Livsforsikring

For deg med forsørgeransvar

Ta vare på de du er glad i

Selv om det er ubehagelig å tenke på, er det viktig å sikre dine nærmeste dersom du skulle falle fra. For de som sitter igjen er det ekstra viktig med økonomisk trygghet, forutsigbarhet og stabilitet.

Livsforsikring gir en engangsutbetaling ved død, uansett årsak. Du kan selv bestemme hvem utbetalingen skal gå til. Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 til 60 år, og beholdes ut det året du fyller 75 år.

Finn ut om du trenger livsforsikring og andre forsikringer ved å fylle ut skjema over.


  • Trygghet for de etterlatte

    Gjør det mulig for familien å nedbetale gjeld og tilpasse seg en ny livssituasjon.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • Helsetelefonen

    Erfarne leger og sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt. ​

Hva dekker livsforsikringen Livsforsikring
Dødsfall

Livsforsikringen gir en engangsutbetaling ved død, uansett årsak. Erstatningen går til ektefelle/arvinger etter lov/testamentet. Hvis du ønsker at utbetalingen skal gå til noen andre, må du begunstige. Forsikringssummen er 500 000 – 3 millioner kroner, med mulighet for å søke spesielt om høyere sum. Det er en nedtrapping av forsikringssummen på 10 prosent per år, fra fylte 60 år.

Helsetelefonen

Du får tilgang til Helsetelefonen, en døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål.

Se fullstendige vilkår for Livsforsikring (PDF).

Derfor trenger du personforsikring

Alle kan bli rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke, selv om vi ikke liker å tenke på det. Med en god personforsikring skaper du økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste.

Les mer om hvorfor du bør ha personforsikring​

Hvem går utbetalingen til?

Hvis du ikke aktivt velger noe annet, går utbetalingen til ektefelle/arvinger etter lov/testament. Ønsker at utbetalingen skal gå til noen andre, må du begunstige. Du står fritt til å velge hvem som skal være begunstiget. Det kan være én eller flere personer, eller en organisasjon.

Det er spesielt viktig å oppnevne begunstiget ved:

Samboerskap
Samboere ikke er likestilt med ektefeller når det gjelder retten til forsikringsutbetalinger. For å sikre at utbetalingen går til din samboer, må du derfor begunstige han eller henne.

Særkullsbarn
Hvis du er i et ekteskap/partnerskap og ønsker at barn fra tidligere forhold skal få hele eller deler av utbetalingen, må du også begunstige barnet.

Helseerklæring

Når du kjøper personforsikring må du fylle ut et helseerklæringsskjema. Opplysningene du gir kan føre til tillegg i prisen, eller i noen tilfeller, avslag på forsikringen. 

Frem til helsevurderingen er ferdig, har du en midlertidig forsikring som gjelder hvis du skulle falle fra som følge av en ulykke.

Spørsmål og svar om helseerklæring

Vilkår (PDF)

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved ulykke, arbeidsuførhet og alvorlig sykdom