Livsforsikring

Livsforsikring gir en engangsutbetaling ved død, uansett årsak. Du bestemmer selv hvem utbetalingen skal gå til. Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 til 60 år, og beholdes ut det året du fyller 80 år. Finn ut om du trenger livsforsikring og andre forsikringer ved å fylle ut skjema over.

  • Trygghet for de etterlatte

    Gjør det mulig for familien å nedbetale gjeld og tilpasse seg en ny livssituasjon.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • Helsetelefonen

    Erfarne leger og sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt. ​


Vanskelig å velge personforsikring?

Legg igjen navn og kontaktinformasjon så tar vi kontakt med deg.

Vennligst vent
Hva dekker livsforsikringen Livsforsikring
Dødsfall

Livsforsikringen gir en engangsutbetaling ved død, uansett årsak. Erstatningen går til ektefelle/arvinger etter lov/testamentet. Hvis du ønsker at utbetalingen skal gå til noen andre, må du begunstige. Forsikringssummen er 500 000 – 3 millioner kroner, med mulighet for å søke spesielt om høyere sum. Det er en nedtrapping av forsikringssummen på 10 prosent per år, fra fylte 60 år.

Helsetelefonen

Du får tilgang til Helsetelefonen, en døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål.

Psykologisk førstehjelp til etterlatte

Hvis din etterlatte ektefelle/samboer eller barn får en akutt psykisk krise som følge av dødsfall, vil forsikringen dekke inntil 10 behandlinger hos psykolog.

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved ulykke, arbeidsuførhet og alvorlig sykdom