Hva er livsforsikring?

Livsforsikring gir økonomisk trygghet og ivaretar dine nærmeste hvis du ikke lenger er til stede.

Livsforsikring gir deg og dine nærmeste økonomisk trygghet

Noen tenker kanskje at de ikke trenger livsforsikring fordi vi er godt dekket av det offentlige her i Norge. Det er riktig, vi har et godt offentlig system, men det betyr ikke at du eller dine etterlatte vil være i stand til å opprettholde samme levestandard som dere har i dag, dersom en av dere går bort.

En livsforsikring vil derfor sikre at bortgangen av et familiemedlem ikke får store negative økonomiske konsekvenser.

Produktspesialist i If, Marit Reinertsen Sandven forteller at livsforsikring først og fremst er viktig for deg som har felles gjeld med samboer eller ektefelle, og felles barn som dere forsørger.

- Når en inntekt forsvinner, kan de etterlatte komme i en økonomisk sårbar situasjon. En livsforsikring er derfor en forsikring du kjøper for å hjelpe dine etterlatte hvis du faller fra. Den skal sikre dine etterlatte tapt inntekt og hjelpe dem å håndtere felles gjeld, sier Sandven.

Forsikringen skal gjøre det mulig å nedbetale på gjeld og derfor gjøre det enklere for familien å tilpasse seg en ny situasjon, slik at de for eksempel unngår å måtte flytte.

Produktspesialist i If, Marit Reinertsen Sandven
Produktspesialist personforsikring i If, Marit Reinertsen Sandven

Hva dekker livsforsikring?

Livsforsikring, også kalt gjeldsforsikring, er som sagt først og fremst for deg som har felles gjeld med samboer eller ektefelle, og felles barn.

- Viktigheten av en livsforsikring slår inn i det øyeblikket du tar opp boliglån med samboer eller ektefelle, eller om dere får barn sammen. I slike situasjoner er det stor sannsynlighet for at det ikke er rom for uforutsette utgifter eller inntektsfall.

Med livsforsikring har du eller partneren din mulighet til å kunne betale på boliglånet alene.

- Det vil alltid være lurt å ha livsforsikring selv om dere ikke har felles gjeld dersom dere ser at det kan bli utfordrende å betale faste utgifter med bare en inntekt, og dere ønsker å opprettholde samme levestandard. 

- Vi anbefaler at du kjøper en forsikring som dekker halvparten av gjelden deres, pluss en årslønn, sier Sandven.

Det er derimot lurt å vurdere behovet ettersom man blir eldre. Det er mange som kan redusere forsikringssummene sine etter hvert som de ikke har de samme økonomiske utfordringene.

Les mer: Dette er forsikringene for deg som har samboer og felles gjeld

Les mer: Disse forsikringene trenger du som singel

Hvem kan få livsforsikring?

Livsforsikring kan kjøpes fra du er 18 til 60 år, og kan beholdes ut året du fyller 80 år.

- Livsforsikring er for alle voksne som har noen de vil sikre økonomisk ved egen død. Dette vil gjelde de fleste med forsørgeransvar og de som lever i parforhold.

Forsikringen er en engangsutbetaling med valgt sum mellom 250 000 kr og 10 millioner kroner,  som utbetales raskt etter død til ektefelle, andre arvinger eller særskilt begunstigede personer.

Mange får også dekket forsikring av arbeidsgiver, men den forsikring opphører når man slutter i jobben og er veldig dyr å fortsette med.

- Derfor er det viktig at kunder informeres om at du ikke kan kjøpe en livsforsikring etter du fyller 60 år, og at hvis du ønsker å ha tryggheten for dine nærmeste lengre enn 67 år, må du ha private forsikringer ved siden av og kjøpe den mens du enda kan.

Når du kjøper en personforsikring må du fylle ut en helseerklæring. Helseerklæringen signerer du digitalt ved hjelp av BankID.

Livsforsikring og utbetaling ved død

En livsforsikring skal dekke alle typer dødsfall uavhengig av dødsårsak. Det betyr at det ikke spiller noen rolle om den avdøde har gått bort som følge av alvorlig sykdom eller ulykke. Det er imidlertid unntak for selvmord innenfor det første året etter tegning hvis det fremkommer at forsikringen er tegnet med tanke på planlagt selvmord.

- De etterlatte vil imidlertid få utbetalt erstatning så sant forsikringen ha vært gyldig i minst ett år, forteller Sandven.

Hvis du ikke aktivt velger noe annet, vil utbetalingen gå til ektefelle/arvinger etter lov eller testamentet. Ønsker du at utbetalingen skal gå til noen andre, må du begunstige. Du står fritt til å velge hvem som skal være begunstiget. Det kan være én eller flere personer, eller en organisasjon.

- Ved utbetaling til mindreårige barn vil erstatningen forvaltes av statsforvalteren frem til barna blir myndige. Det betyr at barn som er begunstiget eller arvinger etter lov ikke vil kunne bruke midlene som de ønsker før fylte 18 år.