Kritisk sykdom best i test

Smarte Penger har sammenliknet forsikringen Kritisk sykdom hos samtlige forsikringsselskap i Norge. Vår forsikring ble testvinner med best karakter blant annet på grunn av god dekning kombinert med gunstig pris.

En yngre dame gir blomster til en eldre dame

Testen går grundig til verks og tar for seg hvilke sykdommer og skader som dekkes i forsikringen hos 12 ulike forsikringsselskap, kombinert med prisen hos de ulike selskapene. Den høyeste oppnåelige karakteren i testen er 6,0 og vår forsikring fikk toppscore på 5,4.

If klart billigst

If ble testens vinner prismessig med en årlig forsikringssum på 2 479 kroner. Dette skilte oss fra det dyreste forsikringsselskapet i testen med over 2 500 kroner i differanse. Utgangspunktet for testen var 500 000 kroner i erstatning og en alder på mellom 30 og 50 år hos den forsikrede.

– Vi er glade vi kan tilby en solid og god forsikring, som også er såpass konkurransedyktig i pris. Hos oss får du med andre ord mye forsikring for pengene, sier produktspesialist på personforsikring i If, Marit Reinertsen Sandven. 

Produktspesialist i If, Marit Reinertsen Sandven
Produktspesialist Marit Reinertsen Sandven er fornøyd med testens resultater!

Økonomisk trygghet

En alvorlig sykdom kan snu opp ned på livet. Kritisk sykdom gir deg en engangsutbetaling på inntil 1,5 millioner kroner. Beløpet indeksreguleres årlig på samme måte som G-reguleringen, som betyr at beløpet blir høyere hvert år frem til du fyller 50 år. 

Forsikringen dekker 24 utvalgte alvorlige sykdommer og skader som kreft, hjerneslag, hjerteinfarkt, nyresvikt, epilepsi og alvorlig synstap. Les om forsikringen.

– Hvis du blir rammet av en av disse lidelsene er det godt å ha et økonomisk sikkerhetsnett for å kunne få behandling som eventuelt ikke dekkes av det offentlige, rehabilitering, nedbetale gjeld eller generelt tilpasse seg en ny hverdag, sier Reinertsen.

Vi ble også nevnt i testen som et av to forsikringsselskap som utbetaler 24 timer etter en operasjon eller når man er satt på venteliste. De andre selskapene har et krav om en "karenstid" på 30 dager.

Eneste selskap som gir flere utbetalinger

Flere selskap velger å avslutte forsikringen etter en utbetaling, men hos oss kan du få flere utbetalinger hvis du skulle få en annen kritisk sykdom på et senere tidspunkt. 

– Vi har hatt eksempler på kunder som har vært utrolig uheldige, og fått tre ulike alvorlige sykdommer med noen års mellomrom. Da er det godt å vite at forsikringen gir en ny utbetaling, fremfor at den blir sagt opp, råder produktspesialisten.

Beløpet vil være det samme. 

Noen å snakke med

Det kan være godt å snakke med noen fagpersoner når livet tar en uventet retning. Som kunde hos oss får du også fri tilgang til vår døgnåpne medisinske rådgivingstjeneste hvor du raskt kan få snakke med erfarne og flinke sykepleiere. Du får også 10 timer psykologisk førstehjelp hos psykolog hvis du får en akutt psykisk krise.

Les testen hos Smarte Penger. Ps. Testen oppdateres fortløpende, det vil si at resultatene kan påvirkes hvis enkelte forsikringsselskap gjør endringer i vilkårene sine.