Hva er livsforsikring?

Livsforsikring gir økonomisk trygghet og ivaretar dine nærmeste hvis du ikke lenger er til stede.

En far og sønn sitter på dørtrammen

Mange av oss tenker kanskje at vi ikke trenger livsforsikring fordi vi er godt dekket av det offentlige i Norge. Det er riktig, vi har et godt offentlig system, men det betyr ikke nødvendigvis at du eller dine etterlatte kan beholde samme levestandard som dere har i dag hvis en av dere går bort. 

Sikrer tapt inntekt

En livsforsikring vil sikre at bortgangen av et familiemedlem ikke får store negative økonomiske konsekvenser. Med en engangsutbetaling gjennom livsforsikringen har man mulighet til å bli boende, betale ned gjeld og andre kostnader, beholde andre eiendeler og leve mest mulig som normalt.

Produktspesialist i If, Marit Reinertsen Sandven, forteller at livsforsikring først og fremst er viktig for deg som har felles gjeld med samboer eller ektefelle, og felles barn som dere forsørger:

– Når en inntekt forsvinner, kan de etterlatte komme i en økonomisk sårbar situasjon. Forsikringen kan derfor hjelpe dine etterlatte hvis du faller fra, og sikrer tapt inntekt. Har dere ikke felles gjeld, men likevel ser at det kan bli utfordrende å betale faste utgifter med bare én inntekt, kan det også være lurt å vurdere livsforsikring, sier Sandven.

Produktspesialist i If, Marit Reinertsen Sandven
Produktspesialist personforsikring i If, Marit Reinertsen Sandven

Hva dekker livsforsikring?

Livsforsikring, også kalt gjeldsforsikring og dødsfallsforsikring, gir en engangsutbetaling med valgt sum på mellom 250 000 kroner og 10 millioner kroner. Dette utbetales raskt etter død til ektefelle, andre arvinger eller særskilt begunstigede personer.

– Vi anbefaler at du kjøper en forsikring som dekker halvparten av gjelden deres, pluss en årslønn, råder Sandven.

Det kan derimot være lurt å revurdere forsikringssummene og behovet når dere blir eldre og økonomien endrer seg.

Dette er forsikringene for deg som har samboer og felles gjeld
Disse forsikringene trenger du som singel

Utbetaling ved død

En livsforsikring skal dekke alle typer dødsfall uavhengig av dødsårsak. Det betyr at det ikke spiller noen rolle om den avdøde har gått bort som følge av alvorlig sykdom eller ulykke. Det er imidlertid unntak for selvmord innenfor det første året etter tegning hvis det fremkommer at forsikringen er tegnet med tanke på planlagt selvmord.

– De etterlatte vil imidlertid få utbetalt erstatning så sant forsikringen har vært gyldig i minst ett år, forteller Sandven.

Begunstigelse – hvem mottar utbetalingen?

Utbetalingen går automatisk til ektefelle/arvinger etter lov og testament. Ønsker du at utbetalingen skal gå til noen andre må du derimot begunstige. Du velger selv hvem som skal være begunstiget. Det kan være én eller flere personer, eller en organisasjon.

Husk at samboere ikke er likestilt ektefeller ved retten til utbetaling i en forsikringssak. For å sikre at utbetalingen går til din samboer må du derfor begunstige hen. Hvis du er i et ekteskap eller partnerskap og ønsker at barn fra tidligere forhold skal få hele eller deler av utbetalingen, må du også begunstige barna.

– Ved utbetaling til mindreårige barn vil erstatningen forvaltes av statsforvalteren frem til barna blir myndige. Det betyr at barn som er begunstiget eller arvinger etter lov ikke vil kunne bruke midlene som de ønsker før fylte 18 år.

Hvem kan få livsforsikring?

Livsforsikring kan kjøpes fra du er 18 til 60 år, og kan beholdes ut året du fyller 80 år. Mange får dekket tilsvarende forsikring gjennom arbeidsgiver, men den forsikringen opphører som regel når man slutter i jobben og er kostbar å fortsette med.

– Derfor er det viktig å kjenne til at du ikke kan kjøpe en livsforsikring etter du fyller 60 år, og at hvis du ønsker å ha tryggheten for dine nærmeste lengre enn 67 år, må du ha private forsikringer ved siden av og kjøpe den mens du enda kan, avslutter Sandven.

Når du kjøper en personforsikring må du fylle ut en helseerklæring. Helseerklæringen signerer du digitalt ved hjelp av BankID.