Livsforsikring


Er du usikker på hvilke personforsikringer du trenger?

Takk for gode skussmål!

Livsforsikring sikrer familiens økonomi ved dødsfall

Engangsutbetaling ved død, uansett årsak. Du bestemmer selv hvem utbetalingen skal gå til.

  • Trygghet for de etterlatte

    Gjør det mulig for familien å nedbetale gjeld og tilpasse seg en ny livssituasjon.

  • Psykologisk førstehjelp

    Vi dekker inntil 10 behandlinger hos psykolog for dine etterlatte.

Forsikringens innhold

Dette dekker livsforsikringen

Dekninger Livsforsikring Livsforsikring
Inkludert

Livsforsikringen gir en engangsutbetaling ved død, uansett årsak. Erstatningen går til ektefelle/arvinger etter lov/testamentet. Hvis du ønsker at utbetalingen skal gå til noen andre, må du begunstige.

Du velger selv forsikringssummen. Denne kan være på mellom 500 000 – 8 millioner kroner, men det er mulig å søke om særskilt høyere sum. Etter du har fylt 60 år, reduseres forsikringssummen med 10 prosent per år.

Inkludert

Fri tilgang til vår døgnåpne medisinske rådgivingstjeneste hvor du raskt kan få snakke med erfarne sykepleiere. Her kan du få svar på spørsmål om fysisk og psykisk helse, sykdom og skader. 

Tlf: 21 49 24 01

Inkludert

Hvis din etterlatte ektefelle/samboer eller barn får en akutt psykisk krise som følge av dødsfall, vil forsikringen dekke inntil 10 behandlinger hos psykolog.

Hva er livsforsikring?

Livsforsikring kalles også dødsfallsforsikring, dødsforsikring eller gjeldsforsikring. Dette er en forsikring som gir de etterlatte en utbetaling ved dødsfall, og på den måten økonomisk sikkerhet. Forsikringen er først og fremst for deg som har felles gjeld med en samboer eller ektefelle – og barn du forsørger. 

Når én inntekt forsvinner, vil det som regel påvirke den økonomiske situasjonen. Med en engangsutbetaling gjennom livsforsikringen har man mulighet til å bli boende, betale ned på gjenværende gjeld, beholde andre eiendeler og leve mest mulig som normalt.

Livsforsikring kan kjøpes fra du er 18 til 60 år, og kan beholdes ut året du fyller 80 år. 

Far og sønn sitter på trammen

Engangsutbetaling - hvilken forsikringssum?

Livsforsikringen gir en engangsutbetaling ved dødsfall, og denne summen er det du velger som forsikringssum. Vi anbefaler at du velger et beløp som dekker halvparten av husstandens gjeld pluss en årslønn, slik at dine etterlatte slipper å bekymre seg for økonomien. Utbetalingen kan brukes fritt, for eksempel til å betale ned på boliglånet.

Hvis husstanden har 3 millioner kroner i gjeld og din årsinntekt er 500 000 kroner, så anbefaler vi en forsikringssum på 2 millioner kroner.

Hvem går engangsutbetalingen til?

Hvis du ikke aktivt velger noe annet, går utbetalingen til ektefelle/arvinger etter lov/testament. Ønsker du at utbetalingen skal gå til noen andre, må du begunstige. Du står fritt til å velge hvem som skal være begunstiget. Det kan være én eller flere personer, eller en organisasjon.

Vær oppmerksom på at samboere ikke er likestilt ektefeller ved retten til utbetaling i en forsikringssak. For å sikre at utbetalingen går til din samboer, må du derfor begunstige han eller henne. Hvis du er i et ekteskap eller partnerskap, og ønsker at barn fra tidligere forhold skal få hele eller deler av utbetalingen, må du også begunstige barnet.

Hva koster livsforsikring?

Prisen på forsikringen er avhengig av forsikringssum, i tillegg til blant annet alder, utdanningsnivå og yrke. Dette er faktorer som påvirker risiko. Sjekk din pris i vår livsforsikringskalkulator øverst på siden.

Medisinsk rådgivning

Vår medisinske rådgivningstjeneste kan hjelpe deg gjennom hele livet ved spørsmål om fysisk og psykisk helse, sykdom eller skader. Vi er tilgjengelige døgnet rundt, og du får raskt snakke med erfarne sykepleiere som hjelper deg. 

Les om rådgivningstjenesten

Sjekk hvilke personforsikringer du bør ha

Du bør ha personforsikringer som hjelper deg både ved ulykke, sykdom og død, men hvilke personforsikringer dekker ditt behov? Personforsikringskalkulatoren gir deg en anbefaling basert på din familiesituasjon, inntekt og gjeld.

Prøv personforsikringskalkulatoren

Våre personforsikringer:

Ofte stilte spørsmål

Trenger du hjelp til å velge riktig forsikring?

Skjemaet blir sendt...