derfor om å gjøre å opparbeide seg høyest mulig bonus. Vi gir deg god bonus fra dag én på din bilforsikring.

Minimum 40 % bonus ved kjøp av første bilforsikring

Bonus er en rabatt som øker hvert år så lenge du ikke får skade på bilen. Kjøper du bilforsikring hos oss, får du alltid minst 40 prosent bonus. Slik kan du raskere opparbeide deg full rabatt på bilforsikringen.

Nedenfor finner du svar på spørsmål vi ofte får om bonus og opptjening. Finner du ikke svar på det du lurer på, er du alltid velkommen til å kontakte oss. 

Hvordan regnes bonusen ut?

Hos oss er laveste bonus 40 prosent, uavhengig av om du har lavere bonus fra før i et annet forsikringsselskap. ​​Skal du forsikre din første bil, får du derfor en startbonus på 40 prosent, forutsatt at du er over 18 år. Bonusen økes med 10 prosentpoeng for hvert år du kjører skadefritt, frem til du har oppnådd 70 prosent. Når du har kjørt skadefritt med 70 prosent i fem år økes bonusen til 75 prosent.

Hvor mye bonus mister jeg ved skade?

  • Har du 75 prosent bonus på 6. året eller mer, mister du ikke bonus ved første skade, men rykker ned til 75 prosent 1. år.
  • Har du 75 prosent bonus 1. - 5. år, mister du 15 prosentpoeng ved første skade.
  • På andre nivåer av bonus reduseres bonusen med 30 prosent, inntil du er på laveste bonusnivå som er 40 prosent.
  • Du mister ikke bonus ved skade som skyldes brann, tyveri, redning eller ved glasskade.​​​​​​

Merk: Ved skade med bonustap drar du med deg tapet over flere år. Om du eksempelvis har 70 prosent bonus, skulle du uten skade fått 10 prosent økning i bonus året etter. I stedet reduseres den med 30 prosent, slik at det reelle tapet blir på 40 prosentpoeng, og du står igjen med 40 prosent bonus. Neste år vil du rykke opp til 50 prosent, men egentlig skulle du hatt 70 prosent bonus (tredje året). Det er summen av alle bonustapene i fremtiden som utgjør det reelle bonustapet.

Mister jeg bonus ved glasskade?

​Nei. Du beholder bonusen du har opparbeidet både ved skifte og reparasjon av glassrute.

Hvordan overfører jeg bonusen jeg har hatt i et annet selskap til dere?

Kjøper du bilforsikring hos oss, og har opparbeidet bonus i et annet selskap vil du få med deg bonusen du hadde i ditt forrige selskap over til oss. Vi vil sende en forespørsel til ditt forrige selskap for å sikre at du får riktig bonus på bilforsikringen din.

Kan jeg arve bonus eller overføre bonusen jeg har til andre?

Bonus kan overføres til ektefelle, samboer og registrert partner.

Skal bonus overføres til ektefelle, samboer eller registrert partner må personen som gir fra seg bonusen bekrefte dette skriftlig. Kontakt oss på 02400 eller e-post om du ønsker at bonusen din skal overføres til andre.

Bonus kan ikke overføres mellom foreldre og barn.​

Hvordan overføres bonus som jeg har opparbeidet meg i utlandet?

Vi kan i mange tilfeller overføre bonus du har tjent deg opp i utlandet dersom du kan dokumentere dette, men dette må godkjennes når vi mottar bekreftelsen. Ta kontakt med kundesenteret for nærmere detaljer.

Får jeg bonus av å kjøre skadefritt med firmabil?

Har du kjørt skadefritt med firmabil som du har brukt daglig, kan du få inntil 70 prosent bonus, forutsatt at dette kan dokumenteres av arbeidsgiver og forsikringsselskap.​

Hva får jeg i bonus hvis jeg har flere biler/MC-er?

Hvis du kjøper en ny bil/MC i tillegg til den bilen/MC-en du allerede har, vil du få samme bonus på den nye bilen/MC-en. Har du for eksempel en bil med 40 prosent bonus i dag, og kjøper en MC i tillegg vil du få 40 prosent bonus også på den. Eller om du har en bil med 75 prosent bonus i dag, og kjøper en bil i tillegg vil du få 75 prosent bonus på den også. Det er kun prosenten som "kopieres", ikke antall år. Det betyr at hvis du har 75 prosent på tredje året, så får du 75 prosent første år på den andre bilen/MC-en.

Forutsetningen er at

  • Den nye motorvognen registreres på samme eier, eventuelt ektefelle eller samboer.
  • Den tidligere bilen må være forsikret i If.
  • Dersom du eller din ektefelle/samboer har ledig bonus/malus fra en tidligere bilforsikring, må denne benyttes. Ledig bonus opprettholdes i tre år.​

Om du har to eller flere biler/MC-er fra før, er det den bilen/MC-en med lavest bonus som blir brukt som grunnlag for den nye bilen/MC-en. Dersom du har en ledig bonus fra tidligere så må denne benyttes. ​

Kan jeg bytte bonus mellom to eller flere biler?

Dersom du har to biler med ulik bonus forsikret hos oss, kan du bytte bonus mellom disse for å få best pris sammenlagt. Generelt vil det lønne seg å ha høyest bonus på den dyreste bilen.

Kan jeg miste bonusen dersom jeg ikke har bil en periode?

Er du uten bil i tre år mister du den bonusen du har opparbeidet deg.​ I visse tilfeller kan imidlertid If-kunder benytte foreldet bonus inntil seks år uten bil. Kontakt kundeservice for mer informasjon. 

Kjøp bilforsikring og få 10 % rabatt på alle forsikringer

Hos oss blir du fordelskunde om du bare har en bilforsikring. Da får du 10 % i fordelsrabatt, i tillegg til egenandelsfordel for hvert skadefrie år.

Ta testen - velg riktig bilforsikring

Alle bruker bilen forskjellig. Derfor trenger vi også ulik bilforsikring.

Ta testen og finn ut hvilken bilforsikring som er riktig for deg.

Hvorfor velge If?

Som kunde av oss skal du føle deg trygg på at du vil få hjelp når du trenger det. I tillegg tilbyr vi deg en rekke fordeler, blant annet vårt fordelsprogram som gir deg rabatter og fordeler fra første forsikring.